Loon en arbeidsvoorwaarden

Nederland publiceert topsalarissen in (semi-)overheidsbedrijven

Bij ons verwekte staatssecretaris Bruno Tuybens onlangs nog beroering door de salarissen van topmanagers uit (semi-)overheidsondernemingen publiek te maken. In Nederland is zoiets sinds deze maand wettelijk verplicht. Van een (semi-)overheidsmanager die meer verdient dan een minister moet het loon worden gepubliceerd.

RSZ spreekt zich uit over concurrentiebeding

Een concurrentiebeding dat tot stand kwam na het aflopen van het arbeidscontract vormt geen loon, en is dus niet onderworpen aan socialezekerheidsbijdragen. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid schikt zich dus naar de rechtspraak van het Hof van Cassatie.

Grenzen open voor knelpuntberoepen

De Belgische regering heeft besloten de grenzen nog niet volledig open te gooien voor arbeidskrachten uit de nieuwe EU-lidstaten. De regering wil eerst afdoende controlemechanismen uitwerken om misbruiken te voorkomen. Er is een belangrijke uitzondering: werkgevers die vacatures voor knelpuntberoepen niet ingevuld krijgen, mogen wel degelijk een beroep doen op Polen en andere Oost-Europeanen.

Bijna de helft van de Britten wil minder uren kloppen

Het Trades Union Congress, de koepel boven de Britse vakbonden, verzet zich tegen de cultuur van de lange werkdagen.

Nieuwe normen voor lawaai op het werk zijn gepubliceerd

In het Staatsblad is het koninklijk besluit verschenen over de bescherming tegen de risico's van lawaai op het werk. Het gaat om de omzetting in Belgisch recht van een Europese richtlijn.

Zoektocht naar geschikte werknemer duurt 41 dagen

In Vlaanderen hebben de bedrijven gemiddeld 41 dagen nodig voor het invullen van een vacature. Dat blijkt uit gegevens van de VDAB. Wanneer het om een knelpuntberoep gaat, duurt de zoektocht naar de geschikte kandidaat veel langer.

Evolutie van de salarissen in de VS in 2006

salary.com heeft 1500 HR-professionals gepeild naar hun verwachtingen in verband met de evolutie van de lonen in de VS. Dat leverde tien trends op.
1. Prestatieverloning zal terrein winnen.
2. De werkgevers zullen zich positiever opstellen tegenover thuiswerk.
3. De managers zullen meer gebruik maken van prestatiebonussen.
4.

Topambtenaren niet opgetogen over verloning

Bij kaderleden en directeurs in de overheidssector heerst meer ontevredenheid over het totale verloningspakket dan in de privésector. Dat blijkt uit een onderzoek door de Vlerick Management School. Veel hoge ambtenaren zijn bereid een gedeelte van hun loon te laten afhangen van hun prestaties.

Kantoorwerkers worden om de haverklap gestoord

Een studie, gepubliceerd in het Amerikaanse weekblad Time (16/1), toont dat kantoorwerkers gemiddeld om de elf minuten gestoord worden in de taak waarmee ze bezig zijn. Dit leidt tot concentratieverlies, stress en een verlies van productiviteit. In totaal gaat op deze manier 28 procent van de arbeidstijd verloren.

Het verband tussen anciënniteit en arbeidsproductiviteit

Wat is het best voor de economie: stabiele jobs of een flexibel verloop? Volgens een studie van de IAO bereikt een werknemer zijn hoogste productiviteit wanneer hij vijf tot tien jaar anciënniteit heeft in zijn job. De arbeidsproductiviteit kan lager zijn in het begin, en heeft de neiging af te nemen vanaf het dertiende jaar.

Onze partners