Loon en arbeidsvoorwaarden

Minder snel overloon voor flexibele deeltijders

Tenzij een cao anders bepaalt, mag u vanaf 1 oktober uw deeltijders met flexibele werkregeling meer overwerk laten presteren zonder dat u overloon verschuldigd zal zijn. Wanneer een referteperiode wordt gehanteerd van een jaar, is de stijging van dit "krediet aan bijkomende uren" substantieel: van 39 naar 168 uren.

Wet-Peeters (14): loopbaansparen

Een werknemer kan binnenkort (een deel van) zijn overuren en extralegale vakantiedagen later opnemen, bijvoorbeeld om een loopbaanpauze te financieren. Bij uitdiensttreding kan hij zich laten uitbetalen of het spaartegoed meenemen naar een volgende werkgever binnen dezelfde sector.  Voorzien is dat de werknemer later ook geld zal kunnen opsparen, bijvoorbeeld sommige premies.

Wet-Peeters (12): nachtarbeid in e-commerce

Sinds 1 februari 2017 zijn de afwijkingen op nachtarbeid uitgebreid. Het verbod is bij wet (en niet langer bij KB) opgeheven voor paritaire comités waaronder werknemers ressorteren die betrokken zijn bij "het uitvoeren van alle logistieke en ondersteunende diensten verbonden aan elektronische handel". De werkgever blijft verplicht de bijzondere procedure te volgen.

Sociale partners bezegelen nieuwe loonnorm

De loonnorm voor 2017-2018 is officieel vastgelegd. Dat is meteen de start voor een nieuw sanctioneringsstelsel. Tot nu namen de werkgevers die de norm overschreden in de praktijk geen risico. Dat verandert. De kleinste administratieve geldboete is bepaald op 250 euro. De hoogste bedraagt 5000 euro per betrokken werknemer, met een maximum van 100 werknemers.

Hoofddoek verbieden mag mits voorwaarden

Een werkgever die dat wil, mag het dragen van politieke, filosofische of religieuze tekens verbieden aan werknemers die in contact komen met het publiek, zo besliste het Europees Hof van Justitie. Ook als in de praktijk enkel hoofddoekdragende moslima's worden getroffen. Er moet een intern reglement bestaan, en ontslag is enkel mogelijk indien er geen akkoord kwam over een andere functie.

Wallonië digitaliseert steun aan ondernemingen

Wallonië hervormt en digitaliseert de wirwar van steunmaatregelen voor bedrijven, ondernemers en starters. Drie soorten cheques (strategisch advies, digitale transformatie en cybersecurity, en operationele uitmuntendheid) staan online, 8 andere volgen in snel tempo. Opmerkelijk: volgens Le Soir komen er cheques waarmee men de huur in coworkingcentra zal kunnen betalen.

Nieuwe loonwet is strenger dan de vorige

De loonkostenhandicap tegenover onze buurlanden, gegroeid na 1996, is officieel weggewerkt. Toch heeft de Kamer gisteravond een wet goedgekeurd die, door het incalculeren van veiligheidsmarges, de loonvorming nog strenger in toom houdt dan de vorige wet. Werkgevers die de loonnorm overschrijden, riskeren zwaardere sancties. Te noteren: negatieve loonindexeringen zullen niet meer kunnen.

Loonnorm best niet meteen in praktijk brengen

De loonnorm voor 2017-2018, vastgesteld op 1,1% bovenop inflatie, biedt ruimte voor loonontwikkeling. Maar vergewis u er eerst van dat uw paritair comité al een cao heeft afgesloten. Sectorale voordelen die boven uw eigen salarisverhogingen zouden komen, kunnen ertoe leiden dat u de norm overschrijdt. Tekst en uitleg bij Securex en Partena Professional.

Wet-Peeters (4): regels over occasioneel telewerk

Een werknemer mag in specifieke omstandigheden vragen of hij zijn dagtaak thuis mag verrichten. Het gaat om overmacht (treinstaking, staking in het bedrijf, onmogelijkheid zich te verplaatsen...) en om persoonlijke redenen (doktersbezoek, stielman die aan huis komt...). De werkgever kan schriftelijk weigeren. Vooraf zijn afspraken vereist over bereikbaarheid, apparatuur en onkosten.

Wet-Peeters (3): glijdende werktijden uit schemerzone

Na jaren van gedoogbeleid zijn glijdende uurroosters wettelijk toegestaan en ze worden bovendien "dynamisch". U moet beschikken over een systeem van tijdsregistratie. Vereist is tevens een cao of een aangepast arbeidsreglement. Konden uw medewerkers al zelf binnen zekere grenzen hun uren kiezen, dan mag deze regeling verder lopen op voorwaarde dat u ze snel officialiseert.

Ichec Formation Continue

Onze partners