Internationaal

Verschil tussen bruto en netto is grootst in België

Nergens in de 34 landen van de OESO is de loonwig groter dan in België. De loonwig is het verschil tussen wat de werkgever betaalt en wat de werknemer in handen krijgt. Vergeleken met 10 jaar geleden is er een lichte daling. Maar die was er ook in de meeste andere landen.

België en Nederland sporen onbetaalde bijdragen op

Federaal minister Onkelinx heeft een verdrag ondertekend met de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp om de sociale fraude beter aan te pakken. Werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen in de betaling van de sociale bijdragen kunnen dankzij dit verdrag beter worden opgespoord.

Werkgever moest 250.000 euro betalen aan pester

De schokkende pesterijen en vernederingen die een arbeider van het bedrijf MACtac in Soignies onderging, zijn niet zonder gevolgen gebleven voor de werkgever.

Ook man heeft recht op borstvoedingsverlof

Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat een man recht heeft op borstvoedingsverlof indien zijn vrouw daar recht op heeft. De redenering luidt dat dit type van verlof deel uitmaakt van de zorg voor het kind en dient om gezin en beroepsleven beter te kunnen combineren. Er mag op dat vlak geen verschil bestaan tussen mannen en vrouwen.

Vijf uren werken per week en toch goed betaald

In Frankrijk staat het ambtenarendom op zijn achterste poten. Reden: een klokkenluidster heeft in een boek uitgelegd dat van haar en haar collega's in overheidsdienst vooral verwacht wordt dat zij niets doen. Al mijn werk kan ik af krijgen in 5 uren per week, vertelt Zoé Shepard (schrijversnaam van Aurélie Boullet) in “Absolument dé-bor-dée !

"Onduidelijk wat HR bijdraagt tot bedrijfsresultaat"

Ongeveer één bedrijf op twee is niet tevreden over zijn HR-afdeling. Zo blijkt uit een enquête die – gelukkig voor ons – in Frankrijk plaatsvond. Het probleem is o.m. dat men niet ziet op welke manier de human resources functie daadwerkelijk bijdraagt tot de bottom line.

Uw werknemer wordt ziek op vakantie in het buitenland

Uw werknemer wordt ziek tijdens zijn vakantie in het buitenland en de periode van arbeidsongeschiktheid loopt nog verder na het einde van zijn vakantie. Moet u gewaarborgd loon betalen? Kan de werknemer zijn vakantiedagen omzetten in ziektedagen met gewaarborgd loon, en later zijn vakantiedagen opnemen? Op deze en gelijkaardige vragen heeft Randstad de antwoorden verzameld.

Nieuwe verblijfsforfaits gepubliceerd in Staatsblad

De nieuwe vrijgestelde verblijfsvergoedingen voor missies in het buitenland zijn gekend. Zoek in het Staatsblad gedateerd 1 april 2010 naar het Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren. Opgelet: de website van het Staatsblad is zeer gebruiksonvriendelijk.

Belgische werknemers minder vitaal dan de Amerikaanse

De Belgische werknemers blinken niet uit door hun vitaliteit, zo besluit een studie door Securex. Dit was al eerder gebleken (zie dit bericht in HRG Alert), maar nu is ook duidelijk dat we het minder goed doen dan veel andere landen. De Belgen moeten o.m. onderdoen voor de Amerikanen.

Geblokkeerde werknemers: gewettigd afwezig, geen loon

Hebt u werknemers die door de sluiting van het luchtruim vast zitten in het buitenland? Enkele sociale secretariaten zetten de principes van de wetgeving nog eens uiteen. SD Worx doet dit in het artikel "De IJslandse aswolk: help, ik geraak niet op het werk!".

Onze partners