Jobstudenten

Wegwijs in SZ-bijdragen voor jobstudenten

Als werkgever gebruik maken van de voordelen van de studentenovereenkomst veronderstelt dat men goed weet welke sociale bijdragen van toepassing zijn. Securex biedt een uitgebreide leidraad. Bij de uitleg hoort een document dat in overzichtelijke tabellen een aantal concrete situaties analyseert.

Sollicitanten steeds kritischer t.a.v. wervingsgesprekken met HR-manager

Werf&, een kwartaalmagazine over arbeidscommunicatie, liet vijf mystery guests, allen laatstejaarsstudenten, een jobbeurs bezoeken. Nadien beoordeelden ze het gesprek. De studenten bleken kritisch, de gemiddelde beoordeling van het gesprek met de HR-manager bedroeg 6,6 op 10. Uit het onderzoek bij 141 actief werkzoekenden bleek ook dat 40% onder hen een baan weigert.

Uitzendsector organiseerde 125.000 vakantiejobs

Het aantal uren uitzendarbeid door studenten is in de grote vakantie van 2007 (juli-augustus-september) toegenomen met bijna 10 procent in vergelijking met 2006. Federgon schat dat zowat 125.000 studenten de weg naar het interimkantoor hadden gevonden.

Vakbondsafvaardiging vanaf 40 werknemers in de gezondheidsinstellingen

Vanaf 1 oktober 2007 is de drempel om een vakbondsafvaardiging op te richten in de gezondheidsinstellingen verlaagd van 50 naar 40 werknemers.

Zwartwerk hindert Europese groei

Binnen de Europese Unie bekent 5 % van de werknemers dat zij betaald worden van hand tot hand. Dat zwartwerk komt meest voor bij studenten, werklozen en zelfstandigen en gebeurt vooral in de sectoren van de bouw en de huishoudhulp. Dat blijkt uit de jongste Eurobarometer.

Speciale website om jobstudenten te vinden

Online-rekruteerder StepStone heeft een website ontwikkeld die speciaal naar studenten gericht is. Jongeren kunnen er een bijverdienste in hun regio vinden en bedrijven kunnen er op een voordelige manier op zoek gaan naar studenten die iets willen bijverdienen. De site zal ook na de zomer online blijven, zodat studenten hier ook in de toekomst nog op zoek kunnen gaan naar een bijverdienste.

Jobstudent verdient 1500 euro voor dertig dagen

Jobstudenten verdienen gemiddeld iets meer dan 1500 euro voor dertig werkdagen. Dat blijkt uit het jongste onderzoek door Randstad. Drie studenten op vier werken, in de grote vakantie en/of daarbuiten. Dat is een historisch record. Bijklussende studerende jongeren zijn een onderdeel van de arbeidsmarkt geworden.

Meer studenten aan het werk tijdens het jaar

De studenten maken volop gebruik van de nieuwe regeling, waarbij ze sinds 1 oktober 2005 ook tijdens het schooljaar 23 dagen mogen werken zonder dat de normale RSZ-bijdragen worden afgehouden op hun loon. Dat is de belangrijkste conclusie van een evaluatierapport van Randstad, dat zelf via het eigen net meer dan 9.000 studenten aan werk kon helpen buiten de zomervakantie.

Studenten zijn slecht geïnformeerd

Slechts op op vijf studenten kent de nieuwe wetgeveing inzake studentenarbeid. Dat blijkt onder andere uit een recente rondvraag die Randstad heeft uitgevoerd bij 1.000 studenten tussen 15 en 25 jaar.

Nieuwe regeling studentenarbeid levert resultaat op

De jongeren maken veel gebruik van de wet die hen sinds oktober 2005 de mogelijkheid biedt in de loop van het studiejaar 23 dagen te werken zonder de normale RSZ-afhoudingen op hun loon. Dat blijkt uit cijfers van Randstad.

Onze partners