Loon en arbeidsvoorwaarden

Mobiliteitsbudget: begin er gewoon zelf aan

De regelgeving over het mobiliteitsbudget laat op zich wachten. Dat hoeft u niet tegen te houden om zelf ideeën in de praktijk om te zetten. Securex schetst de mogelijkheden, zowel voor wie beschikt over een bedrijfswagen als voor wie er geen heeft. Eén van de denkpistes voor deze laatste groep: de extralegale eindejaarspremie omzetten in mobiliteitsoplossingen.

Tevredenheid over verloning neemt toe

De algemene tevredenheid over het loon stijgt, zo meldt SD Worx. Ook de samenstelling van het loonpakket is OK voor twee op drie werknemers. Toch wil een even groot aantal meer inspraak in de samenstelling van dat pakket. Eén op vijf zou dan opteren voor meer vrije tijd en daarvoor dan een deel cash of sommige extralegale voordelen laten vallen.

Tabel over minimumlonen voor jobstudenten

Hoeveel bedraagt het minimimloon dat u aan een jobstudent moet betalen? Indien de overeenkomst slaat op minder dan een maand, bent u volledig vrij. In de andere gevallen is het minimumloon afhankelijk van de leeftijd van 'uw' student en van de sector waarin u actief bent. Securex heeft een overzichtstabel klaargestoomd.

Diverse vergoedingen gaan met 2% omhoog

De overschrijding van de spilindex doet het GGMMI (gewaarborgd gemiddeld minimum maandinkomen) en alle bedragen die er uit voortvloeien stijgen met 2%. Het gaat onder meer om de industriële leervergoeding, de stagevergoeding bij een beroepsinlevingsovereenkomst en de vergoeding voor een socioprofessionele inschakelingsovereenkomst.

Snelle wetswijziging redt goedkope overuren

Horeca-werkgevers mogen in 2016 wel degelijk 300 goedkope overuren zonder inhaalrust laten presteren, of 360 als zij een witte kassa hebben. De onverwachte niet-verlenging van de sectorale cao had tot een juridisch probleem geleid, met grote onzekerheid tot gevolg. Daar is een mouw aan gepast. De bewuste wet wordt gewijzigd met terugwerkende kracht tot 1 januari 2016.

Decent loon verhoogt werklust laagstbetaalden

De invoering van een minimumloon in Groot-Brittannië, 17 jaar geleden, verhoogde de productiviteit in de laagst betalende sectoren met 6,5%. Bij de grote ondernemingen zelfs met 15%. Volgens onderzoekers presteren arbeiders beter wanneer zij het gevoel hebben dat zij een correct loon ontvangen in verhouding tot hun inzet en vaardigheden.

Vakbondsacties kunnen werkwilligen geld kosten

Waar de regels strikt worden toegepast, zijn het de werkwilligen die niet of te laat op het werk geraken die financieel opdraaien voor de stakingsacties. Als werkgever bent u in principe immers geen loon verschuldigd voor niet-gepresteerde uren, en op een vervangende uitkering van de RVA maken zij enkel kans indien twee specifieke voorwaarden vervuld zijn.

Netto van Belg niet veel boven Spanjaard

Een gemiddelde alleenstaande werknemer kost zijn werkgever in België 66.000 euro. Dat is evenveel als in Zwitserland. De Zwitser ziet wel 78% van dat bedrag op zijn bankrekening verschijnen terwijl de Belg het moet doen met 45%. De gemiddelde maandelijkse koopkracht van de Belg ligt daarmee amper 200 euro boven die van een Spanjaard. Of 330 euro boven die van een Griek...

Hoe reageren op komende vakbondsacties?

De vakbonden hebben een half dozijn grote protesten gepland tegen het regeringsbeleid. Het gaat om betogingen, acties in de bedrijven en een algemene staking. Wat de verschillende actievormen voor een werkgever kunnen meebrengen, en hoe hij kan of moet reageren, leest u in een overzichtsartikel bij Group S.

Lonen al meteen omhoog in 21 sectoren

U zal wellicht uw personeelsbudget voor 2016 moeten herbekijken, want de indexsprong behoort sneller dan verwacht officieel tot de geschiedenis. Reeds deze maand gaan de lonen omhoog in 8 sectoren die mei als vast tijdstip van indexering hanteren, en in 13 paritaire comités waarvan de spilindex bereikt is. U vindt de lijst bij Acerta.

Onze partners