Inspectie en controles

Verhoogde controle op schijnzelfstandigheid

Hebt u aannemingsopdrachten afgesloten die de toets van de schijnzelfstandigheid moeilijk zouden doorstaan, dan dreigt u binnenkort in het vizier te komen van de fraudebestrijders van de federale regering. De bouw, de schoonmaak, het vervoer en de bewakingssector worden als eersten geviseerd.

Maaltijd-, eco- en andere cheques worden afgeschaft

De regering gaat de maaltijd-, eco- en andere cheques van die aard afschaffen. In de plaats komt een "goedkoper en efficiënter" systeem dat er op neerkomt dat op een deel van het loon minder sociale bijdragen verschuldigd zijn. Dit is één van de 100 punten uit het nieuwe actieplan tegen allerlei vormen van fraude.

Minder illegale werknemers betrapt in 2011

Vorig jaar stelden de sociale inspecteurs 508 processen verbaal op wegens illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Dat was het laagste aantal sinds vijf jaar. De economische crisis heeft hier wellicht mee te maken. Het grootste aantal betrappingen vond plaats in de bouw en de horeca.

Elektronisch PV verbetert inning geldboetes

Sinds 16 april is de gezamenlijke databank van elektronische processen-verbaal in werking getreden bij de sociale inspectiediensten. Dat zal leiden tot een snellere en correctere verwerking en uitwisseling van fraudegegevens, minder seponeringen en een betere inning van de geldboetes.

Werkgevers sluiten anti-fraude pact met inspecties

De werkgevers en de vakbonden van de vleesindustrie gaan samenwerken met de inspectiediensten van de federale overheden om sociale fraude en illegale arbeid in al zijn vormen te bestrijden. Het is het eerste publiek-private partnership van dit type. Wellicht volgen gelijkaardige overeenkomsten met andere sectoren.

Strengere formaliteit bij deeltijdse arbeid

Sinds 16 april volstaat het niet de deeltijdse uurroosters tijdig te afficheren. Een voltijdse overeenkomst - met bijhorende RSZ-bijdragen - wordt voortaan ook vermoed indien de werkgever de afwijkingen op het geafficheerde uurrooster niet in het "controledocument" bijhoudt.

Meer bevoegdheden voor sociaal inspecteurs

De sociale inspectie mag opnieuw snuffelen in de boekhouding, vergunningen, facturen en alle informatiedragers die zij relevant vindt voor de controle. Dat volgt uit een zopas gepubliceerde wet die een recent ontstane juridische tegenstrijdigheid repareert.

Bewijslast bij foute registratie deeltijdwerk

Moet een werkgever sociale bijdragen op voltijdse lonen betalen als hij "betrapt" werd op een onregelmatige registratie van de prestaties van zijn deeltijdse werknemers? Antwoord van een gespecialiseerd advocatenkantoor: niet noodzakelijk. Meer nog, het is de RSZ die de juiste omvang van de prestaties moet antonen.

Uurrooster niet uithangen is geen ramp meer

Het staat nu vast. Als u bij een controle problemen krijgt omdat de uurroosters van uw deeltijdsen niet uithangen, kan u aan de zware sanctie ontsnappen door alsnog het bewijs te leveren dat de betrokkenen niet voltijds werkten. Vroeger bestond deze mogelijkheid niet.

Hoe bezwaar indienen tegen 'preventiecontributie'

In het Staatsblad is verschenen hoe een onderneming bezwaar kan indienen als zij door het Fonds voor Arbeidsongevallen verplicht wordt een preventiecontributie te betalen wegens 'verzwaard risico op arbeidsongevallen'. Deze contributie bedraagt 3000 tot 15.000 euro per jaar. Ze moet betaald worden aan de arbeidsverzekeraar, die met dat geld een preventiebeleid moet voeren in de onderneming.

Onze partners