Inspectie en controles

13 inspectiediensten staan boven privacywet

Sociaal inspecteurs hoeven geen rekening te houden met enkele fundamentele regels van de privacywet. Dat is vrij logisch, omdat de geviseerden anders hun onderzoek gemakkelijk zouden kunnen dwarsbomen. Maar om welke inspecteurs gaat het concreet? Een KB heeft de lijst officieel vastgelegd: het gaat om die van liefst 13 overheidsinstanties.

Fiscus gaat bedrijfsleiders extra controleren

De belastingdiensten gaan dit jaar speciale aandacht besteden aan de aangiften van bedrijfsleiders die hun beroepskosten bewijzen. Ook managementvennootschappen zullen van dichterbij worden bekeken. Dat melden De Tijd en L'Echo. Update: de fiscus heeft intussen zelf de controleacties aangekondigd.

Fiscus controleert belastingverminderingen

Ook dit jaar zal de fiscus gericht controleren op de belastingverminderingen die werkgevers bekomen via de bedrijfsvoorheffing. Vorig jaar leidde dit nazicht voor heel wat werkgevers tot de betaling van bijkomende BV met verwijlinteresten en soms boetes. SD Worx legt uit hoe u zich op deze controles kunt voorbereiden.

Quick meegesleurd in mensenhandelproces

Voor het eerst riskeert een onderneming een veroordeling wegens mensenhandel nadat de Sociale Inspectie bij een van zijn onderaannemers bepaalde vaststellingen deed. Het gaat om hamburgerketen Quick; Cassatie bevestigde de verwijzing naar de correctionele rechtbank. De zaak draait rond een schoonmaakbedrijf dat personeel leverde voor de toiletten in de snellehaprestaurants.

Fors gunstregime voor witte horeca-werkgevers

De horeca heeft substantiële fiscale en sociale voordelen bedongen in ruil voor de invoering van de witte kassa's. Dat blijkt uit het Horecaplan dat de federale regering heeft goedgekeurd en dat nog dit jaar zou in voege treden. Er komt ook geen "heksenjacht", want de inspectiediensten zullen geen systematische controles uitvoeren naar het verleden.

Elke bruggepensioneerde moet werk zoeken

Sinds 1 januari 2015 zijn bruggepensioneerden werklozen zoals alle anderen, en zijn ze dus verplicht aan te tonen dat ze actief werk zoeken om hun uitkering niet kwijt te spelen. Bij wijze van overgangsmaatregel wordt één categorie gespaard: de 60-plussers die reeds in 2014 een uitkering ontvingen onder het SWT-stelsel.

Weldra ook badge voor alle arbeiders in de metaal

Naar het voorbeeld van de Construbadge in de bouwsector komt er vanaf het tweede kwartaal van dit jaar ook een Metabadge voor de paritaire comités nr. 111.01, 111.02 en 111.03. Alle arbeiders, leerjongens en uitzendkrachten uit de metaalsector zullen de badge moeten dragen op de werven. De bedoeling is sociale fraude en dumping makkelijker opspoorbaar te maken.

Cameratoezicht op werkvloer stijgt enorm

Dit jaar zullen er 65% meer aanvragen van werkgevers komen voor cameratoezicht op de arbeidsplaats dan in 2013, zo becijfert het NSZ. En 2013 was al een recordjaar. De organisatie ziet een verband met het eenheidsstatuut en andere nieuwe wetten: "Als werknemers meer rechten krijgen, wil de werkgever ook meer controle over wat er in het bedrijf omgaat".

Werfregistratie: de eerste boetes komen eraan

Vanaf 1 oktober worden sancties uitgedeeld wanneer de inspecteurs op een werf van meer dan 800.000 euro personen aantreffen die niet in orde zijn met de dagelijkse aanwezigheidsregistratie. Alle betrokkenen zullen forse boetes moeten betalen, zowel de betrapte werknemers als hun baas en de hoofdaannemer, en ook de niet-geregistreerde zelfstandigen die op de werf aanwezig zijn.

Hoofdelijke aansprakelijkheid wordt toegepast

Er komt een speciaal team van 55 inspecteurs die op het terrein de strijd tegen de sociale dumping zullen opdrijven. Ze hebben opdracht gekregen snel te sanctioneren en het principe van de hoofdelijke aansprakelijkheid systematisch toe te passen; dit laatste kan meebrengen dat uw onderneming mee opdraait voor het gesjoemel van een dienstleveraar.

Onze partners