Interim

Nederland vreest een tekort aan Poolse werknemers

De "oude" EU-staten gaan kennelijk wedijveren om Poolse arbeidskrachten aan te trekken. In Nederland maken de werkgevers zich al zorgen, omdat ze merken dat Duitsland en België nogal wat Polen aantrekken. Er wordt zelfs gesuggereerd dat in Polen rekruteringspersoneel wordt omgekocht.

Wallonië pakt ongeletterdheid bij werkzoekenden aan

Minister Marie Arena, in het Waals gewest bevoegd voor beroepsopleidingen, lanceert in Luik-stad en in het westen van Henegouwen een pilootproject in de strijd tegen het analfabetisme bij werkzoekenden. Zes uitzendbedrijven hebben zich achter dit project geschaard.

Veertig leden van Federgon ondertekenen handvest diversiteit

Een 40-tal bedrijven die lid zijn van Federgon, de overkoepelende organisatie van de uitzendsector, hebben het Charter voor Diversiteit in de Ondernemingen ondertekend dat is uitgewerkt door de Brusselse gewestregering.

IBO-interim biedt kansengroepen uitzicht op beroepsopleiding

De Vlaamse regering heeft het startsein gegeven voor de Individuele Beroepsopleiding-interim (IBO-interim), een speciale regeling die voor mensen uit kansengroepen de toegang tot de individuele beroepsopleiding vergemakkelijkt.

Slechts één bedrijf op drie doet rekruteringen nog zelf

Twee bedrijven op drie doen voor de rekrutering van personeel een beroep op gespecialiseerde actoren van de arbeidsmarkt: uitzendbedrijven, bureaus voor rekrutering en selectie, openbare arbeidsbemiddelaars.

Nieuwe interim manager is een jonge vrouw

In Nederland blijkt het beroep van interim manager meer en meer het actieterrein te worden van vrouwen beneden de 40. Ze hebben meer werk dan hun mannelijke collega's, en ze blijken per prestatiedag ook evenveel te verdienen als de mannelijke interim managers, wat een verschil is met de meeste andere beroepen.

EU bundelt voorbeelden van leeftijdsbewust personeelsbeleid

De European Foundation for the Improvement of Working and Living Conditions heeft een aantal "best practices" inzake leeftijdsbewust personeelsmanagement gebundeld. De focus ligt op praktische bruikbaarheid. Bij het thema flexibiliteit komen drie Belgische werkgevers aan bod: De Klink, T-Interim en Bekaert.

Nieuwe regeling studentenarbeid levert resultaat op

De jongeren maken veel gebruik van de wet die hen sinds oktober 2005 de mogelijkheid biedt in de loop van het studiejaar 23 dagen te werken zonder de normale RSZ-afhoudingen op hun loon. Dat blijkt uit cijfers van Randstad.

Uitzendsector verkeert in volle expansie

De uitzendsector is in 2005 sterk gegroeid. Het aantal gepresteerde uren steeg met 8,7 procent in vergelijking met 2004 en bedroeg 159,1 miljoen. Volgens de sectorfederatie Federgon zijn voor deze evolutie een aantal verklaringen. Interimarbeid is structureel verankerd geraakt in het beheer van de ondernemingen. Er is meer mobiliteit op de arbeidsmarkt.

Vlaanderen stuurt meer sociale inspecteurs op pad

Het aantal inspecteurs van de Vlaamse sociale inspectie stijgt van 15 naar 37. Zij zullen o.m. controleren of de tewerkstelling van buitenlandse werknemers volgens de regels gebeurt (arbeidskaart, loon- en arbeidsvoorwaarden). Andere actieterreinen zijn de detachering, de uitzendarbeid met buitenlandse werknemers, en de correcte toepassing van Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen.

Onze partners