Internationaal

Formaliteiten inzake Franse grensarbeiders

Indien u in België Franse grensarbeiders tewerkstelt, moet u uiterlijk op 31 maart 2014 een reeks documenten over de inkomsten van vorig jaar naar de Belgische fiscus sturen. Partena HDP zet de ingewikkelde formaliteiten netjes op een rij.

Fiscus controleert buitenlandse kaderleden

Indien uw bedrijf buitenlandse kaderleden in dienst heeft die hier al 8 jaar of langer aan de slag zijn en die genieten van het bijzondere belastingregime van niet-inwoners, adviseert Attentia u hen er op te wijzen dat de fiscus sinds kort systematisch controleert of zij nog in alle opzichten voldoen aan de voorwaarden.

Erkenning groeit voor tijdelijk werk

Tijdelijk werk wordt steeds vaker gezien als een volwaardige broodwinning en een win-win tussen werknemers en werkgevers. Dat blijkt uit een studie door Page Personnel; het rapport kan u downloaden. Federgon stelt tevreden vast dat ook de Internationale Arbeidsorganisatie met meer waardering spreekt over tijdelijke arbeidscontracten.

Werkgever betaalt voortaan terugkeer illegalen

De kosten voor de terugkeer van een illegaal tewerkgestelde vreemdeling en zijn gezin naar het land van herkomst zullen worden teruggevorderd bij de werkgever. Dat blijkt uit een recent KB. Ook is een bedrag vastgelegd van een forfaitaire tussenkomst in de kosten van huisvesting en gezondheidszorg, ten laste van de werkgever.

Lonen stijgen in buurlanden sneller dan bij ons

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven verwacht dat de Belgische lonen in de periode 2013-2014 met 3,5% zullen stijgen. Dat is minder dan het gemiddelde van Duitsland, Frankrijk en Nederland, wat dus betekent dat onze loonhandicap lichtjes zal verminderen.

Geen Limosa meer voor stagiairs

U dient geen Limosa-melding meer te doen voor gedetacheerde stagiairs, zowel loontrekkende als zelfstandige. De wijziging gaat in met terugwerkende kracht tot 1 juli 2013 en past in de vereenvoudiging van de Limosa-procedure, opgelegd door het Europees Hof van Justitie.

Ryanair mag blijven lage Ierse SZ betalen

Zes Ryanair-werknemers die vanuit de luchthaven van Charleroi werken, hebben de arbeidsrechtbank er niet van overtuigd dat zij onder het Belgische socialezekerheidsrecht moeten vallen. De luchtvaartmaatschappij mag op het loon van haar 'Belgisch' personeel dus de lage Ierse patronale lasten blijven betalen. De vakbonden gaan wellicht in beroep.

Nieuwe loongrenzen voor arbeidsvergunningen B

Vanaf 1 januari 2014 moet een buitenlandse werknemer minstens 39.422 euro bruto per jaar verdienen om een arbeidsvergunning B als hooggeschoolde te krijgen, zo signaleert Attentia. Het minimum voor een arbeidsvergunning B als leidinggevende wordt 65.771 euro. Vanaf ditzelfde bedrag zijn buitenlandse kaderleden die in een hoofdkwartier komen werken vrijgesteld van arbeidskaart.

Luxemburg verplicht sociale badge op werven

Vanaf 1 januari 2014 zullen gedetacheerde werknemers op werven in het Groothertogdom een "sociale badge" in hun bezit moeten hebben. Die maatregel komt er om de controles te vereenvoudigen; de overheid heeft vastgesteld dat er veel inbreuken zijn op de sociale wetten.

A1-verklaring aanvragen kan nu online

De RSZ heeft een nieuwe toepassing online gezet met de benaming "Aanvraag werken in meerdere landen". Daarmee kan u als werkgever een A1-verklaring aanvragen, die van belang is in verband met het sociaal statuut van werknemers die actief zijn in meer dan één land van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.

Onze partners