Internationaal

Uw werknemer wordt ziek op vakantie in het buitenland

Uw werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie in het buitenland en de periode van arbeidsongeschiktheid loopt nog verder na het einde van zijn vakantie. Moet u gewaarborgd loon betalen? Kan de werknemer zijn vakantiedagen omzetten in ziektedagen met gewaarborgd loon, en later zijn vakantiedagen opnemen? Op deze en gelijkaardige vragen heeft Randstad de antwoorden verzameld.

Nieuwe verblijfsforfaits gepubliceerd in Staatsblad

De nieuwe vrijgestelde verblijfsvergoedingen voor missies in het buitenland zijn gekend. Zoek in het Staatsblad gedateerd 1 april 2010 naar het Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren. Opgelet: de website van het Staatsblad is zeer gebruiksonvriendelijk.

Belgische werknemers minder vitaal dan de Amerikaanse

De Belgische werknemers blinken niet uit door hun vitaliteit, zo besluit een studie door Securex. Dit was al eerder gebleken (zie dit bericht in HRG Alert), maar nu is ook duidelijk dat we het minder goed doen dan veel andere landen. De Belgen moeten o.m. onderdoen voor de Amerikanen.

Geblokkeerde werknemers: gewettigd afwezig, geen loon

Hebt u werknemers die door de sluiting van het luchtruim vast zitten in het buitenland? Enkele sociale secretariaten zetten de principes van de wetgeving nog eens uiteen. SD Worx doet dit in het artikel "De IJslandse aswolk: help, ik geraak niet op het werk!".

Detacheringsaanvraag kan meteen voor 24 maanden

Vanaf 1 mei zal een detachering naar een andere EU-staat onmiddellijk mogelijk zijn voor 24 maanden. Men hoeft dus niet langer na 12 maanden een verlenging aan te vragen. De aanvraag kan online gebeuren met GOTOT. Het formulier is wel veranderd. Zie NL voor details.

Nieuwe procedures voor Franse grensarbeiders

Als u Franse grensarbeiders tewerkstelt, gelden voor u als werkgever een aantal nieuwe regels. Een circulaire van de fiscus beschrijft de procedures. Opgelet: sommige ervan moet u naleven uiterlijk op 31 maart 2010. HDP & Arista geeft tekst en uitleg (klik op NL hieronder).

Sociale inspectie mikt op frauduleuze detachering

De sociale inspectie zal dit jaar extra aandacht besteden aan fraude rond detachering. Dat is aangekondigd door staatssecretaris Carl Devlies. Vooral Polen en Luxemburg dienen blijkbaar als uitvalsbasis voor constructies die dienen om de Belgische sociale zekerheid en arbeidswetgeving te omzeilen.

Via de link NL kunt u een balans lezen van de sociale controles in 2009.

HR-software faalt jammerlijk als beleidsinstrument

Human resources softwareprogramma's zijn meestal ongeschikt om strategische beslissingen te ondersteunen. Tot deze sombere conclusie komt adviesbedrijf KPMG na een studie van 27 programma's die beschikbaar zijn op de Nederlandse markt. Slechts 12 ervan bieden meer dan de helft van de functies die nodig zijn om inzicht te krijgen in de kosten en het rendement van het personeel.

Franse grensarbeider mag niet in België wonen

Kennelijk werd er creatief omgesprongen met de regelgeving rond grensarbeid in België vanuit Frankrijk. Voortaan vallen de fiscale voordelen weg indien de werknemer zijn "enig duurzaam tehuis" in België heeft. Dat is, bijv., het adres waar hij met zijn gezin is gevestigd of wettelijk samenwoont. Alleen of samen met anderen een "postbus-studio" huren over de grens volstaat niet meer.

Detacheringsperiode telt mee voor opzegtermijn

In uw onderneming werkt een gedetacheerde werknemer, die komt van een buitenlands zusterbedrijf. Na de detacheringsperiode sluit u een Belgische arbeidsovereenkomst. Wanneer u deze overeenkomst nadien beëindigt, moet u voor de berekening van de opzegtermijn rekening houden met alle periodes van tewerkstelling binnen uw bedrijf, en dus ook met de detacheringsperiode.

Onze partners