Loon en arbeidsvoorwaarden

Wegvervoer blijft deel van loon in cash uitbetalen

De chauffeurs in de sector wegvervoer en logistiek voor rekening van derden (paritair comité nr. 140.03) zullen toch nog een jaar lang een deel van hun loon, met een maximum van 200 euro, in cash mogen ontvangen. De sector heeft daartoe een cao afgesloten. De redenering luidt dat chauffeurs onderweg vaak kleine uitgaven doen.

Uitbreiding van plus minus conto in vooruitzicht

In navolging van de auto-industrie zullen andere sectoren, zowel in de nijverheid als in de diensten, binnenkort waarschijnlijk het plus minus conto stelsel mogen toepassen. Werkdagen tot 10 uren en werkweken tot 48 uren zijn dan toegelaten, en de opgestapelde inhaalrust mag worden opgenomen in een referteperiode van 6 jaar. De ministerraad heeft een voorontwerp goedgekeurd.

Liever een kleine firmawagen en een hoger netto

62% van de Belgische werknemers met een bedrijfswagen zou tevreden zijn met een kleiner model als ze het vrijgekomen budget in loonsverhoging uitgekeerd zien, zo blijkt uit een onderzoek van Acerta. 31% van de werknemers wil een extra pensioenopbouw en een vierde zegt een deel van het loon te willen inruilen voor extra vrije dagen.

Thuiswerken toestaan? Let op de valkuilen

Telethuiswerken toestaan opent mogelijkheden tot loonoptimalisatie, zo legt Partena Professional uit. Maar zonder formele overeenkomst loopt de werkgever twee risico's: de werknemer kan een forfaitaire onkostenvergoeding claimen gelijk aan 10% van zijn brutoloon, en hij kan de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen. 

KBC stelt leasefietsen ter beschikking

Na een geslaagd proefproject in Antwerpen krijgen de medewerkers van KBC de beschikking over een gewone of een elektrische leasefiets als ze in ruil een stukje loon opgeven. Ze moeten wel minstens 50% van de volledige of gedeeltelijke woon-werkverplaatsingen met de tweewieler afleggen. De bankverzekeraar gelooft in een combinatie van vervoersmodi om de mobiliteit te verbeteren.

Plan voor 100 vrijwillige overuren per jaar

We stelden voor u een bloemlezing samen van de regeringsplannen. Een blikvanger: minister Kris Peeters wil op jaarbasis 100 vrijwillige overuren met overloon mogelijk maken. Een terugkeer naar de werkweek van gemiddeld 40 uren dus, weliswaar voor zover er een vraag langs de kant van de werkgever is. De maatregel zou bovenop de veralgemening van de annualisering van de arbeidsduur komen.

Loonkloof ontstaat in het begin van de loopbaan

Vrouwelijke bedienden verdienen bij de start van hun carrière per maand gemiddeld 175 euro bruto minder dan mannen. Pas vanaf 40 jaar lopen de loonevoluties ongeveer parallel, maar de kloof wordt niet meer gedicht. Bovendien krijgen veel minder vrouwen een bedrijfswagen - een voordeel dat ongeveer 500 euro netto waard is.

Nachtarbeid in e-commerce: vakbonden buitenspel

Werkgevers in de e-commerce zullen nachtwerk mogen invoeren zonder het akkoord van de vakbonden. Dat schrijven L'Echo en De Tijd. De opheffing van het verbod zou duizenden banen kunnen creëren of redden en zou de schatkist 48 miljoen per jaar opleveren. Een vorig KB was dode letter gebleven omdat het de bonden de facto een vetorecht toekende.

Zelfs horeca maakt einde aan loon in cash

De horeca heeft geen gebruik gemaakt van de manieren die voorhanden waren om de uitbetaling van het loon in contant geld nog mogelijk te maken na 30 september. Dit betekent dat alle werknemers - ook de flexijobbers, jobstudenten en extra's - nog enkel betaald mogen worden via overschrijving, circulaire cheque of postassignatie.

Veel bedienden bereid tot overwerk zonder overloon

Twee bedienden op drie willen gerust extra uren presteren en zelfs het overloon laten vallen, als ze die uren later mogen omzetten in vakantie, zo blijkt uit een onderzoek. Alleen willen ze dan wel inspraak over wanneer zij die vakantie mogen opnemen. Als de werkgever daarover alleen beslist, is er nog slechts 1 op 3 te vinden voor deze vorm van flexibilisering van de arbeidstijd.

Onze partners