Loon en arbeidsvoorwaarden

Loonkloof ontstaat in het begin van de loopbaan

Vrouwelijke bedienden verdienen bij de start van hun carrière per maand gemiddeld 175 euro bruto minder dan mannen. Pas vanaf 40 jaar lopen de loonevoluties ongeveer parallel, maar de kloof wordt niet meer gedicht. Bovendien krijgen veel minder vrouwen een bedrijfswagen - een voordeel dat ongeveer 500 euro netto waard is.

Nachtarbeid in e-commerce: vakbonden buitenspel

Werkgevers in de e-commerce zullen nachtwerk mogen invoeren zonder het akkoord van de vakbonden. Dat schrijven L'Echo en De Tijd. De opheffing van het verbod zou duizenden banen kunnen creëren of redden en zou de schatkist 48 miljoen per jaar opleveren. Een vorig KB was dode letter gebleven omdat het de bonden de facto een vetorecht toekende.

Zelfs horeca maakt einde aan loon in cash

De horeca heeft geen gebruik gemaakt van de manieren die voorhanden waren om de uitbetaling van het loon in contant geld nog mogelijk te maken na 30 september. Dit betekent dat alle werknemers - ook de flexijobbers, jobstudenten en extra's - nog enkel betaald mogen worden via overschrijving, circulaire cheque of postassignatie.

Veel bedienden bereid tot overwerk zonder overloon

Twee bedienden op drie willen gerust extra uren presteren en zelfs het overloon laten vallen, als ze die uren later mogen omzetten in vakantie, zo blijkt uit een onderzoek. Alleen willen ze dan wel inspraak over wanneer zij die vakantie mogen opnemen. Als de werkgever daarover alleen beslist, is er nog slechts 1 op 3 te vinden voor deze vorm van flexibilisering van de arbeidstijd.

Loonkloof bestaat al vanaf de eerste dag

Brutoloon, variabel loon, groepsverzekering, maaltijdcheques, bedrijfswagen enzovoort: over de hele lijn is het verloningspakket van startende bedienden minder gunstig voor vrouwen dan voor mannen. Dat blijkt uit een studie door SD Worx. Er werken meer vrouwen in minder goed betalende sectoren, en dat is volgens SD Worx-verloningsexperte Christel van Wouwe een deel van de verklaring.

Welk doktersbezoek is op kosten van werkgever?

Soms gaat een medewerker tijdens de arbeidsuren naar de (arbeids-)geneesheer, de tandarts of het ziekenhuis. Wanneer heeft hij of zij dan recht op loon voor de niet gewerkte uren? Het antwoord is lang niet eenvoudig. Zo heeft een medewerkster die op zwangerschapsonderzoek gaat enkel recht op loon als zij de werkgever vooraf had ingelicht.

Op boetes van werknemers betaalt u 33% RSZ

Vakbonden betalen soms de verkeersboetes die hun leden oplopen tijdens hun werk. Dat leidde recent tot controverse, maar ook werkgevers betalen soms boetes (terug), merkt prof. Willy Van Eeckhoutte op. Het gaat dan wel degelijk om loon, waarop evenwel enkel een forfaitaire RSZ-bijdrage van 33% van toepassing is. Uitleg op WikiSoc.

Regelgeving jongeren en stagiairs aangepast

Vanaf deze maand geldt een nieuwe wetgeving over de bescherming van werkende jongeren en jonge stagiairs. Leeftijdsgrenzen veranderen en de regels slaan nu ook op jongeren in een opleidingstraject. De afwijkingen op verboden werkzaamheden zijn aangepast.

Bij Colruyt begint werkdag in de kantoorbus

Vanaf september zet supermarktketen Colruyt tussen Gent en de hoofdzetel in Halle een kantoor-autocar in die verbonden is met het internet. Ongeveer 100 personeelsleden komen in aanmerking om er gebruik van te maken. Zodra zij aan boord stappen, begint hun betaalde arbeidstijd. Lange verplaatsingstijden doen werknemers steeds vaker uitkijken naar een job dichter bij huis.

Loonnorm hield stijging met 1,2% niet tegen

De loonnorm en andere maatregelen hebben niet belet dat het gemiddelde basisloon vorig jaar met 1,2% steeg; inclusief bonussen zelfs met 1,6%. Dat heeft Hudson berekend. De loonnormwet is niet waterdicht en de toepassing wordt niet gecontroleerd. België is wel competitiever geworden ten opzichte van Duitsland.

Onze partners