Mobiliteit

Tussenkomst in kosten openbaar vervoer stijgt

Volgens de FOD Financiën bedroeg de patronale tussenkomst in de woon-werk verplaatsingen met het openbaar vervoer vorig jaar 350 miljoen euro, dus ruim meer dan een miljoen euro per werkdag. 640.000 werknemers genieten van de tussenkomst. Dat is iets minder dan voorheen, maar het bedrag van de patronale tussenkomst neemt toe.

Autopendelen in druk verkeer oorzaak van burn-out

Wie met de auto naar kantoor rijdt door het druk verkeer om en in de grote steden, loopt een groter risico op burn-out. Wordt er aan carpooling gedaan, dan staan de passagiers er nog slechter voor, want zij hebben geen controle over het voertuig en dat verhoogt de stress. Dat blijkt uit een Canadese studie.

Ook elektrische bedrijfsfiets (soms) vrijgesteld

Het gunstige sociale en fiscale regime dat geldt voor de fiets die u ter beschikking stelt van een werknemer geldt ook als het om een e-bike gaat. De tweewieler dient wel te voldoen aan enkele specifieke voorwaarden. Uitleg bij Securex.

Tussenkomst in treinkaarten ongewijzigd in 2015

Omdat de NMBS de tarieven op 1 februari niet wijzigt, verandert er niets aan de werkgeverstussenkomst in de treinkaarten, en ook niet voor de werkgevers die met een overeenkomst derdebetaler werken. Uitzondering vormen de sectoren waar bij cao een indexeringsmechanisme is afgesproken, zoals de metaalsector.

Firmawagen minder populair vanwege files

Veel werknemers zijn de files zo beu, dat ze hun bedrijfswagen willen inruilen voor een mobiliteitsbudget. Dat blijkt uit een onderzoek door SD Worx. De tendens is het sterkst bij wie in Brussel werkt. Het is de werkgever die het initiatief moet nemen voor een mobiliteitsbudget. Wie lange woon-werk verplaatsingen doet, blijft doorgaans de voorkeur geven aan de auto.

Fietsen naar het werk: een fiscale win-win

Honderdduizenden mensen wonen op een boogscheut van het werk en pendelen toch met hun eigen auto. Securex heeft uitgerekend met hoeveel hun nettoloon zou stijgen als ze met de fiets zouden komen (eigen tweewieler of bedrijfsfiets), zonder dat dit voor de werkgever de loonlast verhoogt.

Veel werkgevers overwegen aankoop bedrijfsfietsen

Bedrijfsfietsen zijn nog zeldzaam. Dat zou snel kunnen veranderen, zo blijkt uit een onderzoek bij 400 Vlaamse ondernemingen. Meer dan 1 werkgever op 3 overweegt binnen de twee jaar fietsen ter beschikking te stellen van zijn personeel voor hun woon-werk verplaatsingen.

Nieuwe kilometervergoeding vanaf 1 juli

Vanaf 1 juli bedraagt de aanvaarde forfaitaire kilometervergoeding 0,3468 euro per kilometer. Dat berekende SD Worx en de FOD Financiën bevestigde het bedrag. Boven de 24.000 kilometer per jaar ziet de fiscus in deze kostenvergoeding een verdoken bezoldiging, maar de rechtbanken volgen die redenering niet altijd.

Federale mobiliteitsenquête is van start gegaan

Het is alweer de tijd om de driejaarlijkse mobiliteitsenquête van de federale overheid in te vullen. Mocht u nog geen schriftelijk verzoek hebben ontvangen, dan dient u nog deze maand zelf contact op te nemen met de bevoegde dienst. De enquête over de woon-werkverplaatsingen moet worden ingevuld door de werkgevers die gemiddeld 100 of meer werknemers in dienst hebben.

Europese Commissie en de Belgische bedrijfswagens

De Europese commissie stelde deze week zijn jaarlijkse voorstel van landenspecifieke aanbevelingen voor. Daarin pleit de commissie voor een grote fiscale hervorming om het belastingsysteem “in zijn geheel evenwichtiger en billijker” te maken en minder schadelijk voor het milieu.

Onze partners