Mobiliteit

Firmawagen voor iedereen, ook de arbeiders

Het Belgische systeem, dat werken zwaarder belast dan files veroorzaken, is bezig zich vast te rijden. Nu biedt ook Arcelor-Mittal aan zijn 3300 arbeiders en 1400 bedienden de mogelijkheid een stuk brutoloon in te ruilen voor een firmawagen zonder tankkaart. Voor de staalreus is de operatie kostenneutraal. De werknemers zien hun nettoloon slechts een beetje dalen.

Structureel telewerk invoeren: de basisregels

Thuis werken kan het fileleed en de daaruit voortvloeiende hogere vertrekintentie tegengaan. Telewerk invoeren op een structurele basis veronderstelt evenwel dat u specifieke regels respecteert. Een individuele geschreven overeenkomst met elke betrokken werknemer is een wettelijke must, bijvoorbeeld. Securex zet de verplichtingen van de werkgever en de werknemer uiteen.

Met de e-bike naar het werk: stappenplan

Uw medewerkers stimuleren om met een elektrische tweewieler naar het werk te komen? Geen slecht idee. Op de website Elmoatwork.be kan u nagaan of uw onderneming daar baat bij vindt en hoe u zoiets kunt implementeren. De site kwam er na een geslaagd experiment van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit, waaraan  71 werknemers van 7 bedrijven meededen.

Fileprobleem wordt HR-probleem

Voor de tweede keer in een maand tijd blijkt uit een peiling dat veel werknemers genoeg hebben van de lange woon-werk verplaatsingen. 68% van de bedienden acht het "waarschijnlijk" dat ze de komende 12 maanden op zoek gaan naar een nieuwe job, en de belangrijkste reden is "verminderde pendeltijd / betere ligging van het bedrijf".

Test gratis de formule van coworking

Van 12 tot 16 oktober loopt de eerste nationale Coworking Week. Uw medewerkers (of uzelf) zullen dan gratis deze formule kunnen uittesten. U doet er uw ding in een kantoorruimte die u deelt met anderen. Het gaat dus niet om een verloren hoekje in een cafetaria met wifi. 24 coworking adressen verspreid over het hele land doen mee; aanmelding is vereist.

Impact van uitstootfraude op bedrijfswagens

Het schandaal met de sjoemelsoftware van de Volkswagengroep kan sommige - en indirect zelfs alle - gebruikers van bedrijfsauto's en hun werkgever geld kosten omdat de uitstootwaarden meespelen in de berekening van het voordeel alle aard, de CO2-bijdrage, de aftrekbare beroepskosten en de BIV.

Gedwongen verplaatsing wordt arbeidstijd

In principe is de woon-werkverplaatsing geen arbeidstijd. Maar als een eenzijdige beslissing van de werkgever, zoals de sluiting van regionale kantoren, de werknemer de facto dwingt van thuis rechtstreeks naar de eerste plaats van tewerkstelling te rijden, dan geldt die verplaatsing volgens het Europees Hof wel als arbeidstijd.

Werknemers zijn lang pendelen hartsgrondig beu

Een job dichter bij huis. Dat wil liefst 43% van diegenen die langer dan een uur onderweg zijn van en naar het werk, zo blijkt uit een studie door Securex. Het woon-werkverkeer is vooral lang en zwaar voor wie in Brussel of in een stad werkt, en voor kaderleden, hoog opgeleiden en zij die met het openbaar vervoer komen. Moeilijk bereikbare werkgevers hebben dus een probleem.

Boetes rechtstreeks naar bestuurders firmawagen

Wie met een leasingwagen rijdt, zal dankzij een nieuw informatica-systeem na een verkeersinbreuk meteen zelf de boete toegestuurd krijgen, en niet, eventueel, na een lange omweg. De eerste "slachtoffers" zijn deze week gevallen. Op relatief korte termijn treden alle leasingfirma's toe tot het systeem. De bestuurders van leasingwagens zijn goed voor een miljoen boetes per jaar.

Autoloze zondag is uitdaging voor werkgevers

20 september is autoloze zondag in tientallen Vlaamse steden en gemeenten. Werknemers die te laat of niet op het werk geraken, hebben geen recht op loon. Maar als uw onderneming geen klanten ziet opdagen, moet u de aanwezige werknemers toch betalen. Collectieve sluiting kan een oplossing bieden, maar om die procedure dit jaar op te starten is het te laat.

Onze partners