Internationaal

Nieuwe forfaits buitenlandse dienstreizen

Het Staatsblad publiceert de nieuwe verblijfsvergoedingen voor medewerkers op dienstreis in het buitenland die door de fiscus zonder verder bewijs worden aanvaard. De hoogste dagvergoeding is 105 euro, ze geldt in meer dan 10 landen. De kosten voor de reis zelf en het hotel zijn niet inbegrepen.

Duits minimumloon voor Belgische transporteurs

Belgische transportbedrijven die in Duitsland laden of lossen, moeten voortaan in het Duits kunnen aantonen dat hun chauffeur tenminste het nieuwe Duitse minimumloon betaald krijgt. De loonverplichting geldt niet wanneer de chauffeur enkel op doorreis is. De Belgische transporteursfederatie Febetra betwijfelt of de Duitse regels stroken met het Europees recht.

Werklust piekt waar uitkeringen hoog zijn

Een gangbare mening wil dat hoge sociale uitkeringen de lust ontnemen om te werken. Dat klopt niet, concludeert een studie die ook Belgische gegevens analyseerde. Het is in de best uitgebouwde welvaartsstaten dat het grootste aantal mensen ernaar streeft een betaalde job te hebben. Wat wel klopt, is dat dit effect niet in alle subgroepen op de arbeidsmarkt even sterk is.

Bij detachering geldt minimumloon van werkland

Ook als hun arbeidsovereenkomst in het buitenland werd ondertekend, hebben gedetacheerde werknemers sowieso recht op wat het Europees Hof van Justitie "de kern van dwingende bepalingen" van het werkland noemt. Daartoe behoren de minimumlonen, vergoedingen voor reistijd en mobiliteit en voor jaarlijkse vakantie.

België 10 euro per uur duurder dan Duitsland

De Belgische industrielonen zijn de hoogste in Europa, en voor alle lonen samen is enkel Denemarken een heel klein beetje duurder dan ons gemiddelde van 41,2 euro. Vergelijk dit met onze voornaamste handelspartners: Frankrijk (34,9), Nederland (33), Duitsland (31,3) en het Verenigd Koninkrijk (20,7). De Belgische cijfers dateren van 2008 en zijn intussen mogelijk nog hoger.

België kampioen in voordelen voor bedrijfsauto's

De Belgische Staat 'subsidieert' elke bedrijfswagen met gemiddeld 230 euro per maand. Nergens anders is dat bedrag zo hoog, zo becijfert de Oeso. Volgens de organisatie leiden fiscale voordelen voor bedrijfsauto's tot meer luchtvervuiling, meer verkeersproblemen en meer klimaatopwarming.

Fiscale tegenvaller voor sommige kaderleden

Sinds 1 juli kunnen in België tewerkgestelde buitenlandse kaderleden die geen rijksinwoner zijn nog enkel genieten van allerlei persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen als zij tenminste 75% van hun totale netto beroepsinkomsten in België hebben behaald; kaderleden die meer dan 25% in het buitenland werken, zullen hun belastingdruk dus sterk zien stijgen.

Chinezen exporteren hard arbeidsmodel naar EU

Foxconn is een Chinese producent van elektronische onderdelen die al veel kritiek oogstte om zijn slechte arbeidsomstandigheden. Nu blijkt dat de firma, om dichter bij zijn eindklanten te zijn, fabrieken heeft opgericht in de EU (Tsjechië en Slovakije) en Turkije waar aan het personeel haast middeleeuwse arbeidsverhoudingen worden opgelegd.

Lucht in kantoren is vaak veel te droog

In een kwart van de Nederlandse kantoorruimten is de luchtvochtigheid zo laag dat er gezondheidsrisico's door ontstaan. In evenveel kantoren blijken te veel schimmels en bacteriën aanwezig te zijn en is het CO2-gehalte te hoog. De strijd tegen het fijn stof, daarentegen, is bijna gewonnen.

Nieuwe forfaits voor buitenlandse reizen

Vanaf 1 april 2014 gelden de nieuwe forfaitaire dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van Buitenlandse Zaken, die ook voor de privé-sector door de fiscus worden aanvaard als kosten eigen aan de werkgever. Group S legt in detail uit hoe u deze kosten in rekening kan brengen.

Onze partners