Jobstudenten

54.000 werkgevers stelden studenten te werk

Studentenarbeid blijft toenemen. Vorig jaar steeg het aantal werkende studenten met 4% tot bijna 478.700. Bijna 54.000 werkgevers tekenden arbeidsovereenkomsten voor in totaal 400.000 jobs; via de uitzendkantoren werden nog eens 267.000 studentenjobs ingevuld.

Jobstudenten mogen weldra 475 uren werken

Vanaf 1 januari 2017 zullen de prestaties van een jobstudent niet langer per aangevatte werkdag worden berekend, maar in uren. Het huidige maximum van 50 aangevatte werkdagen wordt vervangen door een maximum van 475 uren per jaar. Dat geeft meer flexibiliteit.

50-dagengrens jobstudenten afgeschaft

U zal binnenkort een jobstudent bijvoorbeeld 110 keer per jaar 4 uren kunnen inschakelen. De ministerraad heeft de knoop doorgehakt. Vanaf 1 januari 2017 mogen studenten per jaar 475 uren werken, gespreid over een volledig vrij te bepalen aantal dagen. Ze zullen ook overuren mogen presteren.

Checklist: jobstudent aanwerven zoals het moet

Als u deze zomer studenten aan het werk zet, en gebruik wil maken van de gunstige RSZ-voorwaarden, moet u strikt binnen de lijntjes kleuren. Securex heeft een handige checklist online gezet. De 7 vragen en antwoorden bestrijken alle belangrijke onderwerpen, gaande van de overeenkomst tot het verplichte voorafgaandelijk medisch onderzoek van minderjarige jobstudenten.

Zonder contract heeft jobstudent méér rechten

Nog steeds gaat 1 student op 5 aan de slag zonder geschreven contract, leert een Randstad-enquête. Wat wellicht weinigen beseffen, is dat deze studenten precies daardoor recht hebben op de gewone opzeggingstermijn (of overeenstemmende vergoeding) in plaats van op de verkorte. Ze werken immers met een mondelinge normale arbeidsovereenkomst. Professor Willy Van Eeckhoutte legt uit.

Tabel over minimumlonen voor jobstudenten

Hoeveel bedraagt het minimimloon dat u aan een jobstudent moet betalen? Indien de overeenkomst slaat op minder dan een maand, bent u volledig vrij. In de andere gevallen is het minimumloon afhankelijk van de leeftijd van 'uw' student en van de sector waarin u actief bent. Securex heeft een overzichtstabel klaargestoomd.

Student is altijd 3 dagen op proef

Goed om te weten nu de grote vakantie in zicht komt: voor studenten is de proefperiode niet afgeschaft door het Eenheidsstatuut. Tot het einde van de derde effectief gepresteerde werkdag mag u zonder opzeg of vergoeding een einde maken aan de overeenkomst. De FOD Werk bevestigt dat deze proefperiode niet wordt geschorst door ziekte of een andere schorsing van de overeenkomst.

Jobstudent in paasvakantie: de spelregels

Een werklustige student aanwerven die van wanten weet, kan een goede zaak zijn voor de werkgever. Netto is dan quasi gelijk aan bruto. Maar de rekening zal enkel kloppen indien de regelgeving stipt wordt toegepast. Gelukkig is het nu zo dat u bij het invullen van de Dimona meteen ziet hoeveel van het 50-dagen quotum nog overblijft.

Hoe checken of student 50-dagenlimiet bereikte

Het jaareinde komt in zicht en dat vergroot de kans dat een kandidaat-jobstudent zijn limiet van 50 arbeidsdagen al heeft bereikt. Wanneer dat contingent opgebruikt is, mag u de student nog altijd een contract aanbieden, maar zal u niet genieten van de verlaagde sociale bijdragen. Er bestaan verscheidene manieren om dit te checken en daaruit af te leiden welke uw opties zijn.

Studenten niet weg te denken uit arbeidsmarkt

Uit gegevens van de RSZ en van HR-dienstverlener Randstad blijkt opnieuw hoe belangrijk studerende jongeren geworden zijn voor de arbeidsmarkt. De cijfers stijgen jaar na jaar en bereiken in 2015 een nieuw record; bijna evenveel jongelui hebben een bijbaantje tijdens het schooljaar als tijdens de zomervakantie.

Onze partners