Internationaal

Ook man heeft recht op borstvoedingsverlof

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat een man recht heeft op borstvoedingsverlof indien zijn vrouw daar recht op heeft. De redenering luidt dat dit type van verlof deel uitmaakt van de zorg voor het kind en dient om gezin en beroepsleven beter te kunnen combineren. Er mag op dat vlak geen verschil bestaan tussen mannen en vrouwen.

Vijf uren werken per week en toch goed betaald

In Frankrijk staat het ambtenarendom op zijn achterste poten. Reden: een klokkenluidster heeft in een boek uitgelegd dat van haar en haar collega's in overheidsdienst vooral verwacht wordt dat zij niets doen. Al mijn werk kan ik af krijgen in 5 uren per week, vertelt Zoé Shepard (schrijversnaam van Aurélie Boullet) in “Absolument dé-bor-dée !

"Onduidelijk wat HR bijdraagt tot bedrijfsresultaat"

Ongeveer één bedrijf op twee is niet tevreden over zijn HR-afdeling. Zo blijkt uit een enquête die – gelukkig voor ons – in Frankrijk plaatsvond. Het probleem is o.m. dat men niet ziet op welke manier de human resources functie daadwerkelijk bijdraagt tot de bottom line.

Uw werknemer wordt ziek op vakantie in het buitenland

Uw werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie in het buitenland en de periode van arbeidsongeschiktheid loopt nog verder na het einde van zijn vakantie. Moet u gewaarborgd loon betalen? Kan de werknemer zijn vakantiedagen omzetten in ziektedagen met gewaarborgd loon, en later zijn vakantiedagen opnemen? Op deze en gelijkaardige vragen heeft Randstad de antwoorden verzameld.

Nieuwe verblijfsforfaits gepubliceerd in Staatsblad

De nieuwe vrijgestelde verblijfsvergoedingen voor missies in het buitenland zijn gekend. Zoek in het Staatsblad gedateerd 1 april 2010 naar het Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren. Opgelet: de website van het Staatsblad is zeer gebruiksonvriendelijk.

Belgische werknemers minder vitaal dan de Amerikaanse

De Belgische werknemers blinken niet uit door hun vitaliteit, zo besluit een studie door Securex. Dit was al eerder gebleken (zie dit bericht in HRG Alert), maar nu is ook duidelijk dat we het minder goed doen dan veel andere landen. De Belgen moeten o.m. onderdoen voor de Amerikanen.

Geblokkeerde werknemers: gewettigd afwezig, geen loon

Hebt u werknemers die door de sluiting van het luchtruim vast zitten in het buitenland? Enkele sociale secretariaten zetten de principes van de wetgeving nog eens uiteen. SD Worx doet dit in het artikel "De IJslandse aswolk: help, ik geraak niet op het werk!".

Detacheringsaanvraag kan meteen voor 24 maanden

Vanaf 1 mei zal een detachering naar een andere EU-staat onmiddellijk mogelijk zijn voor 24 maanden. Men hoeft dus niet langer na 12 maanden een verlenging aan te vragen. De aanvraag kan online gebeuren met GOTOT. Het formulier is wel veranderd. Zie NL voor details.

Nieuwe procedures voor Franse grensarbeiders

Als u Franse grensarbeiders tewerkstelt, gelden voor u als werkgever een aantal nieuwe regels. Een circulaire van de fiscus beschrijft de procedures. Opgelet: sommige ervan moet u naleven uiterlijk op 31 maart 2010. HDP & Arista geeft tekst en uitleg (klik op NL hieronder).

Sociale inspectie mikt op frauduleuze detachering

De sociale inspectie zal dit jaar extra aandacht besteden aan fraude rond detachering. Dat is aangekondigd door staatssecretaris Carl Devlies. Vooral Polen en Luxemburg dienen blijkbaar als uitvalsbasis voor constructies die dienen om de Belgische sociale zekerheid en arbeidswetgeving te omzeilen.

Via de link NL kunt u een balans lezen van de sociale controles in 2009.

Onze partners