Internationaal

Lonen stijgen in buurlanden sneller dan bij ons

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven verwacht dat de Belgische lonen in de periode 2013-2014 met 3,5% zullen stijgen. Dat is minder dan het gemiddelde van Duitsland, Frankrijk en Nederland, wat dus betekent dat onze loonhandicap lichtjes zal verminderen.

Geen Limosa meer voor stagiairs

U dient geen Limosa-melding meer te doen voor gedetacheerde stagiairs, zowel loontrekkende als zelfstandige. De wijziging gaat in met terugwerkende kracht tot 1 juli 2013 en past in de vereenvoudiging van de Limosa-procedure, opgelegd door het Europees Hof van Justitie.

Ryanair mag blijven lage Ierse SZ betalen

Zes Ryanair-werknemers die vanuit de luchthaven van Charleroi werken, hebben de arbeidsrechtbank er niet van overtuigd dat zij onder het Belgische socialezekerheidsrecht moeten vallen. De luchtvaartmaatschappij mag op het loon van haar 'Belgisch' personeel dus de lage Ierse patronale lasten blijven betalen. De vakbonden gaan wellicht in beroep.

Nieuwe loongrenzen voor arbeidsvergunningen B

Vanaf 1 januari 2014 moet een buitenlandse werknemer minstens 39.422 euro bruto per jaar verdienen om een arbeidsvergunning B als hooggeschoolde te krijgen, zo signaleert Attentia. Het minimum voor een arbeidsvergunning B als leidinggevende wordt 65.771 euro. Vanaf ditzelfde bedrag zijn buitenlandse kaderleden die in een hoofdkwartier komen werken vrijgesteld van arbeidskaart.

Luxemburg verplicht sociale badge op werven

Vanaf 1 januari 2014 zullen gedetacheerde werknemers op werven in het Groothertogdom een "sociale badge" in hun bezit moeten hebben. Die maatregel komt er om de controles te vereenvoudigen; de overheid heeft vastgesteld dat er veel inbreuken zijn op de sociale wetten.

A1-verklaring aanvragen kan nu online

De RSZ heeft een nieuwe toepassing online gezet met de benaming "Aanvraag werken in meerdere landen". Daarmee kan u als werkgever een A1-verklaring aanvragen, die van belang is in verband met het sociaal statuut van werknemers die actief zijn in meer dan één land van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Belgische loonkosten stijgen meer dan gemiddeld

In het tweede kwartaal van 2013 stegen de loonkosten in de eurozone en de hele EU27 met 0,9 procent, in vergelijking met het eerste kwartaal. België bevindt zich, met een stijging van meer dan 2 procent, opnieuw bij de minder goede leerlingen van de klas. In Estland (+7,7 procent) en Litouwen (+6,5 procent) stegen de loonkosten het sterkst.

Onbezoldigd mandaat vanuit buitenland SZ-vrij

Een in het buitenland gedomicilieerde en/of werkende persoon die een onbezoldigd mandaat van zaakvoerder of bestuurder vervult in een Belgische vennootschap moet niet langer bijdragen betalen aan de Belgische sociale zekerheid. De toepassingsregels zijn wel erg strikt.

Belgen werken opmerkelijk veel uren

Een voltijdse loontrekkende werkt in België 1739 uren per jaar, overuren niet inbegrepen. Dat is merkelijk meer dan in de buurlanden Frankrijk, Duitsland, Nederland en het VK. De wekelijkse arbeidsduur is in België vorig jaar sterker toegenomen dan in alle andere landen van de Europese Unie. Duitsland is de kampioen wat het aantal verlofdagen per jaar betreft: 40.

Belgische loonhandicap blijft stijgen

Vergeleken met een jaar eerder waren de loonkosten in België in het eerste kwartaal gestegen met 2,6%. In Duitsland stegen ze nog sneller (3,9%). In Nederland en Frankrijk, daarentegen, was er haast geen evolutie, zodat globaal gezien onze loonhandicap is blijven toenemen.

Onze partners