Internationaal

Onbezoldigd mandaat vanuit buitenland SZ-vrij

Een in het buitenland gedomicilieerde en/of werkende persoon die een onbezoldigd mandaat van zaakvoerder of bestuurder vervult in een Belgische vennootschap moet niet langer bijdragen betalen aan de Belgische sociale zekerheid. De toepassingsregels zijn wel erg strikt.

Belgen werken opmerkelijk veel uren

Een voltijdse loontrekkende werkt in België 1739 uren per jaar, overuren niet inbegrepen. Dat is merkelijk meer dan in de buurlanden Frankrijk, Duitsland, Nederland en het VK. De wekelijkse arbeidsduur is in België vorig jaar sterker toegenomen dan in alle andere landen van de Europese Unie. Duitsland is de kampioen wat het aantal verlofdagen per jaar betreft: 40.

Belgische loonhandicap blijft stijgen

Vergeleken met een jaar eerder waren de loonkosten in België in het eerste kwartaal gestegen met 2,6%. In Duitsland stegen ze nog sneller (3,9%). In Nederland en Frankrijk, daarentegen, was er haast geen evolutie, zodat globaal gezien onze loonhandicap is blijven toenemen.

Nieuwe forfaits voor buitenlandse reizen

Sinds 1 april gelden nieuwe forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen van ambtenaren naar het buitenland. Voor een dag in Australië, bijv., mag 341 euro gerekend worden, hotel niet inbegrepen. De bedragen worden door de fiscus en de RSZ aanvaard voor de privésector. De lijst staat in het Staatsblad.

RSZ doet geste voor buitenlandse kaders

Na de fiscus gaat nu ook de RSZ een "travel exclusion" toepassen. Dit betekent dat u binnen zekere grenzen geen patronale bijdragen meer verschuldigd bent op het loon dat u betaalt voor werkdagen buiten België aan een buitenlands kaderlid dat tijdelijk bij u in België is tewerkgesteld.

Loonkosthandicap is in 2012 blijven stijgen

Ongunstig nieuws indien uw onderneming concurreert op buitenlandse markten: vorig jaar is de gemiddelde uurloonkost in de Belgische privésector toegenomen met 6,3%, terwijl de referentielanden Frankrijk, Duitsland en Nederland op gemiddeld 5,5% afklokten. De poging van de regering-Di Rupo om onze loonkosthandicap te verkleinen heeft in 2012 niets opgeleverd.

Geen Limosa meer voor buitenlandse zelfstandigen

De verplichte Limosa-aangifte voor buitenlandse zelfstandigen is "opgeschort". België is teruggefloten door het Europees Hof van Justitie omdat deze meldingsplicht, bedoeld om fraude tegen te gaan, een onredelijke arbeidsbelemmering vormt. Voor werknemers blijft de aangifteplicht bestaan.

Ontslagkosten zijn extreem in België

Een bediende ontslaan is nergens zo duur als België, met uitzondering van Italië waar evenwel aan de wetgeving wordt gesleuteld. Een arbeider afdanken, daarentegen, is vrijwel nergens zo goedkoop. Advocatenkantoor Laga heeft de samenvatting van zijn 25-landenstudie over ontslagkosten online gezet.

EU-migranten frauderen massaal

35 tot 40% van de EU-burgers die zich hier als zelfstandige hebben laten inschrijven zijn fraudeurs. Zo blijkt uit officiële cijfers. De grote baas van de Sociale Inspectie luidt de alarmklok. "Maatregelen zijn dringend, anders blijven er hier over twintig jaar geen Belgische werknemers meer over."

Blauwe Kaart treedt op 10 september in voege

Met ingang van 10 september kunt u de Europese "Blauwe Kaart" gebruiken om hoogopgeleiden van buiten de EU aan te trekken. Maar het parallelle systeem van "Vergunning B" is niet afgeschaft - bepaald geen goed voorbeeld van administratieve vereenvoudiging.

Onze partners