Loon en arbeidsvoorwaarden

Vlaanderen wijzigt minimumvergoeding stagiairs

De minimumvergoeding voor stagiairs met een beroepsinlevingsovereenkomst is in Vlaanderen aangepast met terugwerkende kracht tot 1 januari, zowel voor nieuwe als voor lopende overeenkomsten. De werkgever dient nu minimaal de helft van het GMMI te betalen (geproratiseerd wanneer de prestaties niet voltijds zijn). In Brussel en Wallonië verandert er voorlopig niets.

3500 bedienden ruilen loon voor punten

Bij BNP Paribas Fortis hebben directie en vakbonden een akkoord bereikt. De lonen worden geplafonneerd op 4700 euro bruto. Daarboven wordt men uitbetaald in "punten", die men cafetaria-gewijs kan inruilen voor een waaier van benefits. Ongeveer een derde van de 13.000 bedienden verdient meer dan 4700 euro. Iedereen zal de 13de maand ontvangen in punten.

Goed telewerkbeleid verhoogt tevredenheid

Telewerken kan meetbare positieve effecten hebben. Dat blijkt uit een onderzoek bij KBC dat vermeld wordt in een Europees rapport. 87% van de werknemers signaleerde een beter evenwicht tussen werk en gezin, 83% zei geconcentreerder te kunnen werken, 72% ondervond minder stress, 68% zag zijn motivatie toenemen en 62% kon zijn werk beter organiseren.

Inflatie jaagt personeelsbudgetten omhoog

De inflatie stijgt onverwacht fors. Behoort u tot een sector die jaarlijks indexeert, dan zal de volgende loonkostsprong groter zijn dan u had ingecalculeerd - denk aan PC nr 200. Werkt uw sector met een vast indexeringspercentage, dan komt de loonaanpassing vroeger dan u had gebudgetteerd. De sociale uitkeringen zullen met 2% stijgen in juni, de overheidswedden in juli.

Loonnorm van 1,1% aanvaard, maar u wacht best af

De federale regering zal het interprofessioneel akkoord (IPA) 2017-2018 volledig uitvoeren, ook al hadden N-VA en Open Vld bedenkingen bij de brugpensioenaspecten. De lonen mogen in twee jaar dus 1,1% stijgen. Als werkgever wacht u best de sectorale akkoorden af; Ella legt uit waarom. Goed om te weten is dat overschrijdingen van de loonnorm voortaan strenger beteugeld worden. 

Ecocheques moeten weg, cash komt in de plaats

De 4 regeringspartijen willen een einde maken aan de ecocheques, omdat zij te veel kosten, rompslomp meebrengen en al lang geen 'eco-'doel meer dienen. De partijen hebben een wetsvoorstel ingediend om per 1 januari 2018 het bedrag van de ecocheques rechtstreeks uit te keren in de vorm van een "vergoeding" die vrij zal zijn van belastingen en patronale bijdragen. Dat meldt de VRT.

Maak nu werk van uw loonkloofrapport

Telt uw onderneming gemiddeld 50 of meer werknemers, dan moet u om de twee jaar een loonkloofrapport voorleggen aan de ondernemingsraad of de vakbondsafvaardiging. Liep uw boekjaar af eind december, dan moet u nu aan de slag. Securex legt uit hoe u dat doet en welke de sancties zijn bij niet-naleving.

Lonen zullen in 2 jaar wellicht stijgen met 4%

Bovenop de indexaanpassingen van naar verwachting 2,9% mogen de lonen tegen eind 2018 stijgen met maximaal 1,1%, alles bijeen dus 4%. De loonkosten zullen daardoor wel minder toenemen dan in de buurlanden. Brugpensioen in bedrijven in moeilijkheden zal in 2017 mogelijk blijven vanaf 56 jaar. Dat zijn de werkgevers en de vakbonden gisteravond overeengekomen.

"Combineer loonbonus met warrants"

Een collectieve loonbonus is gemakkelijk te combineren met het individuele motiverende instrument warrants, schrijft Acerta. Warrants of aandelenopties kennen geen wettelijke beperking qua bedrag. Hun gemiddelde geobserveerde waarde is 12.000 euro. 70% van de werknemers geeft aan dat zijn loon afhankelijk mag zijn van zijn persoonlijke prestaties. Weinig werkgevers spelen daar op in.

Ook mannen kiezen vaker voor deeltijds werken

14% van de mannen werkte in 2015 deeltijds, zo blijkt uit cijfers van SD Worx. In 2008 ging het om 10%. De forse stijging heeft veel te maken met het verhogen van de pensioenleeftijd. Ook bij de vrouwen blijft deeltijds werken toenemen, zij het tegen een verhoudingsgewijs iets trager tempo. In 2008 was 45% van de werkneemsters niet full-time aan de slag, nu is dat 55%.

Onze partners