Internet op het werk

Baas mag online communicatie nagaan

Werkgevers mogen nagaan of de werknemers tijdens de werkuren privé chatten of mailen, en de schending van de bedrijfsregels over online communicatie is een geldig motief voor ontslag. Dat zegt het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Het arrest ligt in lijn met de Belgische wetgeving, die aan de baas wel een zekere terughoudendheid en proportionaliteit oplegt.

Facebook kost werkgever duizenden euro's

Het totale privégebruik van het internet tijdens de werkuren bedraagt gemiddeld 25 werkdagen per jaar (e-mail niet meegerekend). Facebook is de meest bezochte site. Dat meldt het IT-bedrijf Olfeo. De studie puilt uit van de cijfergegevens; u kan een samenvatting downloaden, evenals een grondige juridische handleiding over het onderwerp in de Belgische context.

PC- en internetforfait: RSZ volgt fiscus

U mag voortaan een maandelijks forfait van 40 euro vrij van sociale bijdragen betalen aan medewerkers die regelmatig om professionele redenen hun eigen computer en internetverbinding gebruiken. De regeling geldt niet voor personeelsleden die slechts af en toe hun eigen pc en internetabonnement gebruiken voor het werk.

Leer hoe u phishing-mails neutraliseert

Cybercriminelen blijven argeloze internetgebruikers oplichten, dezer dagen met mails die zogezegd van een kinderbijslagfonds afkomstig zijn. Securex luidt de alarmklok en vat kernachtig samen hoe u deze aanvallen op een simpele manier kan afweren. Denk eraan de prullenbak van uw pc leeg te maken zodra u er een phishing-mail in gedropt hebt.

Onbeperkt websurfen meestal toegestaan

De strijd rond onbeperkte internettoegang op de werkplek is gestreden, en het zijn de voorstanders die winnen, zo blijkt uit een peiling in de dienstensector. 60% van de ondervraagde werkgevers laat zijn mensen onbeperkt surfen, slechts 16% blokkeert bepaalde websites. Unizo adviseert de bedrijven een aantal spelregels vast te leggen zodat misverstanden voorkomen worden.

HR-managers vinden LinkedIn het nuttigst

Voor hun ontwikkeling vinden HR-specialisten LinkedIn het nuttigste sociaal netwerk, maar toch blijft nog 35% er weg, zo blijkt uit een onderzoek in opdracht van Kluwer Opleidingen. Bedrijfsinterne sociale netwerken, genre Yammer, zijn in gebruik bij één bedrijf op vijf, maar een meerderheid heeft twijfels over hun nut.

Jonge collega's onderschatten hackinggevaar

51% van de jonge werknemers trekt zich niets aan van bedrijfsregels over het gebruik van toestellen en diensten die verbonden zijn met het internet; dat percentage stijgt bovendien pijlsnel. Ze bewaren bedrijfsinformatie op allerlei plaatsen zonder er stil bij te staan dat die kunnen gehackt worden. Dat blijkt uit een onderzoek in opdracht van Fortinet.

Technostress baart werknemers zorgen

Het massale gebruik van moderne communicatiemiddelen veroorzaakt veel "technostress", zowel tijdens als buiten de werkuren, en doet de grens tussen werk en gezin vervagen, zo besluit het ABVV uit een enquête. De vakbond vraagt dit risico op de agenda te zetten van de overlegorganen in de ondernemingen en vraagt meer inspecties.

U mag googelen, maar niet "verwerken"

U mag op het internet gaan kijken wat daar over een sollicitant te vinden is. Maar zodra u de gevonden informatie verwerkt, bijv. als aantekeningen in een dossier, begeeft u zich op glad ijs. Gespecialiseerd advocaat Loïc Delhaye geeft tekst en uitleg op HrWorld.

HR loopt nog niet warm voor sociale media

Van de Belgische HR-professionals is 8,8% echt actief op LinkedIn en 6,3% op Twitter. Dit zijn relatief lage cijfers. 40% heeft geen LinkedIn account en 73% heeft geen Twitter account. Geen wonder dat sociale media en netwerken onderbenut blijven bij opleidingen en kennisdeling binnen de Belgische bedrijven, meent Kluwer.

Onze partners