Inspectie en controles

Cao over "medisch huisarrest" in metaalsector

In de metaalbedrijven (PC nr. 111) zonder syndicale afvaardiging moeten werknemers voortaan van 9u30 tot 13u30 thuis zijn op de tweede en de derde dag van hun arbeidsongeschiktheid om het bezoek van de controlearts mogelijk te maken. De mogelijkheid tot "medisch huisarrest" compenseert de afschaffing van de carensdag in het kader van het eenheidsstatuut.

Meldpunt voor klachten tegen werkgevers

Werknemers kunnen vanaf nu klachten over de betaling van hun loon of premies, over te veel (onbetaalde) overuren of zondagwerk, enzovoort, kwijt aan het Meldpunt voor een Eerlijke Concurrentie van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD). Hun identiteit wordt niet aan de werkgever of aan de rechtbank meegedeeld; wie valse meldingen doet is strafbaar.

Boetes rechtstreeks naar bestuurders firmawagen

Wie met een leasingwagen rijdt, zal dankzij een nieuw informatica-systeem na een verkeersinbreuk meteen zelf de boete toegestuurd krijgen, en niet, eventueel, na een lange omweg. De eerste "slachtoffers" zijn deze week gevallen. Op relatief korte termijn treden alle leasingfirma's toe tot het systeem. De bestuurders van leasingwagens zijn goed voor een miljoen boetes per jaar.

Sterke maatregel tegen zwartwerk in vleessector

Per 1 september start de verplichte elektronische registratie van iedereen, ongeacht zijn statuut of herkomst, die aan het werk is in de ateliers en slachthuizen van de vleessector. Het is wel nog wachten op enkele uitvoeringsbesluiten. Securex analyseert deze ingrijpende hervorming, die doet denken aan wat al van kracht is in de sector van de werken in onroerende staat.

Almaar meer camera's op de werkvloer

De absolute aantallen blijven gering, maar de trend is duidelijk. Vorig jaar ontving de Privacycommissie 85% meer aanvragen om camera's op de werkvloer te mogen plaatsen. Een voorname reden is het voorkomen van diefstallen door het eigen personeel; in ontslagdossiers kunnen bewakingsbeelden ook helpen de motivatie te ondersteunen.

Controle op zwartwerk steeds efficiënter

Bij 1600 controles in Brussel heeft de sociale controle vorig jaar 1000 inbreuken op zwartwerk ontdekt. In het hele land bereikte het aantal controles een recordniveau. In 37% van de gevallen brachten zij zwartwerk aan het licht. Ook dat laatste cijfer is een record; de controles worden jaar na jaar efficiënter.

KBO: een formaliteit met onvermoede voordelen

Een correcte inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen bespaart u geldboetes. Maar de andere effecten zijn belangrijker. Securex heeft een indrukwekkende lijst opgesteld, die u wellicht zal aansporen tijd te maken om de juistheid en volledigheid van uw KBO-gegevens te verifiëren.

40 maatregelen tegen fraude en dumping

De vakbonden en de werkgevers uit de bouwsector hebben een Plan voor Eerlijke Concurrentie ondertekend. Daarin staan 40 maatregelen tegen fraude en sociale dumping. Begin september opent de federale regering een centraal meldpunt voor sociale fraude.

Arbeidsinspectie legt massaal werven stil

Bij een bliksemactie op bouwwerven controleerde de dienst Toezicht op het Welzijn op het Werk in één dag 350 werkgevers op zware inbreuken tegen de veiligheid; ook nu was 80% niet in orde. Deze keer lieten de inspecteurs het niet bij een verwittiging, maar stelden zij pv's op en legden zij één werf op de twee stil. "De sector moet dringend geresponsabiliseerd worden."

Hoe betrapt u een dief op de werkvloer?

Wat mag u doen wanneer u een werknemer verdenkt van diefstal? Het is een erg delicate materie die streng gereglementeerd is. Wanneer u de kwestie verkeerd aanpakt, kan dat nare gevolgen krijgen. Securex zet de voornaamste regels op een rij.

Onze partners