Maaltijdcheques

Geen maaltijdcheques in 72% van bedrijven

Slechts 28% van de werkgevers deelt maaltijdcheques uit en dat is wellicht minder dan men veelal denkt. Het gaat vooral om de grotere organisaties, wat uitlegt waarom toch 40% van de bedienden en 16% van de arbeiders met dit (para-)fiscaalvriendelijke surrogaatgeld terecht kan aan de supermarktkassa of in een eetgelegenheid.

Korte wegwijs in regularisatie van maaltijdcheques

Op straffe van sancties bent u verplicht het aantal maaltijdcheques uit te reiken dat overeenstemt met de werkelijke prestaties van de werknemer. Soms wijken deze prestaties af van wat u had voorzien en is een rechtzetting vereist. Daarvoor beschikt u over een bepaalde termijn. Securex brengt de regels in herinnering.

Maaltijdcheque-tussenkomst verlagen: wanneer mag het?

De bankverzekeraar KBC verlaagt het bedrag van zijn tussenkomst in de maaltijdcheques van 8 naar 7 euro. Mag zoiets? Dat hangt af van de cao die het bedrag van de werkgeverstegemoetkoming vastlegt. Indien deze cao is afgesloten voor een bepaalde tijd, herwint de werkgever na afloop zijn vrijheid en kunnen de toegekende voordelen wegvallen of verminderd worden.

Cumul maaltijdcheque en bedrijfsrestaurant

De RSZ heeft een nieuw standpunt over de cumul van een maaltijdcheque en een goedkope maaltijd in het bedrijfsrestaurant, vrij van RSZ en bedrijfsvoorheffing. De cumul wordt aanvaard op voorwaarde dat de werknemer tenminste één volledige maaltijdcheque moet aanwenden om de maaltijd te verwerven. Deze verduidelijking vanwege de RSZ gaat in vanaf het eerste kwartaal van dit jaar.

Besparen op maaltijdcheques soms mogelijk

U bent niet altijd verplicht een maaltijdcheque toe te kennen voor elke dag waarop een medewerker prestaties heeft geleverd. Er bestaat een alternatieve berekeningsmethode die in bepaalde gevallen financieel gunstig is voor de werkgever. Maar niet elke werkgever mag deze methode inroepen. Securex schetst de voorwaarden en legt de berekening uit.

Schrikkeldag telt mee voor maaltijdcheques

De extra werkdag 29 februari levert bedienden geen bijkomend loon op, want hun maandloon ligt vast. Werknemers die in uurlonen worden betaald, daarentegen - meestal arbeiders dus - zullen de bijkomende prestaties weerspiegeld zien in hun loonbrief. Voordelen die worden berekend per gewerkte dag, zoals maaltijdcheques, gaan ook voor bedienden wel degelijk lichtjes de hoogte in.

Maaltijdcheques van 8 euro soms onmogelijk

Sinds Nieuwjaar mogen de maaltijdcheques 8 euro waard zijn, dat is 1 euro meer. De verhoging is soms verplicht, soms mogelijk en in andere gevallen onmogelijk. Veel hangt af van de sector(en) waarin uw onderneming actief is. Securex zorgt voor een bondige wegwijs.

Hoe overstappen naar e-maaltijdcheques?

De tijd dringt om over te stappen naar elektronische maaltijdcheques. Is de toekenning van de cheques geregeld in een individuele overeenkomst, dan moet de werknemer een bijvoegsel bij zijn arbeidsovereenkomst ondertekenen. Werkt u op basis van een cao, dan dient u een nieuwe cao op te stellen met enkele specifieke bepalingen.

"Beloof nog geen duurdere maaltijdcheques"

Maaltijdcheques met een waarde van 8 euro (mogelijk gemaakt door de verhoging van de werkgeversbijdrage) kunnen in de praktijk om diverse redenen pas vanaf 1 januari worden toegekend. Tekst en uitleg bij Securex, dat u meteen ook dit advies geeft: beloof aan uw werknemers geen maaltijdcheques met een verhoogde waarde vooraleer in uw sector een tewerkstellingsakkoord is gesloten.

Opgelet: bijna gedaan voor papieren maaltijdcheques

Hoewel de deadline nadert, hebben 16.400 werkgevers, een kwart van het totaal, de overstap van de papieren naar de elektronische maaltijdcheques nog niet gemaakt. De sociale secretariaten roepen hen op in actie te schieten om problemen te voorkomen. Eén daarvan is onrust onder het betrokken personeel doordat de papieren cheques hun geldigheid zullen verliezen.

Onze partners