Jobstudenten

Arbeidsduur van medisch personeel begrensd

Er komt spoedig een wet die een maximum arbeidsduur bepaalt voor artsen, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-artsen in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen, die in dienstverband werken.

Voorzichtig met aanwerven van student na vakantiejob

Opgelet als u overweegt die ijverige en veelbelovende jobstudent na zijn vakantiejob in dienst te nemen voor dezelfde functie. De RSZ gaat er dan van uit dat de vakantiejob, die hij bij u presteerde, een vermomde proefperiode was voor het latere contract van onbepaalde duur.

Neem sneller maatregelen dankzij de Interimbarometer

In overleg met Federgon heeft LimaFin de Interimbarometer gecreëerd. Hij toont in welke mate de Belgische werkgevers van plan zijn uitzendkrachten aan te werven. Dit is kostbare informatie voor elke onderneming die goed wil inschatten welke richting de economie uitgaat.

Zorg dat RSZ uw jobstudenten niet betrapt op overtreding

De RSZ controleert heel streng of jobstudenten de toegestane arbeidsperiodes respecteren, nl. maximum 23 dagen in het derde kwartaal en nog eens maximum 23 dagen in de andere kwartalen samen. Meer dan 6000 studenten hebben vorige zomer de 23-dagengrens overschreden.

Laat jobstudenten een verklaring op eer ondertekenen

De Paasvakantie komt eraan. Indien u jobstudenten tewerkstelt, zorg er dan voor dat zij in een verklaring op eer bekendmaken hoeveel dagen zij sinds 1 januari reeds als student hebben gewerkt. Vanaf hun 24ste werkdag (buiten juli/augustus) vallen de voordelen van het statuut weg, en dat kan u als werkgever flink wat geld kosten. Klik op NL voor de details.

Jobstudent mag net geen 5900 euro verdienen in 2010

De bedragen die jobstudenten in het jaar 2010 mogen verdienen en toch fiscaal ten laste blijven van hun ouder(s) zijn de volgende: a) kind ten laste van een echtgenoot of wettelijk samenwonende: 5897,50 euro; b) kind ten laste van alleenstaande: 7460,00 euro; c) gehandicapt kind ten laste van alleenstaande: 8835,00 euro.

400 euro bijdragevermindering voor uw mentors

Als u een ervaren werknemer laat optreden als "mentor" voor sommige categorieën van leerlingen, studenten en werkzoekenden, kunt u als werkgever genieten van een vermindering van de sociale bijdragen voor deze ervaren werknemer. De vermindering bedraagt 400 euro per kwartaal. Details via NL hieronder.

Jobstudent kan automatisch werknemersstatuut krijgen

Studentenovereenkomsten zijn een win-win voor werkgever en student, maar de regelgeving bevat valkuilen. Securex zet uiteen waar de werkgever moet op letten, o.m. als hij wil voorkomen dat de jobstudent op een gegeven moment automatisch het statuut van werknemer krijgt.

U zoekt stagiairs? Probeer eens via het web

HR-specialist Unique lanceert stageshopping.be, een website waar bedrijven gratis hun aanbod aan stages kunnen publiceren en stagiairefiches kunnen raadplegen, en waar studenten zichzelf voorstellen, stagecriteria aangeven of sollicitatietips kunnen raadplegen.

Ex-jobstudent aanwerven kan bijbetaling kosten

Misschien bent u erg tevreden over een jobstudent, en wil u hem een vast contract aanbieden. Maar opgelet als u de jongere gewoon laat verderwerken in de functie die hij had als student. De RSZ kan er van uitgaan dat de de studentenjob een vermomde proefperiode was.

Onze partners