Ontslag

Voortaan ontslagcompensatie voor ex-arbeiders

Hebt u zeer recent een medewerker ontslagen die als arbeider in uw dienst was vooraleer het eenheidsstatuut werd ingevoerd, maar sindsdien als bediende aan de slag was? Dan heeft hij nu toch recht op ontslagcompensatie. Deze nieuwigheid helpt een onrechtvaardigheid de wereld uit. De kost wordt gedragen door de RVA.

Stijgende trend in onvrijwillig verloop

De werknemers klampen zich harder vast aan hun job, maar toch stijgt het totale personeelsverloop omdat de werkgevers om diverse redenen vaker een einde maken aan het contract. Dat blijkt uit de nieuwste studie van Securex. De forse toename van de tijdelijke contracten, een gevolg van het eenheidsstatuut, is de voornaamste nieuwe trend op de arbeidsmarkt.

Stiekeme geluidsopname aanvaard als bewijs

Een ontslagen werknemer had in het geheim een geluidsopname gemaakt van een gesprek waarin de werkgever erkende dat hij de werknemer nog commissieloon verschuldigd was. Het Arbeidshof oordeelde dat er geen reden was om de stiekeme geluidsopname als bewijselement te weren, en de werkgever verloor het proces.

Twee syndicalisten ontslaan kost 437.000 euro

Het ontslag van twee beschermde  vakbondsafgevaardigden kost de overnemer van het Waalse overheids-uitzendbedrijf Trace! in totaal 437.000 euro. Dat is een zesde van de totale kost van de herstructurering, waarbij 21 medewerkers hun baan verliezen.

Vrijstelling van prestaties opdringen is riskant

Wanneer u iemand tijdens zijn opzeggingstermijn vrijstelt van prestaties, zonder dat deze medewerker dit aanvaardt, riskeert u dat de betrokkene de opgedrongen vrijstelling van prestaties inroept als een eenzijdige wijziging van een essentiële arbeidsvoorwaarde. Cassatie heeft de mogelijke juridische gevolgen daarvan scherper gesteld.

Bewijslast bij ontslag tijdens ouderschapsverlof

Wanneer u een medewerker ontslaat tijdens zijn ouderschapsverlof, dient u zelf het bewijs te kunnen leveren dat er een "voldoende reden" bestond. Kan u dit niet, dan moet de beschermingsvergoeding betaald worden, zo besliste het Arbeidshof van Luik. Het is dus niet de werknemer die moet aantonen dat er geen dringende of voldoende reden voorhanden was voor zijn ontslag.

Gevolgen van ontslag worden zwaarder

Dat deze maand 23.000 afgestudeerden zonder job hun uitkering verliezen, is slechts één gevolg van de strengere regels rond werkloosheid, waarvan de impact nog niet helemaal is doorgedrongen. Voor de werkgever kan deze verstrenging het ontslaan van een medewerker op menselijk vlak moeilijker maken. Wat houden de nieuwe regels precies in?

Willekeurig ontslag bestaat niet meer

De regels over willekeurig ontslag schenden de grondwet; zij zijn niet meer toepasselijk sinds 1 april 2014. Aldus een arrest dat het Grondwettelijk Hof gisteren velde. Dat het de werkgever is die het niet-willekeurige karakter moet aantonen is een schending, evenals het feit dat wie een arbeider tewerkstelt een sanctie riskeert waaraan een werkgever van een bediende ontsnapt.

Werf een vervanger aan zonder opzegtermijn

Het "vervangingscontract" is een tijdelijk arbeidscontract dat HR-verantwoordelijken nogal eens vergeten, schrijft Partena Professional. Er bestaan twee varianten. De vervangingsovereenkomst voor onbepaalde duur biedt een specifiek voordeel: u kan een clausule opnemen die voorziet in een korte of zelfs helemaal geen opzegtermijn.

Geen bewijs voor overuren, toch overloon

Een werkgever werd veroordeeld tot het betalen van overloon aan een werkneemster zonder dat er schriftelijke bewijzen van die overuren te vinden waren. De rechter liet getuigen komen, besloot dat er wel degelijk overuren waren gepresteerd en bepaalde zelf het verschuldigde overloon.

Onze partners