Jobstudenten

Checklist: jobstudent aanwerven zoals het moet

Als u deze zomer studenten aan het werk zet, en gebruik wil maken van de gunstige RSZ-voorwaarden, moet u strikt binnen de lijntjes kleuren. Securex heeft een handige checklist online gezet. De 7 vragen en antwoorden bestrijken alle belangrijke onderwerpen, gaande van de overeenkomst tot het verplichte voorafgaandelijk medisch onderzoek van minderjarige jobstudenten.

Zonder contract heeft jobstudent méér rechten

Nog steeds gaat 1 student op 5 aan de slag zonder geschreven contract, leert een Randstad-enquête. Wat wellicht weinigen beseffen, is dat deze studenten precies daardoor recht hebben op de gewone opzeggingstermijn (of overeenstemmende vergoeding) in plaats van op de verkorte. Ze werken immers met een mondelinge normale arbeidsovereenkomst. Professor Willy Van Eeckhoutte legt uit.

Tabel over minimumlonen voor jobstudenten

Hoeveel bedraagt het minimimloon dat u aan een jobstudent moet betalen? Indien de overeenkomst slaat op minder dan een maand, bent u volledig vrij. In de andere gevallen is het minimumloon afhankelijk van de leeftijd van 'uw' student en van de sector waarin u actief bent. Securex heeft een overzichtstabel klaargestoomd.

Student is altijd 3 dagen op proef

Goed om te weten nu de grote vakantie in zicht komt: voor studenten is de proefperiode niet afgeschaft door het Eenheidsstatuut. Tot het einde van de derde effectief gepresteerde werkdag mag u zonder opzeg of vergoeding een einde maken aan de overeenkomst. De FOD Werk bevestigt dat deze proefperiode niet wordt geschorst door ziekte of een andere schorsing van de overeenkomst.

Jobstudent in paasvakantie: de spelregels

Een werklustige student aanwerven die van wanten weet, kan een goede zaak zijn voor de werkgever. Netto is dan quasi gelijk aan bruto. Maar de rekening zal enkel kloppen indien de regelgeving stipt wordt toegepast. Gelukkig is het nu zo dat u bij het invullen van de Dimona meteen ziet hoeveel van het 50-dagen quotum nog overblijft.

Hoe checken of student 50-dagenlimiet bereikte

Het jaareinde komt in zicht en dat vergroot de kans dat een kandidaat-jobstudent zijn limiet van 50 arbeidsdagen al heeft bereikt. Wanneer dat contingent opgebruikt is, mag u de student nog altijd een contract aanbieden, maar zal u niet genieten van de verlaagde sociale bijdragen. Er bestaan verscheidene manieren om dit te checken en daaruit af te leiden welke uw opties zijn.

Studenten niet weg te denken uit arbeidsmarkt

Uit gegevens van de RSZ en van HR-dienstverlener Randstad blijkt opnieuw hoe belangrijk studerende jongeren geworden zijn voor de arbeidsmarkt. De cijfers stijgen jaar na jaar en bereiken in 2015 een nieuw record; bijna evenveel jongelui hebben een bijbaantje tijdens het schooljaar als tijdens de zomervakantie.

Complete wegwijs in studentenarbeid

Het lijkt wel of studentenarbeid de werkgevers dit jaar nog meer bezighoudt dan voorheen. Acerta heeft alle registers opengetrokken en een boekje van 37 bladzijden samengesteld dat ongeveer alle aspecten van het onderwerp behandelt. U kan het gratis downloaden.

Formaliteiten voor buitenlandse jobstudenten

Als u een student van buitenlandse nationaliteit wil tewerkstellen, moet u op voorhand over een arbeidsvergunning beschikken. De student zelf moet een arbeidskaart in zijn bezit hebben. Maar voor sommigen zijn deze formaliteiten niet verplicht tijdens de schoolvakanties, o.m. voor de studenten die wettelijk in België verblijven en onderwijs met een volledig leerplan volgen.

Wegwijs in minimumlonen voor studenten

Zoals u weet heeft België niet één minimumloon, maar een paar tientallen, afhankelijk van onder meer sector en leeftijd. Voor de studenten komen daar nog enkele specifieke minima bij. Tijd dus voor een tabel die dat kluwen overzichtelijk maakt; die tabel staat online bij Securex.

Onze partners