Ontslag

Loonsafstand in ontslagdocument ongeldig

Een werknemer kan geen afstand doen van loon, ook niet via een (standaard-)document dat hem ter ondertekening wordt voorgelegd op het ogenblik dat de dienstbetrekking eindigt. Zo'n document is bovendien ongeldig volgens het overeenkomstenrecht, omdat de werknemer niet precies weet van welke rechten hij afstand doet. Dat besliste het Arbeidshof.

Nieuwe "huurder" wordt soms werkgever

Wie enkel de handelshuur en de stock overneemt, kan in bepaalde gevallen ten onrechte menen dat hij het personeel van zijn voorganger niet in dienst moet houden, zo volgt uit een arrest van het Arbeidshof. Ook zonder overdracht van een eigendomsrecht kan er namelijk sprake zijn van overgang van onderneming.

Kortere opzegtermijnen in de bouw vernietigd

Vanaf 2018 gelden ook voor arbeiders op bouwplaatsen de algemene opzegtermijnen van het Eenheidsstatuut. Zij zullen ook recht hebben op de compensatievergoeding bij ontslag. Het Grondwettelijk Hof heeft het uitzonderingsregime voor de bouwsector vernietigd. Volgens de zeer teleurgestelde werkgevers dreigt "een tsunami voor de werkgelegenheid".

In België verlaat 1 op 11 zijn werkgever

In 2014 verliet 9% van de werknemers uit eigen beweging zijn werkgever, zo meldt Randstad. Internationaal gezien een laag cijfer. De voornaamste redenen om weg te gaan zijn in België gebrek aan loopbaanmogelijkheden, gebrek aan erkenning en desinteresse in de job. De sterkste reden om niet weg te gaan is een goed evenwicht tussen werk en gezin.

Foute foto op Facebook genoeg voor ontslag?

Stel dat foto's op sociale media uw kaderlid of medewerker tonen terwijl hij op een zomerfestival een verdacht lijntje snuift. Mag u hem dan wegens dringende reden aan de deur zetten? In veel gevallen zal het antwoord positief zijn, schrijven arbeidsadvocaten op de site van HrWorld.

Mondeling ontslag legt datum niet vast

Een ontslag gaat pas in wanneer de werkgever de beslissing op ondubbelzinnige wijze aan de betrokkene zelf meedeelt. Het is de werkgever die deze datum moet bewijzen. Verwijzen naar een gesprek of een Dimonamelding volstaat niet, maar de overhandiging van de C4 wel, zo besliste de arbeidsrechtbank.

Kleine werkgevers willen proefperiode terug

Een verpletterende meerderheid van kleine en zeer kleine werkgevers wil dat de proefperiode opnieuw wordt ingevoerd. De meesten hebben intussen hun aanwervingsbeleid veranderd en doen bijvoorbeeld vaker een beroep op contracten van bepaalde duur. Dat blijkt uit een onderzoek door werkgeversgroepering UCM.

Ontslag wegens zwangerschap is discriminatie

Een werkgever is veroordeeld tot de betaling van zes maanden brutoloon aan een werkneemster die hij had ontslagen omdat haar pogingen om zwanger te worden veel afwezigheden meebrachten. Volgens de rechtbank was het ontslag een discriminatie op grond van geslacht, aangezien mannen niet voor dezelfde reden zouden kunnen ontslagen worden.

Gratis studie over ontslagkosten

De derde International Dismissal Survey van advocatenkantoor Laga is kosteloos downloadbaar. De studie, stilaan een must voor wie grensoverschrijdend bezig is met human resources, analyseert de ontslagsituatie in 31 landen. België is momenteel, na Italië en Zweden, bijna het duurst, maar door het eenheidsstatuut zullen we snel dalen naar de 7de plaats.

Een zieke werknemer ontslaan: de valkuilen

U mag een werknemer niet ontslaan omdat hij ziek is, maar u mag hem wel ontslaan terwijl hij ziek is of als u kunt aantonen dat zijn langdurige of veelvuldige afwezigheid negatieve gevolgen heeft. U dient wel uit te kijken voor de vele valkuilen, zoals discriminatie, kennelijk onredelijk ontslag, willekeurig ontslag of rechtsmisbruik. Toelichting door een expert.

Onze partners