ITC

Nieuwe verplichting: overleg over deconnectie

[goedgekeurd] De relancewet heeft geen recht op deconnectie ingevoerd, maar wél de verplichting binnen het bedrijf "regelmatig" overleg te organiseren rond dit thema en over het gebruik van hi-tech communicatiemiddelen in het algemeen. Uitleg op Ella, een website van SD Worx. Werkt u aan regels over telewerken, dan is dit soort overleg wellicht nuttig.

Privégebruik bedrijfssmartphone soms niet belast

De minister van Financiën heeft voor een verrassing gezorgd door te verklaren dat op een ter beschikking gestelde gsm of smartphone geen voordeel alle aard zal worden aangerekend indien de werknemer zijn privé-gebruik zelf bekostigt. Dit mag worden aangetoond hetzij via split billing, hetzij op basis van een realistisch bedrag.

Smartphone van de baas wordt goedkoper

Vanaf 1 januari 2018 wordt het privé-gebruik van door de werkgever ter beschikking gestelde laptops, tablets, gsms en smartphones goedkoper. Dat geldt ook voor gratis internet en een telefoonabonnement. De forfaitaire bedragen van het voordeel alle aard gaan omlaag en dus ook de belasting daarop. Bovendien zullen de RSZ en de fiscus dezelfde bedragen hanteren.

Regels e-archief moeten in uw arbeidsreglement

Indien u arbeidsovereenkomsten en sociale documenten elektronisch archiveert, moet u ze in bewaring geven bij een gekwalificeerde dienst. Een nieuwe wet regelt de details. Uw arbeidsreglement dient vast te leggen hoe de werknemer toegang heeft tot de documenten die op hem betrekking hebben, zowel tijdens als na de overeenkomst.

"Unified Communication is een zaak voor HR"

UC (Unified Communication) is een knappe technologie die de nieuwe werkvormen goedkoop ondersteunt, maar in de praktijk blijven helaas veel mogelijkheden onbenut. Dat komt omdat men UC als een IT-zaak beschouwt, betoogt een specialiste op de WisKeys-site, "terwijl het eigenlijk een zaak is voor HR".

Valse "Randstad"-mails met gevaarlijke bijlage

Er zijn e-mails in omloop die zogezegd van "debiteuren en incasso" van Randstad komen. Open vooral de bijlage niet, want die bevat een stuk software dat al de bestanden op uw pc of uw bedrijfsnetwerk reddeloos versleutelt. Enkel door losgeld te betalen krijgt u opnieuw toegang tot uw eigen bestanden.

Elektronische ondertekening in uitzendsector

Miljoenen tijdelijke arbeidsovereenkomsten tussen uitzendkantoren en uitzendkrachten kunnen voortaan elk jaar elektronisch ondertekend worden vanuit een pc, een tablet of een smartphone. Federgon heeft dat mogelijk gemaakt. De ondertekening kan gebeuren met een elektronische identiteitskaart of met een persoonlijke code.

Namen van zieke werknemers gestolen

Een afperser heeft uit een database een lijst gestolen van meer dan 1000 werknemers van tientallen bedrijven die zich ziek hebben gemeld en op wie hun baas de controlearts wil of wou afsturen. De lijst circuleert op het internet, inclusief de soms cassante opmerkingen van de betrokken werkgevers. Het bestolen bedrijf is Mensura. De gegevensdiefstal werd onthuld door beveiligingsblog Belsec.

De Formule-Claeys op uw smartphone

Teken des tijds: zelfs een eerbiedwaardig advocatenkantoor gaat de weg op van de mobiele "apps". Claeys & Engels biedt gratis een mobiele versie aan van een calculator voor de berekening van opzegtermijnen via de Formule Claeys en via de IPA- regels die gelden voor werknemers in dienst na 1 januari 2012.

Colruyt voert selectiegesprekken via internet

Sinds enkele dagen interviewt winkelketen Colruyt jobkandidaten via een webcamverbinding. Dat werkt drempelverlagend en bespaart de sollicitant een verplaatsing naar de hoofdzetel in Halle. De oplossing heet Jobcam en is ontwikkeld door een bedrijf uit Buggenhout.

Onze partners