Internationaal

HR-topman van Google doet boekje open

Niets belet andere bedrijven ons voorbeeld te volgen, zegt Laslo Bock, de hoogste HR-baas bij internetgigant Google. In een boek en op het internet onthult hij zijn aanpak. Eén van zijn tips: betaal jouw beste mensen véél meer dan het gemiddelde loon, anders geraak je ze toch weer kwijt. Op HR Governance Day (21 november) komt Thierry Geerts, ceo Google België, zijn visie geven op HR.

België temt loonkoststijging en verhoogt flexibiliteit

Vergeleken met de buurlanden scoort België lang niet slecht in de Hays Global Skills Index 2016. Anders gezegd, het gaat bij ons de goede kant uit met een set van 7 indicatoren die de beschikbaarheid van geschoolde arbeidskrachten beïnvloeden. In engineering, farma, IT en de digitale sector moeten de werkgevers blijven rekening houden met een war for talent.

Franse antidumpingwet treft onze transportsector

Frankrijk heeft maatregelen getroffen tegen de sociale dumping in de vervoersector. Ze zijn van kracht sinds 1 juli en treffen de buitenlandse - dus ook de Belgische - ondernemingen. De transporteurs moeten een vaste vertegenwoordiger op Frans grondgebied aanstellen; de chauffeurs moeten altijd bepaalde documenten aan boord hebben.

Netto van Belg niet veel boven Spanjaard

Een gemiddelde alleenstaande werknemer kost zijn werkgever in België 66.000 euro. Dat is evenveel als in Zwitserland. De Zwitser ziet wel 78% van dat bedrag op zijn bankrekening verschijnen terwijl de Belg het moet doen met 45%. De gemiddelde maandelijkse koopkracht van de Belg ligt daarmee amper 200 euro boven die van een Spanjaard. Of 330 euro boven die van een Griek...

Arbeidskaart C na vierde proceduremaand

Wie 4 maanden na zijn aanvraag tot erkenning als vluchteling nog geen antwoord heeft gekregen, kan een arbeidskaart C aanvragen. Voorheen was dat 6 maanden. De kaart is geldig bij elke werkgever in het land, is ten hoogste 12 maanden geldig en is vernieuwbaar. De werkgever dient voor deze personen geen arbeidsvergunning aan te vragen.

Kennis van het Engels: we verliezen terrein

Wat hebben onder meer de Roemenen, Polen, Slovenen en Esten gemeen? Dat ze beter Engels spreken dan de inwoners van België. Binnen Europa zijn wij intussen naar de weinig roemloze 14de plaats gezakt in de jaarlijkse rangschikking van EF. De Fransen, Italianen en Zwitsers doen het nog minder goed. Op de website van EF kunt u ook uw eigen kennis testen.

Stress in beroepsloopbaan maakt leven korter

In de VS, waar de sociale bescherming lager is dan bij ons en gebeurtenissen zoals jobverlies meer miserie meebrengen, leven mensen met een stresserende arbeidsloopbaan minder lang dan de anderen. Het effect is het sterkst onderaan de sociale ladder (laaggeschoolden, sommige etnische minderheden), waar de verlaging van de levensverwachting drie jaar bedraagt.

Asielzoeker mag 4 maand na registratie werken

U mag asielzoekers al 4 maanden na hun registratie, en terwijl hun asielaanvraag in behandeling is, een arbeidscontract aanbieden. Dat heeft de federale regering beslist na het overleg met de sociale partners; het ontwerp-KB is naar de Raad van State. Vroeger was de termijn 6 maanden. Denk eraan dat het illegaal tewerkstellen van buitenlanders sinds kort hogere risico's meebrengt.

Loonkost per eenheid product op de goede weg

De Belgische loonkost per eenheid product is volgens de Oeso vorig kwartaal met 0,4% gedaald in vergelijking met Q1, terwijl hij in Duitsland steeg met 0,5% en in Frankrijk met 0,4%. Voor exporterende bedrijven is dit belangrijk. Langere cijferreeksen zijn evenwel nog wisselvallig, en het is dus wat afwachten.

Asielzoekers: de regels en de uitzonderingen

Dat u niet zomaar in het Brusselse Maximiliaanpark arbeidscontracten kan aanbieden aan de kamperende vluchtelingen, dat weet u. Maar misschien zijn de regels over de tewerkstelling van buitenlanders nog ingewikkelder dan u zich realiseerde. Er bestaan, bijvoorbeeld, bepaalde vrijstellingen voor liefst 10 categorieën van niet-Belgen. Tijd voor een overzicht.

Onze partners