Loon en arbeidsvoorwaarden

Wet-Peeters (4): regels over occasioneel telewerk

Een werknemer mag in specifieke omstandigheden vragen of hij zijn dagtaak thuis mag verrichten. Het gaat om overmacht (treinstaking, staking in het bedrijf, onmogelijkheid zich te verplaatsen...) en om persoonlijke redenen (doktersbezoek, stielman die aan huis komt...). De werkgever kan schriftelijk weigeren. Vooraf zijn afspraken vereist over bereikbaarheid, apparatuur en onkosten.

Wet-Peeters (3): glijdende werktijden uit schemerzone

Na jaren van gedoogbeleid zijn glijdende uurroosters wettelijk toegestaan en ze worden bovendien "dynamisch". U moet beschikken over een systeem van tijdsregistratie. Vereist is tevens een cao of een aangepast arbeidsreglement. Konden uw medewerkers al zelf binnen zekere grenzen hun uren kiezen, dan mag deze regeling verder lopen op voorwaarde dat u ze snel officialiseert.

Wet-Peeters (2): meer overuren zonder inhaalrust

UPDATE - Een werknemer kan er nu vrijwillig voor kiezen per kalenderjaar tot 100 bijkomende overuren te presteren. Overloon geldt, en de eerste 25 uren worden niet meegeteld voor de "interne grens". Dit maakt werkdagen tot 11u en werkweken tot 50u mogelijk. Extra flexibiliteit komt er doordat ook de "interne grens" zelf flink opschuift.

Wet-Peeters (1): 45-urige werkweek zonder overloon

Voortaan mag de in uw bedrijf vastgelegde arbeidsduur worden gehaald op jaarbasis. De nieuwe kleine flexibileit maakt werkdagen mogelijk van 2 uren meer dan het uurrooster (maximum 9 uren) en werkweken van 5 uren meer dan het uurrooster (maximum 45 uren), zonder overloon en met verplichte inhaalrust. U moet eerst een ondernemingscao afsluiten of het arbeidsreglement aanpassen.

Vlaanderen wijzigt minimumvergoeding stagiairs

De minimumvergoeding voor stagiairs met een beroepsinlevingsovereenkomst is in Vlaanderen aangepast met terugwerkende kracht tot 1 januari, zowel voor nieuwe als voor lopende overeenkomsten. De werkgever dient nu minimaal de helft van het GMMI te betalen (geproratiseerd wanneer de prestaties niet voltijds zijn). In Brussel en Wallonië verandert er voorlopig niets.

3500 bedienden ruilen loon voor punten

Bij BNP Paribas Fortis hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt. De lonen worden geplafonneerd op 4700 euro bruto. Daarboven wordt men uitbetaald in "punten", die men cafetaria-gewijs kan inruilen voor een waaier van benefits. Ongeveer een derde van de 13.000 bedienden verdient meer dan 4700 euro. Iedereen zal de 13de maand ontvangen in punten.

Goed telewerkbeleid verhoogt tevredenheid

Telewerken kan meetbare positieve effecten hebben. Dat blijkt uit een onderzoek bij KBC dat vermeld wordt in een Europees rapport. 87% van de werknemers signaleerde een beter evenwicht tussen werk en gezin, 83% zei geconcentreerder te kunnen werken, 72% ondervond minder stress, 68% zag zijn motivatie toenemen en 62% kon zijn werk beter organiseren.

Inflatie jaagt personeelsbudgetten omhoog

De inflatie stijgt onverwacht fors. Behoort u tot een sector die jaarlijks indexeert, dan zal de volgende loonkostsprong groter zijn dan u had ingecalculeerd - denk aan PC nr 200. Werkt uw sector met een vast indexeringspercentage, dan komt de loonaanpassing vroeger dan u had gebudgetteerd. De sociale uitkeringen zullen met 2% stijgen in juni, de overheidswedden in juli.

Loonnorm van 1,1% aanvaard, maar u wacht best af

De federale regering zal het interprofessioneel akkoord (IPA) 2017-2018 volledig uitvoeren, ook al hadden N-VA en Open Vld bedenkingen bij de brugpensioenaspecten. De lonen mogen in twee jaar dus 1,1% stijgen. Als werkgever wacht u best de sectorale akkoorden af; Ella legt uit waarom. Goed om te weten is dat overschrijdingen van de loonnorm voortaan strenger beteugeld worden. 

Ecocheques moeten weg, cash komt in de plaats

De 4 regeringspartijen willen een einde maken aan de ecocheques, omdat zij te veel kosten, rompslomp meebrengen en al lang geen 'eco-'doel meer dienen. De partijen hebben een wetsvoorstel ingediend om per 1 januari 2018 het bedrag van de ecocheques rechtstreeks uit te keren in de vorm van een "vergoeding" die vrij zal zijn van belastingen en patronale bijdragen. Dat meldt de VRT.

Onze partners