Internet op het werk

HR-managers vinden LinkedIn het nuttigst

Voor hun ontwikkeling vinden HR-specialisten LinkedIn het nuttigste sociaal netwerk, maar toch blijft nog 35% er weg, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van Kluwer Opleidingen. Bedrijfsinterne sociale netwerken, genre Yammer, zijn in gebruik bij één bedrijf op vijf, maar een meerderheid heeft twijfels over hun nut.

Jonge collega's onderschatten hackinggevaar

51% van de jonge werknemers trekt zich niets aan van bedrijfsregels over het gebruik van toestellen en diensten die verbonden zijn met het internet; dat percentage stijgt bovendien pijlsnel. Ze bewaren bedrijfsinformatie op allerlei plaatsen zonder er stil bij te staan dat die kunnen gehackt worden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Fortinet.

Technostress baart werknemers zorgen

Het massale gebruik van moderne communicatiemiddelen veroorzaakt veel "technostress", zowel tijdens als buiten de werkuren, en doet de grens tussen werk en gezin vervagen, zo besluit het ABVV uit een enquête. De vakbond vraagt dit risico op de agenda te zetten van de overlegorganen in de ondernemingen en vraagt meer inspecties.

U mag googelen, maar niet "verwerken"

U mag op het internet gaan kijken wat daar over een sollicitant te vinden is. Maar zodra u de gevonden informatie verwerkt, bijv. als aantekeningen in een dossier, begeeft u zich op glad ijs. Gespecialiseerd advocaat Loïc Delhaye geeft tekst en uitleg op HrWorld.

HR loopt nog niet warm voor sociale media

Van de Belgische HR-professionals is 8,8% echt actief op LinkedIn en 6,3% op Twitter. Dit zijn relatief lage cijfers. 40% heeft geen LinkedIn account en 73% heeft geen Twitter account. Geen wonder dat sociale media en netwerken onderbenut blijven bij opleidingen en kennisdeling binnen de Belgische bedrijven, meent Kluwer.

Alles wat u moet weten over cybersurveillance

De werkgever kan er belang bij hebben het e-mailverkeer en het internetgebruik op de werkplek te controleren. Maar de regels over cybersurveillance zijn strikt. Advocatenkantoor Claeys & Engels heeft deze regels helder samengevat in een document van 9 pagina's dat gratis te downloaden is.

Social screening begint jobkandidaten te ergeren

Rekruteerders maken een steeds intensiever gebruik van LinkedIn, Facebook en Twitter en zij bereiken daar goede resultaten mee, blijkt uit een studie door Jobvite. Maar onderzoekers van de Universiteit van North Carolina stellen vast dat jobzoekers zich ergeren aan de ijver waarmee ondernemingen hun handel en wandel napluizen op het internet.

Werkgevers in verweer tegen online-verslaving

Bedienden die verbonden zijn met het internet verspillen ontzettend veel tijd. Dat blijkt andermaal uit een internationale studie. De meerderheid van de ondervraagde werkgevers is op zoek naar strategieën om de online-verslaving tegen te gaan.

Facebook, Twitter & co kunnen bedrijven schaden

Toelaten dat uw personeel sociale media gebruikt, houdt risico’s in. Dat blijkt uit een onderzoek door Panda Security. In de VS heeft een derde van de KMO’s al problemen gehad met hun computers als gevolg van virussen of andere “malware” die was binnengeraakt via Facebook, Youtube, Twitter enz.

Rekruteren via sociale netwerken kan tegenvallen

Volgens een Europese enquête van de vacaturesite Stepstone valt het rendement van rekruteren via sociale media nogal tegen. Van de bedrijven die jobkandidaten gezocht hadden via netwerksites van het genre Facebook, zei de helft dat dit geen enkele kandidaat had opgeleverd. U kunt het enquêteverslag lezen via onderstaande link NL.

Onze partners