Interim

Opeenvolgende dagcontracten aan banden

Uitzendkrachten inschakelen met opeenvolgende dagcontracten wordt vanaf 1 oktober 2018 onderworpen aan strengere regels. De gebruiker moet onder meer statistisch bewijzen dat ook het aantal van die contracten in verhouding staat tot de schommelingen in het werkvolume. Per semester moet gerapporteerd worden, een eerste keer begin 2019.

Slowdating: rekruteren via een goed gesprek

Synergie Belgium, tak van een hr-dienstverlener die actief is in 15 landen, lanceert "job slowdates" en gaat daarmee in tegen de speeddates die volgens het bedrijf opgang maken in de uitzendwereld. De consulenten zullen ruim de tijd nemen om te luisteren naar elke jobkandidaat. Niet de vacature maar de jobzoeker staat centraal.

Uitzendwerk activeert steeds meer groepen

Federgon publiceert een interessant onderzoek over de uitzendsector. Daaruit blijkt (opnieuw) dat interimarbeid voor tienduizenden een springplank is naar vast werk. Bovendien activeert uitzendwerk heel wat categorieën, zoals huisvrouwen, leefloontrekkers en nieuwkomers uit landen zoals Syrië, Afghanistan en Irak.

Federgon bindt strijd aan met burn-out

Federgon maakt zich zorgen over het ziekteverzuim en heeft intern een platform opgericht voor specialisten die bedrijven en overheden kunnen adviseren over welzijnsbeleid. Behalve in de uitzendsector telt de federatie ook leden in veel andere takken van de hr-dienstverlening.

Amper 50% van nieuwe contracten is voltijds

De transformatie van de arbeidsmarkt blijft aan snelheid winnen. Interimwerk met dagcontracten is duidelijk in opmars, dankzij wettelijke versoepelingen. Het aantal contracten voor onregelmatige jobs bedraagt nu 20% van het totaal en dat is meer dan voor de crisis. Maar tot dusver komen mini-jobs zoals in Duitsland (enkele uren per week, op afroep) bij ons nauwelijks voor.

Federgon veroordeelt misbruik dagcontracten

Federgon was gisteren een van de meest gezaghebbende stemmen die zich lieten horen na een geruchtmakende tv-reportage over dagcontracten. De federatie van de uitzendsector veroordeelt scherp het misbruik van opeenvolgende dagcontracten voor interimkrachten en roept de uitzendbedrijven op aan hun klanten uitleg te geven over het strikte wettelijke kader.

Onderzoek naar misbruik van dagcontracten

Minister van Werk Peeters heeft een breed opsporingsonderzoek bevolen naar het aanwenden van opeenvolgende dagcontracten voor uitzendkrachten door werkgevers. Hij spreekt van mensonterende toestanden. Dat is het gevolg van een reportage op de Vlaamse televisie, die pakjesbedrijf DHL Aviation in opspraak bracht. Ook staatssecretaris De Backer vindt dat meer controle nodig is.

Uitzendcontract moet vooraf ondertekend zijn

Nu de wet is goedgekeurd moet vanaf 1 oktober 2016 een arbeidscontract voor interimwerk ondertekend zijn voor het begin van de prestaties. De 48-urenregel, die misbruiken mogelijk maakte, is afgeschaft. Opmerkelijk: de ondertekening mag elektronisch gebeuren. Deze elektronisch ondertekende overeenkomst geldt dan als een normaal arbeidscontract.

E-ecocheques mogelijk voor uitzendkrachten

De uitzendsector is de eerste die bij wijze van een cao de elektronische vorm van de ecocheques aanvaard heeft. Alle interimarissen kunnen deze cheques dus elektronisch ontvangen. Uitzendkrachten hebben daar recht op volgens dezelfde modaliteiten en onder dezelfde voorwaarden als uw ander personeel.

Facturen verboden terbeschikkingstelling waardeloos

Wanneer u als niet-uitzendbedrijf personeel ter beschikking stelt van een andere werkgever die er het gezag over uitoefent, dan overtreedt u een wet van openbare orde. Uw facturen zijn niet opeisbaar. Als de andere werkgever weigert te betalen, staat u dus met lege handen. Op deze manier zag een onwettige terbeschikkingsteller 217.000 euro verloren gaan.

Onze partners