Loon en arbeidsvoorwaarden

Zelfmoord verpleegster erkend als arbeidsongeval

De zelfdoding van een verpleegster is als arbeidsongeval erkend door haar Franse werkgever. Een paritaire onderzoekscommissie was tot het besluit gekomen dat de vrouw, moeder van twee kinderen, uit het leven was gestapt als direct gevolg van stress op het werk. Zij vreesde dat haar taken waren opgelegd die zij niet aankon.

RSZ verhoogt forfaits voor werkkledij

Van de RSZ mag u voortaan een iets hoger forfait betalen voor werkkledij. Zowel voor aankoop als voor onderhoud wordt het nieuwe maximumforfait 1,67 euro per dag. Dat blijkt uit de nieuwste tabel van de aanvaarde kosten. Werken zij in vuile omstandigheden, dan mag u hen ook 0,84 euro per dag toekennen voor hun eigen kledij.

Minder snel overloon voor flexibele deeltijders

Tenzij een cao anders bepaalt, mag u vanaf 1 oktober uw deeltijders met flexibele werkregeling meer overwerk laten presteren zonder dat u overloon verschuldigd zal zijn. Wanneer een referteperiode wordt gehanteerd van een jaar, is de stijging van dit "krediet aan bijkomende uren" substantieel: van 39 naar 168 uren.

Wet-Peeters (14): loopbaansparen

Een werknemer kan binnenkort (een deel van) zijn overuren en extralegale vakantiedagen later opnemen, bijvoorbeeld om een loopbaanpauze te financieren. Bij uitdiensttreding kan hij zich laten uitbetalen of het spaartegoed meenemen naar een volgende werkgever binnen dezelfde sector.  Voorzien is dat de werknemer later ook geld zal kunnen opsparen, bijvoorbeeld sommige premies.

Wet-Peeters (12): nachtarbeid in e-commerce

Sinds 1 februari 2017 zijn de afwijkingen op nachtarbeid uitgebreid. Het verbod is bij wet (en niet langer bij KB) opgeheven voor paritaire comités waaronder werknemers ressorteren die betrokken zijn bij "het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan elektronische handel". De werkgever blijft verplicht de bijzondere procedure te volgen.

Sociale partners bezegelen nieuwe loonnorm

De loonnorm voor 2017-2018 is officieel vastgelegd. Dat is meteen de start voor een nieuw sanctioneringsstelsel. Tot nu namen de werkgevers die de norm overschreden in de praktijk geen risico. Dat verandert. De kleinste administratieve geldboete is bepaald op 250 euro. De hoogste bedraagt 5000 euro per betrokken werknemer, met een maximum van 100 werknemers.

Hoofddoek verbieden mag mits voorwaarden

Een werkgever die dat wil, mag het dragen van politieke, filosofische of religieuze tekens verbieden aan werknemers die in contact komen met het publiek, zo besliste het Europees Hof van Justitie. Ook als in de praktijk enkel hoofddoekdragende moslima's worden getroffen. Er moet een intern reglement bestaan, en ontslag is enkel mogelijk indien er geen akkoord kwam over een andere functie.

Wallonië digitaliseert steun aan ondernemingen

Wallonië hervormt en digitaliseert de wirwar van steunmaatregelen voor bedrijven, ondernemers en starters. Drie soorten cheques (strategisch advies, digitale transformatie en cybersecurity, en operationele uitmuntendheid) staan online, 8 andere volgen in snel tempo. Opmerkelijk: volgens Le Soir komen er cheques waarmee men de huur in coworkingcentra zal kunnen betalen.

Nieuwe loonwet is strenger dan de vorige

De loonkostenhandicap tegenover onze buurlanden, gegroeid na 1996, is officieel weggewerkt. Toch heeft de Kamer gisteravond een wet goedgekeurd die, door het incalculeren van veiligheidsmarges, de loonvorming nog strenger in toom houdt dan de vorige wet. Werkgevers die de loonnorm overschrijden, riskeren zwaardere sancties. Te noteren: negatieve loonindexeringen zullen niet meer kunnen.

Loonnorm best niet meteen in praktijk brengen

De loonnorm voor 2017-2018, vastgesteld op 1,1% bovenop inflatie, biedt ruimte voor loonontwikkeling. Maar vergewis u er eerst van dat uw paritair comité al een cao heeft afgesloten. Sectorale voordelen die boven uw eigen salarisverhogingen zouden komen, kunnen ertoe leiden dat u de norm overschrijdt. Tekst en uitleg bij Securex en Partena Professional.

Onze partners