Internationaal

Netto van Belg niet veel boven Spanjaard

Een gemiddelde alleenstaande werknemer kost zijn werkgever in België 66.000 euro. Dat is evenveel als in Zwitserland. De Zwitser ziet wel 78% van dat bedrag op zijn bankrekening verschijnen terwijl de Belg het moet doen met 45%. De gemiddelde maandelijkse koopkracht van de Belg ligt daarmee amper 200 euro boven die van een Spanjaard. Of 330 euro boven die van een Griek...

Arbeidskaart C na vierde proceduremaand

Wie 4 maanden na zijn aanvraag tot erkenning als vluchteling nog geen antwoord heeft gekregen, kan een arbeidskaart C aanvragen. Voorheen was dat 6 maanden. De kaart is geldig bij elke werkgever in het land, is ten hoogste 12 maanden geldig en is vernieuwbaar. De werkgever dient voor deze personen geen arbeidsvergunning aan te vragen.

Kennis van het Engels: we verliezen terrein

Wat hebben onder meer de Roemenen, Polen, Slovenen en Esten gemeen? Dat ze beter Engels spreken dan de inwoners van België. Binnen Europa zijn wij intussen naar de weinig roemloze 14de plaats gezakt in de jaarlijkse rangschikking van EF. De Fransen, Italianen en Zwitsers doen het nog minder goed. Op de website van EF kunt u ook uw eigen kennis testen.

Stress in beroepsloopbaan maakt leven korter

In de VS, waar de sociale bescherming lager is dan bij ons en gebeurtenissen zoals jobverlies meer miserie meebrengen, leven mensen met een stresserende arbeidsloopbaan minder lang dan de anderen. Het effect is het sterkst onderaan de sociale ladder (laaggeschoolden, sommige etnische minderheden), waar de verlaging van de levensverwachting drie jaar bedraagt.

Asielzoeker mag 4 maand na registratie werken

U mag asielzoekers al 4 maanden na hun registratie, en terwijl hun asielaanvraag in behandeling is, een arbeidscontract aanbieden. Dat heeft de federale regering beslist na het overleg met de sociale partners; het ontwerp-KB is naar de Raad van State. Vroeger was de termijn 6 maanden. Denk eraan dat het illegaal tewerkstellen van buitenlanders sinds kort hogere risico's meebrengt.

Loonkost per eenheid product op de goede weg

De Belgische loonkost per eenheid product is volgens de Oeso vorig kwartaal met 0,4% gedaald in vergelijking met Q1, terwijl hij in Duitsland steeg met 0,5% en in Frankrijk met 0,4%. Voor exporterende bedrijven is dit belangrijk. Langere cijferreeksen zijn evenwel nog wisselvallig, en het is dus wat afwachten.

Asielzoekers: de regels en de uitzonderingen

Dat u niet zomaar in het Brusselse Maximiliaanpark arbeidscontracten kan aanbieden aan de kamperende vluchtelingen, dat weet u. Maar misschien zijn de regels over de tewerkstelling van buitenlanders nog ingewikkelder dan u zich realiseerde. Er bestaan, bijvoorbeeld, bepaalde vrijstellingen voor liefst 10 categorieën van niet-Belgen. Tijd voor een overzicht.

Werkgevers screenen asielzoekers bij aankomst

Het VBO en sectorfederaties hebben een plan om oorlogsvluchtelingen snel aan werk te helpen. Meest opvallend is dat vertegenwoordigers van de werkgevers klaarstaan om de asielzoekers reeds bij hun registratie te screenen op competenties, diploma's, ervaring en taalkennis. Zo gaat minder tijd verloren. Federgon en diverse sectoren nemen op hun eigen terrein diverse initiatieven.

Mag u een Syrische lasser of ingenieur aanwerven?

De oorlogen in Syrië en elders veroorzaken een ontzettende brain drain richting West-Europa, dat om demografische redenen geschoolde arbeidskrachten goed kan gebruiken. Ook bij ons willen veel werkgevers oorlogsvluchtelingen aanwerven, en vandaag houdt het VBO daarover een grote bijeenkomst. Wat is de juridische toestand precies? Tekst en uitleg bij SD Worx.

Kroaten hebben geen arbeidskaart meer nodig

Vanaf 1 juli 2015 kan u een Kroatische onderdaan aanwerven zonder dat die in het bezit moet zijn van een arbeidskaart. In bepaalde gevallen zal u wel nog enkele formaliteiten moeten vervullen. Uitleg bij Securex.

Onze partners