Loon en arbeidsvoorwaarden

"Combineer loonbonus met warrants"

Een collectieve loonbonus is gemakkelijk te combineren met het individuele motiverende instrument warrants, schrijft Acerta. Warrants of aandelenopties kennen geen wettelijke beperking qua bedrag. Hun gemiddelde geobserveerde waarde is 12.000 euro. 70% van de werknemers geeft aan dat zijn loon afhankelijk mag zijn van zijn persoonlijke prestaties. Weinig werkgevers spelen daar op in.

Ook mannen kiezen vaker voor deeltijds werken

14% van de mannen werkte in 2015 deeltijds, zo blijkt uit cijfers van SD Worx. In 2008 ging het om 10%. De forse stijging heeft veel te maken met het verhogen van de pensioenleeftijd. Ook bij de vrouwen blijft deeltijds werken toenemen, zij het tegen een verhoudingsgewijs iets trager tempo. In 2008 was 45% van de werkneemsters niet full-time aan de slag, nu is dat 55%.

Weldra ook regels over occasioneel telewerk

Structureel telewerk is al geregeld. Nu komt er snel ook een arbeidsrechtelijk afsprakenkader voor occasioneel telewerk. Daaronder valt, bijvoorbeeld, de halve dag waarop de werknemer een loodgieter verwacht. Het is de werknemer die het verzoek doet. Mondelinge toezegging volstaat. Een weigering, daarentegen, moet de werkgever schriftelijk motiveren.

Loonmarge zou volgend jaar 0,9% bedragen

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven zegt dat de marge voor loonsverhogingen in 2017 ongeveer 0,9% zal zijn en in 2018 ongeveer 1,2%. Dat schrijft Le Soir. Indexeringen en baremieke verhogingen komen daar bovenop. De vakbonden en werkgevers moeten nog onderhandelen over hoe de marge concreet wordt benut.

Wat u nog niet wist over de uberisering

Een maand lang werkte journalist Christophe Charlot undercover in de Brusselse deeleconomie. Zijn missie: uitzoeken wat de uberisering betekent voor wie er zijn boterham wil mee verdienen, of, precieser: 2500 euro bruto per maand. Zijn meeslepend relaas bracht Charlot in Trends-Tendances, op zijn blog, op Youtube en nu ook in een niet te missen boek.  

Alles wat u wil weten over eindejaarspremies

Eindejaarspremies worden, in de sectoren en bedrijven waar zij bestaan, in principe berekend in verhouding tot de prestaties. Uiteraard zijn er weer vele uitzonderingen. Een voorbeeld: een bediende (PC 200) die zelf weggaat, speelt zijn premie kwijt als hij nog geen 5 jaren dienst heeft. We vonden 3 artikels die u kunnen helpen goed voorbereid te zijn op lastige vragen.

Eindejaarspremie voor laagstbetaalde jongeren

Voltijds werkende jongeren hebben recht op een jaarloon dat tenminste gelijk is aan 12 keer het gemiddeld minimum maandinkomen (GMMI). Anders moet u regulariseren via een eindejaarspremie. Daar kan cijferwerk aan te pas komen. Group S biedt een tabel met alle bedragen in 2016, per leeftijd en anciënniteit.

Belastingvrije loonbonus stijgt tot 2830 euro

De fiscaalvriendelijke maximumgrens voor resultaatsgebonden bonussen die in 2017 worden uitbetaald, zal 2830 euro bedragen. De sociale maximumgrens komt uit op 3255 euro. Dat berekende SD Worx. De sleutelbedragen van de loonbonus worden elk jaar geïndexeerd. In 2016 zijn de maxima 2798 (fiscaal) en 3219 (sociaal).

Verrassend: onze jobkwaliteit evolueert positief

Anders dan men zou denken in deze tijden van burn-outs, komen wetenschappers tot de conclusie dat de kwaliteit van de jobs in België lichtjes positief evolueert. De taken zijn wel complexer en intensiever geworden. Sinds 1995 zijn de competenties van de Belgische beroepsbevolking fors toegenomen, in hoofdzaak dankzij de werkgevers.

Creatief zijn met extralegale voordelen loont

Sommige extralegale voordelen zijn weinig gekend. Denk aan warrants als een RSZ-vrij alternatief voor een cash bonus; de werknemer houdt dan netto aanzienlijk meer over. Gelegenheidspremies bieden allerlei mogelijkheden, en er is ook aanvullende kinderbijslag. Verkoopt uw onderneming producten, dan kan u die tegen een gunstprijs aanbieden aan uw medewerkers.

Ichec Formation Continue

Onze partners