Internationaal

Werkgevers screenen asielzoekers bij aankomst

Het VBO en sectorfederaties hebben een plan om oorlogsvluchtelingen snel aan werk te helpen. Meest opvallend is dat vertegenwoordigers van de werkgevers klaarstaan om de asielzoekers reeds bij hun registratie te screenen op competenties, diploma's, ervaring en taalkennis. Zo gaat minder tijd verloren. Federgon en diverse sectoren nemen op hun eigen terrein diverse initiatieven.

Mag u een Syrische lasser of ingenieur aanwerven?

De oorlogen in Syrië en elders veroorzaken een ontzettende brain drain richting West-Europa, dat om demografische redenen geschoolde arbeidskrachten goed kan gebruiken. Ook bij ons willen veel werkgevers oorlogsvluchtelingen aanwerven, en vandaag houdt het VBO daarover een grote bijeenkomst. Wat is de juridische toestand precies? Tekst en uitleg bij SD Worx.

Kroaten hebben geen arbeidskaart meer nodig

Vanaf 1 juli 2015 kan u een Kroatische onderdaan aanwerven zonder dat die in het bezit moet zijn van een arbeidskaart. In bepaalde gevallen zal u wel nog enkele formaliteiten moeten vervullen. Uitleg bij Securex.

Lonen van top-CEO's in VS niet realistisch

Er is geen aantoonbaar verband tussen wat top-CEO's in de VS verdienen en hun prestaties. Het herverdelen van hun loon over een groter aantal mensen zou geen negatieve weerslag hebben op de economie. Dat schrijft het Economic Policy Institute. Een modale Amerikaan moet 300 jaar werken om één jaarloon van een top-CEO te verdienen; zijn koopkracht stagneert al enkele decennia.

Gratis studie over ontslagkosten

De derde International Dismissal Survey van advocatenkantoor Laga is kosteloos downloadbaar. De studie, stilaan een must voor wie grensoverschrijdend bezig is met human resources, analyseert de ontslagsituatie in 31 landen. België is momenteel, na Italië en Zweden, bijna het duurst, maar door het eenheidsstatuut zullen we snel dalen naar de 7de plaats.

Klassiek arbeidscontract staat onder druk

Wereldwijd is een vast en voltijds arbeidscontract, dat inkomenszekerheid biedt voor een voorzienbare toekomst, hoogst zeldzaam. Maar volgens de Internationale Arbeidsorganisatie staat nu ook in de rijke landen deze vorm van arbeidsrelatie onder druk. De ILO wijst op de opkomst van fenomenen zoals de Duitse mini-jobs, het Nederlandse nulurencontract en andere vormen van arbeid op afroep.

Meer HR-managers bereid over loon te praten

38% van de Belgische HR-managers is dit jaar meer bereid met jobkandidaten over het loon te onderhandelen dan vorig jaar. De toename is sterker in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië. Maar Europees gezien is de terughoudendheid om het loon bespreekbaar te maken toch het sterkst in ons land.

Nieuwe forfaits buitenlandse dienstreizen

Het Staatsblad publiceert de nieuwe verblijfsvergoedingen voor medewerkers op dienstreis in het buitenland die door de fiscus zonder verder bewijs worden aanvaard. De hoogste dagvergoeding is 105 euro, ze geldt in meer dan 10 landen. De kosten voor de reis zelf en het hotel zijn niet inbegrepen.

Duits minimumloon voor Belgische transporteurs

Belgische transportbedrijven die in Duitsland laden of lossen, moeten voortaan in het Duits kunnen aantonen dat hun chauffeur tenminste het nieuwe Duitse minimumloon betaald krijgt. De loonverplichting geldt niet wanneer de chauffeur enkel op doorreis is. De Belgische transporteursfederatie Febetra betwijfelt of de Duitse regels stroken met het Europees recht.

Werklust piekt waar uitkeringen hoog zijn

Een gangbare mening wil dat hoge sociale uitkeringen de lust ontnemen om te werken. Dat klopt niet, concludeert een studie die ook Belgische gegevens analyseerde. Het is in de best uitgebouwde welvaartsstaten dat het grootste aantal mensen ernaar streeft een betaalde job te hebben. Wat wel klopt, is dat dit effect niet in alle subgroepen op de arbeidsmarkt even sterk is.

Onze partners