ITC

Veel werknemers afgeleid door hun smartphone

Hays Belgium hield een poll over de vraag hoe vaak werknemers uit hun concentratie worden gehaald. 60% antwoordde dat zij "vaak" of "altijd" worden afgeleid door hun smartphone, vooral door sms-berichten, Whatsapp, Facebook en Instagram. "Schakel notificaties uit of leg uw smartphone in een andere ruimte."

Informeer goed over regels rond WK-kijken

U kan wel degelijk verbieden dat uw medewerkers arbeidstijd verbeuzelen door naar het WK voetbal te kijken via het internet. U kan ook bepaalde websites blokkeren. Het is wel absoluut noodzakelijk dat u kunt aantonen dat u de werknemers duidelijk hebt geïnformeerd.

Veel hr-teams worstelen met data-analyse

In dit tijdperk van data-analyse weten toplui dat in loongegevens waardevolle informatie vervat zit, en zij stellen daar dan ook vragen over aan hun payroll- of hr-team. Helaas blijkt in België 42% van die teams het 'moeilijk' tot 'zeer moeilijk' te vinden de gevraagde data te leveren. Zij missen mogelijk een kans om een meer strategische rol op te nemen.
 

Fiscus verduidelijkt split bill, RSZ (nog) niet

Stelt u smartphones, laptops en andere IT-apparaten ter beschikking? Een circulaire van de belastingdiensten brengt meer klaarheid in de split bill regeling. Wanneer de werknemer de kosten voor zijn privé-communicatie zelf betaalt aan de provider, zal hij geen belasting op het voordeel alle aard betalen omdat hij het bedrijfstoestel mag gebruiken.
 

Nieuwe verplichting: overleg over deconnectie

[goedgekeurd] De relancewet heeft geen recht op deconnectie ingevoerd, maar wél de verplichting binnen het bedrijf "regelmatig" overleg te organiseren rond dit thema en over het gebruik van hi-tech communicatiemiddelen in het algemeen. Uitleg op Ella, een website van SD Worx. Werkt u aan regels over telewerken, dan is dit soort overleg wellicht nuttig.

Privégebruik bedrijfssmartphone soms niet belast

De minister van Financiën heeft voor een verrassing gezorgd door te verklaren dat op een ter beschikking gestelde gsm of smartphone geen voordeel alle aard zal worden aangerekend indien de werknemer zijn privé-gebruik zelf bekostigt. Dit mag worden aangetoond hetzij via split billing, hetzij op basis van een realistisch bedrag.

Smartphone van de baas wordt goedkoper

Vanaf 1 januari 2018 wordt het privé-gebruik van door de werkgever ter beschikking gestelde laptops, tablets, gsms en smartphones goedkoper. Dat geldt ook voor gratis internet en een telefoonabonnement. De forfaitaire bedragen van het voordeel alle aard gaan omlaag en dus ook de belasting daarop. Bovendien zullen de RSZ en de fiscus dezelfde bedragen hanteren.

Regels e-archief moeten in uw arbeidsreglement

Indien u arbeidsovereenkomsten en sociale documenten elektronisch archiveert, moet u ze in bewaring geven bij een gekwalificeerde dienst. Een nieuwe wet regelt de details. Uw arbeidsreglement dient vast te leggen hoe de werknemer toegang heeft tot de documenten die op hem betrekking hebben, zowel tijdens als na de overeenkomst.

"Unified Communication is een zaak voor HR"

UC (Unified Communication) is een knappe technologie die de nieuwe werkvormen goedkoop ondersteunt, maar in de praktijk blijven helaas veel mogelijkheden onbenut. Dat komt omdat men UC als een IT-zaak beschouwt, betoogt een specialiste op de WisKeys-site, "terwijl het eigenlijk een zaak is voor HR".

Valse "Randstad"-mails met gevaarlijke bijlage

Er zijn e-mails in omloop die zogezegd van "debiteuren en incasso" van Randstad komen. Open vooral de bijlage niet, want die bevat een stuk software dat al de bestanden op uw pc of uw bedrijfsnetwerk reddeloos versleutelt. Enkel door losgeld te betalen krijgt u opnieuw toegang tot uw eigen bestanden.

Onze partners