Ontslag

In België verlaat 1 op 11 zijn werkgever

In 2014 verliet 9% van de werknemers uit eigen beweging zijn werkgever, zo meldt Randstad. Internationaal gezien een laag cijfer. De voornaamste redenen om weg te gaan zijn in België gebrek aan loopbaanmogelijkheden, gebrek aan erkenning en desinteresse in de job. De sterkste reden om niet weg te gaan is een goed evenwicht tussen werk en gezin.

Foute foto op Facebook genoeg voor ontslag?

Stel dat foto's op sociale media uw kaderlid of medewerker tonen terwijl hij op een zomerfestival een verdacht lijntje snuift. Mag u hem dan wegens dringende reden aan de deur zetten? In veel gevallen zal het antwoord positief zijn, schrijven arbeidsadvocaten op de site van HrWorld.

Mondeling ontslag legt datum niet vast

Een ontslag gaat pas in wanneer de werkgever de beslissing op ondubbelzinnige wijze aan de betrokkene zelf meedeelt. Het is de werkgever die deze datum moet bewijzen. Verwijzen naar een gesprek of een Dimonamelding volstaat niet, maar de overhandiging van de C4 wel, zo besliste de arbeidsrechtbank.

Kleine werkgevers willen proefperiode terug

Een verpletterende meerderheid van kleine en zeer kleine werkgevers wil dat de proefperiode opnieuw wordt ingevoerd. De meesten hebben intussen hun aanwervingsbeleid veranderd en doen bijvoorbeeld vaker een beroep op contracten van bepaalde duur. Dat blijkt uit een onderzoek door werkgeversgroepering UCM.

Ontslag wegens zwangerschap is discriminatie

Een werkgever is veroordeeld tot de betaling van zes maanden brutoloon aan een werkneemster die hij had ontslagen omdat haar pogingen om zwanger te worden veel afwezigheden meebrachten. Volgens de rechtbank was het ontslag een discriminatie op grond van geslacht, aangezien mannen niet voor dezelfde reden zouden kunnen ontslagen worden.

Gratis studie over ontslagkosten

De derde International Dismissal Survey van advocatenkantoor Laga is kosteloos downloadbaar. De studie, stilaan een must voor wie grensoverschrijdend bezig is met human resources, analyseert de ontslagsituatie in 31 landen. België is momenteel, na Italië en Zweden, bijna het duurst, maar door het eenheidsstatuut zullen we snel dalen naar de 7de plaats.

Een zieke werknemer ontslaan: de valkuilen

U mag een werknemer niet ontslaan omdat hij ziek is, maar u mag hem wel ontslaan terwijl hij ziek is of als u kunt aantonen dat zijn langdurige of veelvuldige afwezigheid negatieve gevolgen heeft. U dient wel uit te kijken voor de vele valkuilen, zoals discriminatie, kennelijk onredelijk ontslag, willekeurig ontslag of rechtsmisbruik. Toelichting door een expert.

Voortaan ontslagcompensatie voor ex-arbeiders

Hebt u zeer recent een medewerker ontslagen die als arbeider in uw dienst was vooraleer het eenheidsstatuut werd ingevoerd, maar sindsdien als bediende aan de slag was? Dan heeft hij nu toch recht op ontslagcompensatie. Deze nieuwigheid helpt een onrechtvaardigheid de wereld uit. De kost wordt gedragen door de RVA.

Stijgende trend in onvrijwillig verloop

De werknemers klampen zich harder vast aan hun job, maar toch stijgt het totale personeelsverloop omdat de werkgevers om diverse redenen vaker een einde maken aan het contract. Dat blijkt uit de nieuwste studie van Securex. De forse toename van de tijdelijke contracten, een gevolg van het eenheidsstatuut, is de voornaamste nieuwe trend op de arbeidsmarkt.

Stiekeme geluidsopname aanvaard als bewijs

Een ontslagen werknemer had in het geheim een geluidsopname gemaakt van een gesprek waarin de werkgever erkende dat hij de werknemer nog commissieloon verschuldigd was. Het Arbeidshof oordeelde dat er geen reden was om de stiekeme geluidsopname als bewijselement te weren, en de werkgever verloor het proces.

Onze partners