Inspectie en controles

Anonieme kliklijn over zwartwerk op komst

De sociale opsporingsdienst SIOD wil eind dit jaar een meldpunt openen. Iedereen zal anoniem een vermoeden van zwartwerk, domiciliefraude, uitkeringsfraude of ontduiking van sociale bijdragen kunnen signaleren. De Liga voor de Mensenrechten vindt de anonimiteit verkeerd en overbodig.

Hoge boetes bij niet-vervanging van SWT'ers

Vorig jaar heeft de RVA 84 werkgevers beboet omdat zij niet tijdig werklozen hadden aangeworven ter vervanging van werknemers die met brugpensioen (SWT) waren gegaan. Naast een administratieve of strafrechtelijke boete moesten zij een zgn. forfaitaire compensatoire vergoeding betalen, die tot duizenden euro's kon oplopen.

Godzillataks: ontsnappingsroute in de maak

Volgens gespecialiseerde advocaten, die schrijven in Lexalert, werkt de regering aan een versoepeling van de monsterbelasting van 309%. Die zou wegvallen indien twee voorwaarden vervuld zijn: de genieter van het niet-aangegeven voordeel aanvaardt de normale belasting te betalen, en de vennootschap voegt het voordeel bij de verworpen uitgaven wat er op neerkomt dat ook zij belasting betaalt.

Nieuwe verplichting: verblijfstitel bijhouden!

Voortaan is u als werkgever verplicht na te gaan of een niet-EU-werknemer, behalve zijn arbeidsvergunning en arbeidskaart, ook een geldige verblijfstitel bezit. U moet een kopie van deze verblijfstitel bijhouden. Op niet-naleving staan gevangenisstraffen en/of zware boetes.

Nieuwe wapens tegen sociale fraude

Het wettelijke arsenaal tegen ontduiking van sociale bijdragen is door de Programmawet aangescherpt. Group S belicht twee technieken die in het vizier zullen komen: detacheringsfraude en fictieve gelijktijdige tewerkstelling in meer dan één land.

Striktere regels voor externe werknemers

Outsourcing zal in het vervolg sneller als verboden terbeschikkingstelling worden beschouwd. U kunt dat voorkomen met een (voortaan verplichte) geschreven overeenkomst die heel gedetailleerd omschrijft welke instructies aan de externe werknemer mogen gegeven worden.

Controles op zwartwerk worden efficiënter

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft dit jaar al tijdens 3666 controle-opdrachten illegale arbeid en/of sociale fraude vastgesteld. Op een totaal van 11.377 controles is dit een ‘succesratio’ van 32%, wat veel meer is dan vroeger. De inspecteurs kiezen hun doelwitten beter.

Nieuwe wet verzesvoudigt de fiscale boetes

Op 1 november 2012 treedt de zgn. "una via"-wet in werking. Zij voorkomt dat de fiscus en het gerecht elkaar voor de voeten lopen in de behandeling van een dossier van vermoedelijke belastingontduiking. In één moeite werd het bedrag van de fiscale boetes opgetrokken; de boete kan voortaan oplopen tot drie miljoen euro.

Foute gegevens in KBO kosten boetes

HDP & Arista signaleert dat de overheid de controle op de correctheid van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO) verscherpt. Er wachten geldboetes tot 2000 euro per vastgestelde fout. Een eerste stap om zoiets te voorkomen is zelf even met de functie Public Search na te gaan of u in orde bent met al uw verplichte vermeldingen.

Weldra weet de fiscus echt àlles over u

De fiscus mag voortaan "iedere informatie betreffende een natuurlijke persoon" opslaan in een gecentraliseerde databank. Hij mag al deze gegevens aan elkaar koppelen en uitwisselen met andere overheidsdiensten. Zo staat in een wet die eind augustus in het Staatsblad is verschenen en die op 1 januari 2013 in werking treedt.

Onze partners