Loon en arbeidsvoorwaarden

De Brusselse ondernemingen werven aan

Het Huis van de Brusselse Ondernemingen organiseert Job Days. Het doel: bedrijven die openstaande vacatures hebben in contact brengen met werkzoekenden.

Ontwerpakkoord in de uitzendsector

Binnen het paritair comité van de uitzendsector werd een ontwerp van sectorovereenkomst bereikt over de arbeidsvoorwaarden die gelden voor de uitzendkrachten. Het ontwerp slaat op o.m. de koopkracht, de mobiliteit, de veiligheid en de vorming.

Onze partners