Loon en arbeidsvoorwaarden

Verrassend: onze jobkwaliteit evolueert positief

Anders dan men zou denken in deze tijden van burn-outs, komen wetenschappers tot de conclusie dat de kwaliteit van de jobs in België lichtjes positief evolueert. De taken zijn wel complexer en intensiever geworden. Sinds 1995 zijn de competenties van de Belgische beroepsbevolking fors toegenomen, in hoofdzaak dankzij de werkgevers.

Creatief zijn met extralegale voordelen loont

Sommige extralegale voordelen zijn weinig gekend. Denk aan warrants als een RSZ-vrij alternatief voor een cash bonus; de werknemer houdt dan netto aanzienlijk meer over. Gelegenheidspremies bieden allerlei mogelijkheden, en er is ook aanvullende kinderbijslag. Verkoopt uw onderneming producten, dan kan u die tegen een gunstprijs aanbieden aan uw medewerkers.

Binnenkort kiest werknemer zelf zijn uren

Over afzienbare tijd zullen uw medewerkers zelf het begin en het einde van hun arbeidsdag en rustpauzes kiezen. Er is immers veel kans dat de Kamer het regeringsvoorstel nog in 2016 goedkeurt. Alles over dit wettelijke systeem van glijdende uurroosters staat, met het nodige voorbehoud, uitgelegd op Ella. U zal onder meer werk moeten maken van een "systeem van tijdsopvolging". 

Regelmatig thuiswerk maakt bediende productiever

Binnen de juiste randvoorwaarden maakt u uw bedienden productiever als u hen vaak genoeg en op regelmatige basis thuis laat werken. Dat concludeert Securex uit een bevraging van ruim 900 werknemers. Werkgevers die thuiswerk toestaan, maken bovendien een goede kans om het aantal ziektemeldingen te zien dalen.

Wegvervoer blijft deel van loon in cash uitbetalen

De chauffeurs in de sector wegvervoer en logistiek voor rekening van derden (paritair comité nr. 140.03) zullen toch nog een jaar lang een deel van hun loon, met een maximum van 200 euro, in cash mogen ontvangen. De sector heeft daartoe een cao afgesloten. De redenering luidt dat chauffeurs onderweg vaak kleine uitgaven doen.

Uitbreiding van plus minus conto in vooruitzicht

In navolging van de auto-industrie zullen andere sectoren, zowel in de nijverheid als in de diensten, binnenkort waarschijnlijk het plus minus conto stelsel mogen toepassen. Werkdagen tot 10 uren en werkweken tot 48 uren zijn dan toegelaten, en de opgestapelde inhaalrust mag worden opgenomen in een referteperiode van 6 jaar. De ministerraad heeft een voorontwerp goedgekeurd.

Liever een kleine firmawagen en een hoger netto

62% van de Belgische werknemers met een bedrijfswagen zou tevreden zijn met een kleiner model als ze het vrijgekomen budget in loonsverhoging uitgekeerd zien, zo blijkt uit een onderzoek van Acerta. 31% van de werknemers wil een extra pensioenopbouw en een vierde zegt een deel van het loon te willen inruilen voor extra vrije dagen.

Thuiswerken toestaan? Let op de valkuilen

Telethuiswerken toestaan opent mogelijkheden tot loonoptimalisatie, zo legt Partena Professional uit. Maar zonder formele overeenkomst loopt de werkgever twee risico's: de werknemer kan een forfaitaire onkostenvergoeding claimen gelijk aan 10% van zijn brutoloon, en hij kan de arbeidsovereenkomst onmiddellijk beëindigen. 

KBC stelt leasefietsen ter beschikking

Na een geslaagd proefproject in Antwerpen krijgen de medewerkers van KBC de beschikking over een gewone of een elektrische leasefiets als ze in ruil een stukje loon opgeven. Ze moeten wel minstens 50% van de volledige of gedeeltelijke woon-werkverplaatsingen met de tweewieler afleggen. De bankverzekeraar gelooft in een combinatie van vervoersmodi om de mobiliteit te verbeteren.

Plan voor 100 vrijwillige overuren per jaar

We stelden voor u een bloemlezing samen van de regeringsplannen. Een blikvanger: minister Kris Peeters wil op jaarbasis 100 vrijwillige overuren met overloon mogelijk maken. Een terugkeer naar de werkweek van gemiddeld 40 uren dus, weliswaar voor zover er een vraag langs de kant van de werkgever is. De maatregel zou bovenop de veralgemening van de annualisering van de arbeidsduur komen.

Onze partners