Inspectie en controles

Alles over acties tegen fraude en dumping

Hoe de 7 sociale inspectiediensten in 2016 de sociale fraude en de sociale dumping zullen bestrijden, staat uitgelegd in het 90 pagina's omvattende actieplan van staatssecretaris Tommelein. Tot de doelwitten behoren bijvoorbeeld "de cooperatieve vennootschappen van Bulgaren en Roemenen die honderden landgenoten aan het werk zetten onder een vals statuut van zelfstandigheid".

Niemand kandidaat? Smartphone voor iedereen

De directie van Accent Jobs wil liever geen ondernemingsraad meer. Zij belooft de 1500 personeelsleden een vrije dag en een smartphone als bij gebrek aan kandidaten geen sociale verkiezingen plaatsvinden. Onwettelijk schijnt de oproep niet te zijn, maar de federale minister van Werk keurt hem af en stuurt de arbeidsinspectie naar het bedrijf.

Nieuwe sancties bij laattijdigheid BV

De belastingdiensten gaan systematisch strenger optreden tegen schuldenaars van bedrijfsvoorheffing die niet in orde zijn met hun fiscale fiches en/of betalingen. Vanaf de fiches voor inkomstenjaar 2015 wordt het menens. De sancties omvatten twee geldboetes en een verhoging van de verschuldigde belasting met 10 tot 200%.

Cao over "medisch huisarrest" in metaalsector

In de metaalbedrijven (PC nr. 111) zonder syndicale afvaardiging moeten werknemers voortaan van 9u30 tot 13u30 thuis zijn op de tweede en de derde dag van hun arbeidsongeschiktheid om het bezoek van de controlearts mogelijk te maken. De mogelijkheid tot "medisch huisarrest" compenseert de afschaffing van de carensdag in het kader van het eenheidsstatuut.

Meldpunt voor klachten tegen werkgevers

Werknemers kunnen vanaf nu klachten over de betaling van hun loon of premies, over te veel (onbetaalde) overuren of zondagwerk, enzovoort, kwijt aan het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Hun identiteit wordt niet aan de werkgever of aan de rechtbank meegedeeld; wie valse meldingen doet is strafbaar.

Boetes rechtstreeks naar bestuurders firmawagen

Wie met een leasingwagen rijdt, zal dankzij een nieuw informatica-systeem na een verkeersinbreuk meteen zelf de boete toegestuurd krijgen, en niet, eventueel, na een lange omweg. De eerste "slachtoffers" zijn deze week gevallen. Op relatief korte termijn treden alle leasingfirma's toe tot het systeem. De bestuurders van leasingwagens zijn goed voor een miljoen boetes per jaar.

Sterke maatregel tegen zwartwerk in vleessector

Per 1 september start de verplichte elektronische registratie van iedereen, ongeacht zijn statuut of herkomst, die aan het werk is in de ateliers en slachthuizen van de vleessector. Het is wel nog wachten op enkele uitvoeringsbesluiten. Securex analyseert deze ingrijpende hervorming, die doet denken aan wat al van kracht is in de sector van de werken in onroerende staat.

Almaar meer camera's op de werkvloer

De absolute aantallen blijven gering, maar de trend is duidelijk. Vorig jaar ontving de Privacycommissie 85% meer aanvragen om camera's op de werkvloer te mogen plaatsen. Een voorname reden is het voorkomen van diefstallen door het eigen personeel; in ontslagdossiers kunnen bewakingsbeelden ook helpen de motivatie te ondersteunen.

Controle op zwartwerk steeds efficiënter

Bij 1600 controles in Brussel heeft de sociale controle vorig jaar 1000 inbreuken op zwartwerk ontdekt. In het hele land bereikte het aantal controles een recordniveau. In 37% van de gevallen brachten zij zwartwerk aan het licht. Ook dat laatste cijfer is een record; de controles worden jaar na jaar efficiënter.

KBO: een formaliteit met onvermoede voordelen

Een correcte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen bespaart u geldboetes. Maar de andere effecten zijn belangrijker. Securex heeft een indrukwekkende lijst opgesteld, die u wellicht zal aansporen tijd te maken om de juistheid en volledigheid van uw KBO-gegevens te verifiëren.

Onze partners