Internationaal

Gratis studie over ontslagkosten

De derde International Dismissal Survey van advocatenkantoor Laga is kosteloos downloadbaar. De studie, stilaan een must voor wie grensoverschrijdend bezig is met human resources, analyseert de ontslagsituatie in 31 landen. België is momenteel, na Italië en Zweden, bijna het duurst, maar door het eenheidsstatuut zullen we snel dalen naar de 7de plaats.

Klassiek arbeidscontract staat onder druk

Wereldwijd is een vast en voltijds arbeidscontract, dat inkomenszekerheid biedt voor een voorzienbare toekomst, hoogst zeldzaam. Maar volgens de Internationale Arbeidsorganisatie staat nu ook in de rijke landen deze vorm van arbeidsrelatie onder druk. De ILO wijst op de opkomst van fenomenen zoals de Duitse mini-jobs, het Nederlandse nulurencontract en andere vormen van arbeid op afroep.

Meer HR-managers bereid over loon te praten

38% van de Belgische HR-managers is dit jaar meer bereid met jobkandidaten over het loon te onderhandelen dan vorig jaar. De toename is sterker in Vlaanderen dan in Brussel en Wallonië. Maar Europees gezien is de terughoudendheid om het loon bespreekbaar te maken toch het sterkst in ons land.

Nieuwe forfaits buitenlandse dienstreizen

Het Staatsblad publiceert de nieuwe verblijfsvergoedingen voor medewerkers op dienstreis in het buitenland die door de fiscus zonder verder bewijs worden aanvaard. De hoogste dagvergoeding is 105 euro, ze geldt in meer dan 10 landen. De kosten voor de reis zelf en het hotel zijn niet inbegrepen.

Duits minimumloon voor Belgische transporteurs

Belgische transportbedrijven die in Duitsland laden of lossen, moeten voortaan in het Duits kunnen aantonen dat hun chauffeur tenminste het nieuwe Duitse minimumloon betaald krijgt. De loonverplichting geldt niet wanneer de chauffeur enkel op doorreis is. De Belgische transporteursfederatie Febetra betwijfelt of de Duitse regels stroken met het Europees recht.

Werklust piekt waar uitkeringen hoog zijn

Een gangbare mening wil dat hoge sociale uitkeringen de lust ontnemen om te werken. Dat klopt niet, concludeert een studie die ook Belgische gegevens analyseerde. Het is in de best uitgebouwde welvaartsstaten dat het grootste aantal mensen ernaar streeft een betaalde job te hebben. Wat wel klopt, is dat dit effect niet in alle subgroepen op de arbeidsmarkt even sterk is.

Bij detachering geldt minimumloon van werkland

Ook als hun arbeidsovereenkomst in het buitenland werd ondertekend, hebben gedetacheerde werknemers sowieso recht op wat het Europees Hof van Justitie "de kern van dwingende bepalingen" van het werkland noemt. Daartoe behoren de minimumlonen, vergoedingen voor reistijd en mobiliteit en voor jaarlijkse vakantie.

België 10 euro per uur duurder dan Duitsland

De Belgische industrielonen zijn de hoogste in Europa, en voor alle lonen samen is enkel Denemarken een heel klein beetje duurder dan ons gemiddelde van 41,2 euro. Vergelijk dit met onze voornaamste handelspartners: Frankrijk (34,9), Nederland (33), Duitsland (31,3) en het Verenigd Koninkrijk (20,7). De Belgische cijfers dateren van 2008 en zijn intussen mogelijk nog hoger.

België kampioen in voordelen voor bedrijfsauto's

De Belgische Staat 'subsidieert' elke bedrijfswagen met gemiddeld 230 euro per maand. Nergens anders is dat bedrag zo hoog, zo becijfert de Oeso. Volgens de organisatie leiden fiscale voordelen voor bedrijfsauto's tot meer luchtvervuiling, meer verkeersproblemen en meer klimaatopwarming.

Fiscale tegenvaller voor sommige kaderleden

Sinds 1 juli kunnen in België tewerkgestelde buitenlandse kaderleden die geen rijksinwoner zijn nog enkel genieten van allerlei persoonlijke aftrekken, tegemoetkomingen en verminderingen als zij tenminste 75% van hun totale netto beroepsinkomsten in België hebben behaald; kaderleden die meer dan 25% in het buitenland werken, zullen hun belastingdruk dus sterk zien stijgen.

Onze partners