Interim

Ouder kaderlid sterker gediscrimineerd dan arbeider

Voortbouwend op hun eerdere samenwerking hebben uitzendbedrijf Adia en de Parijse hoogleraar Jean-François Amadieu een nieuw onderzoek gedaan naar discriminatie van sollicitanten op basis van hun cv.

900 uitzendkrachten per dag in de bouw

Naar schatting anderhalf miljoen werkuren zullen dit jaar in de bouw gepresteerd worden door uitzendkrachten. Dat komt neer op 900 voltijdequivalenten. De berekening is gemaakt door Federgon UItzendarbeid. Sinds 2002 doet de bouwsector meer en meer een beroep op interimarissen. Dit jaar is er een groei met 30 procent in vergelijking met 2005.

Humor als wapen op de aanwervingsmarkt

Uitzendbedrijf Unique "rekruteert" online en interactief, met acteur Peter Van Den Begin in de rol van de CEO van Important Export NV. Of: hoe u het zeker niet moet aanpakken om toptalent in huis te halen... Unique gebruikt humor als instrument voor virale marketing op de rekruteringsmarkt.

KMO's weten niet hoe loopbaaneinde aan te pakken

79 procent van de bedrijfsleiders van kleine en middelgrote ondernemingen in Vlaanderen vindt 50-plussers waardevolle medewerkers, vooral omdat ze loyaal zijn, niet meer jobhoppen en een sterke werkethiek tentoon spreiden. 83 procent vindt vervroegde uittreding een verlies.

Helft vindt conjunctuur geschikt om (nieuwe) job te vinden

De driemaandelijkse peiling van uitzendbedrijf Randstad geeft aan dat het vertrouwen van de werknemers in de toestand van de arbeidsmarkt het hoogste niveau heeft bereikt in zes jaar. De helft van de ondervraagden vindt het moment gunstig om van werk te veranderen of om werk te vinden.

IBO Interim is uit de startblokken

Het IBO Interim stelsel is gepubliceerd in het Staatsblad en intussen van kracht geworden. Het is bedoeld om kansengroepen naar de arbeidswereld te begeleiden. Concreet gaat het om 50-plussers en sommige groepen allochtonen en mindervaliden. De betrokkene komt binnen in de onderneming in een uitzendstatuut en krijgt een opleiding op de werkvloer.

Interim-secretaressen van 45 jaar en ouder

Uitzendbedrijf Secretary Plus lanceert een afdeling die zich toelegt op het plaatsen van management assistants van 45 jaar en ouder: vrouwen en mannen met ervaring, die snel operationeel zijn en flexibel. Het gaat om een pilootproject in de regio Brussel.

Nederland vreest een tekort aan Poolse werknemers

De "oude" EU-staten gaan kennelijk wedijveren om Poolse arbeidskrachten aan te trekken. In Nederland maken de werkgevers zich al zorgen, omdat ze merken dat Duitsland en België nogal wat Polen aantrekken. Er wordt zelfs gesuggereerd dat in Polen rekruteringspersoneel wordt omgekocht.

Wallonië pakt ongeletterdheid bij werkzoekenden aan

Minister Marie Arena, in het Waals gewest bevoegd voor beroepsopleidingen, lanceert in Luik-stad en in het westen van Henegouwen een pilootproject in de strijd tegen het analfabetisme bij werkzoekenden. Zes uitzendbedrijven hebben zich achter dit project geschaard.

Veertig leden van Federgon ondertekenen handvest diversiteit

Een 40-tal bedrijven die lid zijn van Federgon, de overkoepelende organisatie van de uitzendsector, hebben het Charter voor Diversiteit in de Ondernemingen ondertekend dat is uitgewerkt door de Brusselse gewestregering.

Onze partners