Internationaal

Belgische uurlonen blijken niet in te tomen

Sinds het uitbreken van de crisis, in 2008, is de loonkost per uur in de Belgische privé-sector gestegen met 15,4%, zo becijfert Eurostat. Die toename is sterker dan in al onze buurlanden, uitgezonderd Luxemburg waar de evolutie identiek was, en ook sterker dan in de EU in haar geheel (10,2%). Intussen blijft onze export klappen krijgen en bouwen investeerders hun fabrieken elders.

Internationale werknemers minder zwaar belast

Werknemers met een salary split zullen door de 6de staatshervorming minder belastingen betalen. Zij zullen fiscale voordelen (pensioensparen, woonleningen...) integraal in rekening mogen brengen, in plaats van naar verhouding van het Belgische aandeel in hun totale inkomsten. Onder de streep kan dat een aanzienlijk verschil maken. Dat blijkt uit een analyse door fiscalist Jef Wellens.

Meldplicht voor betalingen aan Luxemburg

Indien u consultants of andere dienstenleveranciers aan het werk zet die factureren vanuit Luxemburg, Cyprus, de Seychellen of de Britse Maagdeneilanden, moet u voortaan al deze betalingen melden aan de fiscus. Tenzij die landen nog gauw hun wetgeving zouden aanpassen om niet langer als een belastingparadijs te worden beschouwd.

Formaliteiten inzake Franse grensarbeiders

Indien u in België Franse grensarbeiders tewerkstelt, moet u uiterlijk op 31 maart 2014 een reeks documenten over de inkomsten van vorig jaar naar de Belgische fiscus sturen. Partena HDP zet de ingewikkelde formaliteiten netjes op een rij.

Fiscus controleert buitenlandse kaderleden

Indien uw bedrijf buitenlandse kaderleden in dienst heeft die hier al 8 jaar of langer aan de slag zijn en die genieten van het bijzondere belastingregime van niet-inwoners, adviseert Attentia u hen er op te wijzen dat de fiscus sinds kort systematisch controleert of zij nog in alle opzichten voldoen aan de voorwaarden.

Erkenning groeit voor tijdelijk werk

Tijdelijk werk wordt steeds vaker gezien als een volwaardige broodwinning en een win-win tussen werknemers en werkgevers. Dat blijkt uit een studie door Page Personnel; het rapport kan u downloaden. Federgon stelt tevreden vast dat ook de Internationale Arbeidsorganisatie met meer waardering spreekt over tijdelijke arbeidscontracten.

Werkgever betaalt voortaan terugkeer illegalen

De kosten voor de terugkeer van een illegaal tewerkgestelde vreemdeling en zijn gezin naar het land van herkomst zullen worden teruggevorderd bij de werkgever. Dat blijkt uit een recent KB. Ook is een bedrag vastgelegd van een forfaitaire tussenkomst in de kosten van huisvesting en gezondheidszorg, ten laste van de werkgever.

Lonen stijgen in buurlanden sneller dan bij ons

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven verwacht dat de Belgische lonen in de periode 2013-2014 met 3,5% zullen stijgen. Dat is minder dan het gemiddelde van Duitsland, Frankrijk en Nederland, wat dus betekent dat onze loonhandicap lichtjes zal verminderen.

Geen Limosa meer voor stagiairs

U dient geen Limosa-melding meer te doen voor gedetacheerde stagiairs, zowel loontrekkende als zelfstandige. De wijziging gaat in met terugwerkende kracht tot 1 juli 2013 en past in de vereenvoudiging van de Limosa-procedure, opgelegd door het Europees Hof van Justitie.

Ryanair mag blijven lage Ierse SZ betalen

Zes Ryanair-werknemers die vanuit de luchthaven van Charleroi werken, hebben de arbeidsrechtbank er niet van overtuigd dat zij onder het Belgische socialezekerheidsrecht moeten vallen. De luchtvaartmaatschappij mag op het loon van haar 'Belgisch' personeel dus de lage Ierse patronale lasten blijven betalen. De vakbonden gaan wellicht in beroep.

Onze partners