Internationaal

Geen Limosa meer voor buitenlandse zelfstandigen

De verplichte Limosa-aangifte voor buitenlandse zelfstandigen is "opgeschort". België is teruggefloten door het Europees Hof van Justitie omdat deze meldingsplicht, bedoeld om fraude tegen te gaan, een onredelijke arbeidsbelemmering vormt. Voor werknemers blijft de aangifteplicht bestaan.

Ontslagkosten zijn extreem in België

Een bediende ontslaan is nergens zo duur als België, met uitzondering van Italië waar evenwel aan de wetgeving wordt gesleuteld. Een arbeider afdanken, daarentegen, is vrijwel nergens zo goedkoop. Advocatenkantoor Laga heeft de samenvatting van zijn 25-landenstudie over ontslagkosten online gezet.

EU-migranten frauderen massaal

35 tot 40% van de EU-burgers die zich hier als zelfstandige hebben laten inschrijven zijn fraudeurs. Zo blijkt uit officiële cijfers. De grote baas van de Sociale Inspectie luidt de alarmklok. "Maatregelen zijn dringend, anders blijven er hier over twintig jaar geen Belgische werknemers meer over."

Blauwe Kaart treedt op 10 september in voege

Met ingang van 10 september kunt u de Europese "Blauwe Kaart" gebruiken om hoogopgeleiden van buiten de EU aan te trekken. Maar het parallelle systeem van "Vergunning B" is niet afgeschaft - bepaald geen goed voorbeeld van administratieve vereenvoudiging.

Nederland verhoogt pensioenleeftijd tot 67

Nederlandse vijftigers zullen twee jaar langer moeten werken dan zij dachten. Vanaf volgend jaar stijgt de wettelijke pensioenleeftijd geleidelijk van de huidige 65 naar uiteindelijk 67 jaar in 2023. De wet is gestemd door een coalitie van vijf partijen.

Duitser werkt 3,6 weken meer dan Belg

In het jaar 2010 werkte een Belgische voltijdse loontrekkende gemiddeld 1765 uren. Dat is meer dan in Frankrijk en minder dan in de andere buurlanden. Voltijds werkende Duitsers waren 1904 uren aan de slag, wat overeenkomt met 3,6 weken méér dan de Belgen.

Grens blijft dicht voor Roemenen en Bulgaren

Voor Roemeense en Bulgaarse werkkrachten blijft de toegang tot de Belgische arbeidsmarkt nog tot eind 2013 beperkt. Zij kunnen wel in aanmerking komen voor een arbeidskaart voor knelpuntberoepen, zonder arbeidsmarktonderzoek.

Verschil tussen bruto en netto is grootst in België

Nergens in de 34 landen van de OESO is de loonwig groter dan in België. De loonwig is het verschil tussen wat de werkgever betaalt en wat de werknemer in handen krijgt. Vergeleken met 10 jaar geleden is er een lichte daling. Maar die was er ook in de meeste andere landen.

België en Nederland sporen onbetaalde bijdragen op

Federaal minister Onkelinx heeft een verdrag ondertekend met de Nederlandse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamp om de sociale fraude beter aan te pakken. Werkgevers die hun verplichtingen niet nakomen in de betaling van de sociale bijdragen kunnen dankzij dit verdrag beter worden opgespoord.

Werkgever moest 250.000 euro betalen aan pester

De schokkende pesterijen en vernederingen die een arbeider van het bedrijf MACtac in Soignies onderging, zijn niet zonder gevolgen gebleven voor de werkgever.

Onze partners