Loon en arbeidsvoorwaarden

Vooruitzicht op beloning verdrijft mentale moeheid

De Nederlandse onderzoeker Maarten Boksem bestudeerde het effect van mentale moeheid op de uitvoering van arbeidstaken. Bij vermoeidheid daalt de concentratie van dopamine in de hersenen en daardoor de kwaliteit van het gepresteerde werk. Een kop koffie, of de belofte van extra geld of vakantie, kunnen het brein een kick geven, zo blijkt uit metingen in een neurologisch testlaboratorium.

Anciënniteit blijft als onderbreking van contract "virtueel" was

Iemand afdanken en later weer aannemen, duidelijk met de bedoeling gebruik te kunnen maken van financieel gunstige overheidsmaatregelen, onderbreekt de anciënniteit van de werknemer niet, zelfs niet wanneer de heraanwerving gebeurde onder een andere firmanaam. Zo bepaalde het Arbeidshof van Luik. Het verhaal staat in HRUpdate.

Picanolwet komt er wellicht niet

Het ziet ernaar uit dat het wetsvoorstel over de publicatie van de topsalarissen nog weinig kans maakt. In de bevoegde Kamercommissie is het tot een patstelling gekomen. Het voorstel, dat in de wandelgangen de Picanolwet werd gedoopt, wou beursgenoteerde ondernemingen verplichten informatie te publiceren over de lonen van de ceo en van leden van het directiecomité.

Groep van 10 over de concurrentiekracht

De Groep van 10, die de sociale partners omvat, heeft een verklaring gepubliceerd over de kwestie van de concurrentiekracht. De sociale partners zijn van mening dat investeren in opleiding en het aanmoedigen van onderzoek en innovatie minstens even belangrijk zijn als loonmatiging en een verlaging van de werkgeversbijdragen.

Loonkloof man/vrouw reëel, maar is discriminatie de oorzaak?

Katleen van Waeyenberge en Nick Van Uffelen, consultants binnen de Hay Group in België hebben loongegevens van mannen en vrouwen vergeleken van 65.000 werknemers van ruim 300 Belgische bedrijven, die professioneel bezig zijn met hun personeels- en verloningsbeleid.
Hieruit blijkt dat er wel degelijk een loonverschil bestaat tussen mannen en vrouwen, maar dat dit een gevolg is van een aantal

Loonmatiging geen wondermiddel voor concurrentiekracht

Vrij algemeen wordt aangenomen dat de Belgische lonen te hoog zijn om onze internationale competitiviteit te verzekeren. Professor Freddy Heylen van de Universiteit Gent is het daar niet mee eens. Hij wijst naar EU-lidstaten waar de loonkosten al tien jaar sterker stijgen dan in België en die het economisch toch zeer goed doen.

Uitzendarbeid wordt almaar belangrijker in Europa

Omgerekend in voltijdequivalenten verschaffen de uitzendkantoren in de EU-15 werk aan 1,3 procent van de totale arbeidende bevolking. Dit blijkt uit een verslag van de Europese stichting voor de verbetering van de leef- en arbeidsvoorwaarden.
De studie richt de schijnwerper op de uitzendsector in de EU-25 plus Noorwegen en de kandidaatlanden Bulgarije en Roemenië.

Werkgever betaalt maatschappelijk engagement

De Franse telecomoperator SFR biedt zijn werknemers de mogelijkheid tot elf dagen per jaar afwezig te blijven om zich in te zetten voor een goed doel. Het loon wordt doorbetaald. De regeling is verankerd in een overeenkomst met de vakbonden in het bedrijf.

Opmerkelijke toename van kort ziekteverzuim

Het ziekteverzuim van minder dan een maand is in België vorig jaar toegenomen met zes procent. Het langdurig ziekteverzuim steeg met "slechts" twee procent. Call center operatoren, kassiersters en magazijniers zijn het vaakst kort afwezig wegens ziekte. Algemeen geldt: hoe lager het loon en hoe lager op de hiërarchische ladder, hoe hoger het kortstondig ziekteverzuim.

Nederland publiceert topsalarissen in (semi-)overheidsbedrijven

Bij ons verwekte staatssecretaris Bruno Tuybens onlangs nog beroering door de salarissen van topmanagers uit (semi-)overheidsondernemingen publiek te maken. In Nederland is zoiets sinds deze maand wettelijk verplicht. Van een (semi-)overheidsmanager die meer verdient dan een minister moet het loon worden gepubliceerd.

Onze partners