Jobstudenten

Vermijd de valkuilen van het studentencontract

De grote vakantie nadert en dus ook het hoogseizoen van de tewerkstelling van studenten. Of u wel degelijk zal kunnen gebruik maken van de zeer lage SZ-bijdragen, hangt af van enkele strikte voorwaarden. Tijd om uw geheugen op te frissen.

Download modelcontract voor jobstudenten

De paasvakantie komt eraan en misschien gaat u studenten aan het werk zetten. Om te genieten van de voordelen die daaraan verbonden zijn, moet u specifieke regels volgen en zorgen voor een aangepaste arbeidsovereenkomst; een model kan u kosteloos downloaden.

Nieuwe website over studentenarbeid

Het uitzendbedrijf Vilvaldis Interim heeft een website gelanceerd voor werkgevers die op zoek zijn naar jobstudenten. De site heet Travaq. Toen we keken, stonden er aanbiedingen in 9 sectoren; de bedrijven zochten bijvoorbeeld "smart tv specialisten", carwashpersoneel en logistiek medewerkers.

Studentenarbeid elk jaar naar nieuw record

Volgens de DmfA-gegevens van de RSZ heeft studentenarbeid in 2013 een nieuw record bereikt; er waren 457.000 studenten aan de slag, de vierde jaarstijging op rij. De toename is het sterkst buiten de zomervakantie. Een student levert gemiddeld prestaties op 21,6 kalenderdagen per jaar en verdiende vorig jaar gemiddeld 1562 euro.

Tips en nieuws over werken met studenten

Met de grote vakantie voor de deur treffen opnieuw duizenden werkgevers schikkingen om studenten aan het werk te zetten. Daarom geven sociale secretariaten overzichten van de specifieke regelgeving en de bijzondere aandachtspunten; We zochten enkele interessante artikels voor u bij elkaar.

Gelegenheidsarbeid in de horeca versoepeld

Horeca-werkgevers zullen vanaf 1 oktober jaarlijks 100 dagen gelegenheidswerknemers mogen inschakelen. Tot dusver was dat ten hoogste 50 dagen. De patronale bijdragen zijn laag. De gelegenheidswerkers zelf worden forfaitair belast tegen 33%; zij mogen cumuleren met studentenarbeid.

Denk aan de bijzondere regels voor studentenarbeid

Nu alweer tienduizenden jongelui met een studentenovereenkomst aan de slag gaan, brengen sociale secretariaten enkele specifieke regels in herinnering. Voor jobstudenten gelden bijzondere regelingen wat de preventie van arbeidsongevallen betreft, en soms zijn er ook uitzonderingen. Ook de manier om een einde te maken aan de overeenkomst heeft aparte trekjes.

"Reserveer" uw jobstudenten tijdig in Dimona

Wil u jobstudenten in de paasvakantie? Dan doet u er goed aan onmiddellijk na het online verifiëren van hun resterende contingent en het ondertekenen van het contract de Dimona-aangifte te verrichten. Niet de datum van tewerkstelling, maar de datum van de Dimona-reservatie bepaalt of u van de voordelige SZ-regeling geniet.

RSZ herziet standpunt over pas afgestudeerden

U zal nog tot 30 september een studentencontract mogen aanbieden aan iemand die zopas zijn einddiploma heeft behaald. De RSZ verandert dus opnieuw zijn standpunt. De job mag geen verdoken proefperiode zijn.

Jobstudent in Kerstperiode? Toch opletten

Als u in de Kerstvakantie een jobstudent aanwerft, vraagt u best een verklaring op eer waarin de student neerschrijft hoeveel dagen hij sinds 1 januari al bij andere werkgevers aan de slag is geweest. Het jaar is immers bijna om. Bij overschrijding van de wettelijke jaarmaxima, zelfs met één dag, zal u het volle SZ-tarief moeten betalen op zijn volledige tewerkstellingsperiode bij u.

Onze partners