Internationaal

HR-software faalt jammerlijk als beleidsinstrument

Human resources softwareprogramma's zijn meestal ongeschikt om strategische beslissingen te ondersteunen. Tot deze sombere conclusie komt adviesbedrijf KPMG na een studie van 27 programma's die beschikbaar zijn op de Nederlandse markt. Slechts 12 ervan bieden meer dan de helft van de functies die nodig zijn om inzicht te krijgen in de kosten en het rendement van het personeel.

Franse grensarbeider mag niet in België wonen

Kennelijk werd er creatief omgesprongen met de regelgeving rond grensarbeid in België vanuit Frankrijk. Voortaan vallen de fiscale voordelen weg indien de werknemer zijn "enig duurzaam tehuis" in België heeft. Dat is, bijv., het adres waar hij met zijn gezin is gevestigd of wettelijk samenwoont. Alleen of samen met anderen een "postbus-studio" huren over de grens volstaat niet meer.

Detacheringsperiode telt mee voor opzegtermijn

In uw onderneming werkt een gedetacheerde werknemer, die komt van een buitenlands zusterbedrijf. Na de detacheringsperiode sluit u een Belgische arbeidsovereenkomst. Wanneer u deze overeenkomst nadien beëindigt, moet u voor de berekening van de opzegtermijn rekening houden met alle periodes van tewerkstelling binnen uw bedrijf, en dus ook met de detacheringsperiode.

Nieuwe regels voor mobiele en gedetacheerde werknemers

Vanaf 1 mei 2010 wijzigt de Europese Unie de uit 1971 daterende en voorbijgestreefde regelgeving voor werknemers en zelfstandigen die gelijktijdig in verschillende landen van de Unie werkzaam zijn. De nieuwe wetgeving geldt ook voor werknemers die tijdelijk van één EU-land naar een ander EU-land gedetacheerd worden. SD Worx blikt vooruit; klik op NL voor details.

Arbeidsvergunning voor EU-onderdanen bijna geschiedenis

Met ingang van 1 mei hoeft u wat de EU-onderdanen betreft nog enkel een arbeidsvergunning aan te vragen voor Bulgaren en Roemenen. Voor de acht andere nieuwe lidstaten valt die verplichting weg.

Auchan rekruteert zonder cv te vragen

De Franse warenhuisketen Auchan gaat 200 aanwervingen op kaderniveau doen. Aan de kandidaten wordt helemaal geen cv gevraagd. Wie laat weten geïnteresseerd te zijn, wordt uitgenodigd voor een interview met erg open vragen. Als hij of zij spontaan een cv heeft ingezonden, wordt die opzijgelegd. Pas na een aanwerving wordt het document ingekeken, o.m.

HR-afdeling volgt vacatures op eigen website slecht op

Jobaanbiedingen publiceren op de bedrijfswebsite is standaard geworden. Maar voor de rest zijn weinig HR-afdelingen actief bezig met het opvolgen van dit rekruteringskanaal, zo blijkt uit een onderzoek van Intelligence Group bij 350 bedrijven in Nederland.

HR heeft vaak geen idee van aanwervingskost

Amper 22 procent van de werkgevers weet hoeveel het invullen van een vacature het bedrijf uiteindelijk heeft gekost. 40 procent heeft er een vaag idee over, en nog eens 40 procent heeft geen idee. Dat blijkt uit een onderzoek in Nederland door AMC Academie. De onderzoekers verwachten dat van HR-afdelingen vaker zal worden verwacht dat zij dit soort cijfers op tafel kunnen leggen.

Meer extraatjes leiden tot minder ziekteverzuim

Goede secundaire arbeidsvoorwaarden gaan momenteel samen met laag ziekteverzuim, zo blijkt uit het jaarlijkse internationaal onderzoek door CRF. De verschillen zijn groot. Bij de jongeren, bijv., bedraagt het absenteïsme in Nederland 4 procent, in België 8 procent en in Duitsland 12 procent.

Nieuwe vergoedingen voor jongeren onder leercontract

Sinds 1 januari gelden nieuwe maandelijkse minimumvergoedingen voor de leerlingen die onder erkend leercontract staan. Groep S publiceert de cijfers voor de Franse Gemeenschap en voor de Vlaamse Gemeenschap.

Onze partners