Internationaal

Bij detachering geldt minimumloon van werkland

Ook als hun arbeidsovereenkomst in het buitenland werd ondertekend, hebben gedetacheerde werknemers sowieso recht op wat het Europees Hof van Justitie "de kern van dwingende bepalingen" van het werkland noemt. Daartoe behoren de minimumlonen, vergoedingen voor reistijd en mobiliteit en voor jaarlijkse vakantie.

België 10 euro per uur duurder dan Duitsland

De Belgische industrielonen zijn de hoogste in Europa, en voor alle lonen samen is enkel Denemarken een heel klein beetje duurder dan ons gemiddelde van 41,2 euro. Vergelijk dit met onze voornaamste handelspartners: Frankrijk (34,9), Nederland (33), Duitsland (31,3) en het Verenigd Koninkrijk (20,7). De Belgische cijfers dateren van 2008 en zijn intussen mogelijk nog hoger.

België kampioen in voordelen voor bedrijfsauto's

De Belgische Staat 'subsidieert' elke bedrijfswagen met gemiddeld 230 euro per maand. Nergens anders is dat bedrag zo hoog, zo becijfert de Oeso. Volgens de organisatie leiden fiscale voordelen voor bedrijfsauto's tot meer luchtvervuiling, meer verkeersproblemen en meer klimaatopwarming.

Fiscale tegenvaller voor sommige kaderleden

Sinds 1 juli kunnen in België tewerkgestelde buitenlandse kaderleden die geen rijksinwoner zijn nog enkel genieten van allerlei persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen als zij tenminste 75% van hun totale netto beroepsinkomsten in België hebben behaald; kaderleden die meer dan 25% in het buitenland werken, zullen hun belastingdruk dus sterk zien stijgen.

Chinezen exporteren hard arbeidsmodel naar EU

Foxconn is een Chinese producent van elektronische onderdelen die al veel kritiek oogstte om zijn slechte arbeidsomstandigheden. Nu blijkt dat de firma, om dichter bij zijn eindklanten te zijn, fabrieken heeft opgericht in de EU (Tsjechië en Slovakije) en Turkije waar aan het personeel haast middeleeuwse arbeidsverhoudingen worden opgelegd.

Lucht in kantoren is vaak veel te droog

In een kwart van de Nederlandse kantoorruimten is de luchtvochtigheid zo laag dat er gezondheidsrisico's door ontstaan. In evenveel kantoren blijken te veel schimmels en bacteriën aanwezig te zijn en is het CO2-gehalte te hoog. De strijd tegen het fijn stof, daarentegen, is bijna gewonnen.

Nieuwe forfaits voor buitenlandse reizen

Vanaf 1 april 2014 gelden de nieuwe forfaitaire dagvergoedingen voor buitenlandse dienstreizen van Buitenlandse Zaken, die ook voor de privé-sector door de fiscus worden aanvaard als kosten eigen aan de werkgever. Group S legt in detail uit hoe u deze kosten in rekening kan brengen.

Belgische uurlonen blijken niet in te tomen

Sinds het uitbreken van de crisis, in 2008, is de loonkost per uur in de Belgische privé-sector gestegen met 15,4%, zo becijfert Eurostat. Die toename is sterker dan in al onze buurlanden, uitgezonderd Luxemburg waar de evolutie identiek was, en ook sterker dan in de EU in haar geheel (10,2%). Intussen blijft onze export klappen krijgen en bouwen investeerders hun fabrieken elders.

Internationale werknemers minder zwaar belast

Werknemers met een salary split zullen door de 6de staatshervorming minder belastingen betalen. Zij zullen fiscale voordelen (pensioensparen, woonleningen...) integraal in rekening mogen brengen, in plaats van naar verhouding van het Belgische aandeel in hun totale inkomsten. Onder de streep kan dat een aanzienlijk verschil maken. Dat blijkt uit een analyse door fiscalist Jef Wellens.

Meldplicht voor betalingen aan Luxemburg

Indien u consultants of andere dienstenleveranciers aan het werk zet die factureren vanuit Luxemburg, Cyprus, de Seychellen of de Britse Maagdeneilanden, moet u voortaan al deze betalingen melden aan de fiscus. Tenzij die landen nog gauw hun wetgeving zouden aanpassen om niet langer als een belastingparadijs te worden beschouwd.

Onze partners