Internationaal

Nieuwe loongrenzen voor arbeidsvergunningen B

Vanaf 1 januari 2014 moet een buitenlandse werknemer minstens 39.422 euro bruto per jaar verdienen om een arbeidsvergunning B als hooggeschoolde te krijgen, zo signaleert Attentia. Het minimum voor een arbeidsvergunning B als leidinggevende wordt 65.771 euro. Vanaf ditzelfde bedrag zijn buitenlandse kaderleden die in een hoofdkwartier komen werken vrijgesteld van arbeidskaart.

Luxemburg verplicht sociale badge op werven

Vanaf 1 januari 2014 zullen gedetacheerde werknemers op werven in het Groothertogdom een "sociale badge" in hun bezit moeten hebben. Die maatregel komt er om de controles te vereenvoudigen; de overheid heeft vastgesteld dat er veel inbreuken zijn op de sociale wetten.

A1-verklaring aanvragen kan nu online

De RSZ heeft een nieuwe toepassing online gezet met de benaming "Aanvraag werken in meerdere landen". Daarmee kan u als werkgever een A1-verklaring aanvragen, die van belang is in verband met het sociaal statuut van werknemers die actief zijn in meer dan één land van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Belgische loonkosten stijgen meer dan gemiddeld

In het tweede kwartaal van 2013 stegen de loonkosten in de eurozone en de hele EU27 met 0,9 procent, in vergelijking met het eerste kwartaal. België bevindt zich, met een stijging van meer dan 2 procent, opnieuw bij de minder goede leerlingen van de klas. In Estland (+7,7 procent) en Litouwen (+6,5 procent) stegen de loonkosten het sterkst.

Onbezoldigd mandaat vanuit buitenland SZ-vrij

Een in het buitenland gedomicilieerde en/of werkende persoon die een onbezoldigd mandaat van zaakvoerder of bestuurder vervult in een Belgische vennootschap moet niet langer bijdragen betalen aan de Belgische sociale zekerheid. De toepassingsregels zijn wel erg strikt.

Belgen werken opmerkelijk veel uren

Een voltijdse loontrekkende werkt in België 1739 uren per jaar, overuren niet inbegrepen. Dat is merkelijk meer dan in de buurlanden Frankrijk, Duitsland, Nederland en het VK. De wekelijkse arbeidsduur is in België vorig jaar sterker toegenomen dan in alle andere landen van de Europese Unie. Duitsland is de kampioen wat het aantal verlofdagen per jaar betreft: 40.

Belgische loonhandicap blijft stijgen

Vergeleken met een jaar eerder waren de loonkosten in België in het eerste kwartaal gestegen met 2,6%. In Duitsland stegen ze nog sneller (3,9%). In Nederland en Frankrijk, daarentegen, was er haast geen evolutie, zodat globaal gezien onze loonhandicap is blijven toenemen.

Nieuwe forfaits voor buitenlandse reizen

Sinds 1 april gelden nieuwe forfaitaire vergoedingen voor dienstreizen van ambtenaren naar het buitenland. Voor een dag in Australië, bijv., mag 341 euro gerekend worden, hotel niet inbegrepen. De bedragen worden door de fiscus en de RSZ aanvaard voor de privésector. De lijst staat in het Staatsblad.

RSZ doet geste voor buitenlandse kaders

Na de fiscus gaat nu ook de RSZ een "travel exclusion" toepassen. Dit betekent dat u binnen zekere grenzen geen patronale bijdragen meer verschuldigd bent op het loon dat u betaalt voor werkdagen buiten België aan een buitenlands kaderlid dat tijdelijk bij u in België is tewerkgesteld.

Loonkosthandicap is in 2012 blijven stijgen

Ongunstig nieuws indien uw onderneming concurreert op buitenlandse markten: vorig jaar is de gemiddelde uurloonkost in de Belgische privésector toegenomen met 6,3%, terwijl de referentielanden Frankrijk, Duitsland en Nederland op gemiddeld 5,5% afklokten. De poging van de regering-Di Rupo om onze loonkosthandicap te verkleinen heeft in 2012 niets opgeleverd.

Onze partners