Loon en arbeidsvoorwaarden

Nachtarbeid in e-commerce mag starten

Het KB dat nachtarbeid wettelijk mogelijk maakt in de e-commerce is zopas verschenen in het Staatsblad. Vanaf nu kunnen binnen de ondernemingen cao's worden afgesloten over de nachtprestaties. In de bedrijven zonder vakbondsafvaardiging is geen cao vereist, maar moet het arbeidsreglement worden aangepast.

Schoonmaaksector verdubbelt ARAB-forfait

In paritair comité nr. 121 (Schoonmaaksector) is de forfaitaire ARAB-vergoeding quasi verdubbeld van 0,83 naar 1,63 euro per gepresteerde dag. Deze nettovergoeding compenseert het feit dat de werknemers geen gebruik kunnen maken van sanitaire en andere collectieve voorzieningen die door de werkgever ter beschikking worden gesteld omdat zij elders hun prestaties verrichten.

Werkgevers bereid flexibeler te verlonen

Na de werknemers zijn nu ook de werkgevers gewonnen voor een sterker geïndividualiseerde verloning. Dat blijkt uit een enquête van Acerta bij 415 CEO's. Bijna 1 op 4 van deze CEO's wil van flexibel verlonen zelfs een prioriteit maken. En 85% is bereid tot demoties, maar dat is een maatregel die bij het personeel nog in de taboefseer zit.

Optimaliseren met bedrijfskinderbijslag mag

De aanvullingen op wettelijke gezinsbijslagen blijven vrij van sociale bijdragen. U mag dit "bedrijfskindergeld" bovendien voorbehouden aan werknemers met een bepaalde functie en anciënniteit. Dat besliste Cassatie. De aanvullende gezinsbijslag blijft met andere woorden een bruikbaar instrument om aan loonoptimalisatie te doen.

Werkgeversgroeperingen: proefperiode verlengd

De termijn voor het opstarten van proefprojecten voor werkgeversgroeperingen is verlengd tot 1 juli 2017. Het stelsel komt maar niet van de grond. Volgens het VBO is dat omdat de werkgevers geconfronteerd worden met te veel beperkingen. Binnen de Nationale Arbeidsraad blijft men werken aan oplossingen.

Belgische e-commerce mag 's nachts werken

Het verbod op nachtarbeid handicapt de Belgische e-commerce. Maar niet voor lang meer. Op sectorniveau zijn de kaderakkoorden ondertekend, zodat op bedrijfsniveau onderhandelingen kunnen beginnen. Het is nog even wachten op het KB dat het verbod op nachtarbeid zal afschaffen. Zodra dat KB er is, kan de nachtarbeid starten.

Schrikkeldag telt mee voor maaltijdcheques

De extra werkdag 29 februari levert bedienden geen bijkomend loon op, want hun maandloon ligt vast. Werknemers die in uurlonen worden betaald, daarentegen - meestal arbeiders dus - zullen de bijkomende prestaties weerspiegeld zien in hun loonbrief. Voordelen die worden berekend per gewerkte dag, zoals maaltijdcheques, gaan ook voor bedienden wel degelijk lichtjes de hoogte in.

Waarom nettoloon stijgt ondanks indexsprong

Ook alle werknemers die bruto hetzelfde bleven verdienen, zien op hun loonbriefje van januari 2016 een iets hoger nettobedrag verschijnen. Dus ook wie niet geniet van de versterkte fiscale werkbonus. Dat is het gevolg van de taxshift, en meer concreet van de verhoging van de forfaitaire beroepskosten en van de aanpassing van de grenzen van de belastingschijven.

Loon in cash nog enkel bij uitzondering

Vanaf 1 oktober 2016 moeten lonen betaald worden via overschrijving. Dat is een omkering van het algemene principe dat van oudsher opgenomen is in de Loonbeschermingswet. Uitzonderingen blijven mogelijk, maar enkel indien het betrokken paritair comité een initiatief neemt. In het Staatsblad verscheen het besluit waarin de procedure voor deze initiatieven wordt beschreven.

Voorzichtig met onbetaalde overuren

In de praktijk maken veel werknemers overuren zonder daarvoor loon of overloon te ontvangen. Indien de betrokkenen niet "bekleed zijn met een leidinggevende functie of vertrouwenspositie" speelt de werkgever evenwel met vuur, zo legt Securex uit. De wet is strikt en de rechters houden er streng de hand aan. Een proces kan financieel hard aankomen voor de werkgever.

Ichec Formation Continue

Onze partners