Inspectie en controles

Op boetes van werknemers betaalt u 33% RSZ

Vakbonden betalen soms de verkeersboetes die hun leden oplopen tijdens hun werk. Dat leidde recent tot controverse, maar ook werkgevers betalen soms boetes (terug), merkt prof. Willy Van Eeckhoutte op. Het gaat dan wel degelijk om loon, waarop evenwel enkel een forfaitaire RSZ-bijdrage van 33% van toepassing is. Uitleg op WikiSoc.

6000 meldingen via kliklijn sociale fraude

In nog geen jaar zijn vanuit het publiek bijna 6000 meldingen binnengelopen over sociale fraude. Meestal over zwartwerk of domiciliefraude. Twee derden van de meldingen bleken serieus genoeg voor verder onderzoek. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een succes.

Klaar voor inspectie psychosociale risico's?

De inspecteurs van Toezicht op het Welzijn op het Werk gaan effectief controleren of werkgevers in orde zijn met hun verplichtingen inzake burn-out en andere psychosociale risico's. Securex legt uit wat die verplichtingen precies inhouden en hoe u sancties kunt voorkomen.

Werkgevers krijgen inspectie over burn-out

Elke werkgever moet burn-out en andere psychosociale aandoeningen bij zijn medewerkers proberen te voorkomen. Die wet bestaat nu bijna twee jaar maar er werd nog niet op gecontroleerd. Directeur-generaal Paul Tousseyn van Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft in gesprekken met media aangekondigd dat vanaf nu effectief wordt nagegaan of de werkgevers in orde zijn.

RSZ betaalt 3 jaar Milquet-boetes terug

Goed nieuws voor de vele duizenden werkgevers die indertijd de "Milquet-boete" voor onvoldoende opleidingspanningen hebben betaald. Hoewel de Raad van State enkel een arrest velde over 2009, heeft de RSZ beslist de verdere rechtsgang niet af te wachten en ook de betaalde boetes voor 2008 en 2010 spontaan terug te betalen. Wellicht gebeurt dat via kredietnota's. Dat meldt de UCM.

Software controleert economische werkloosheid

De RVA beschikt nu over software die het aantal werkloosheidsdagen bij economische werkloosheid nauwkeuriger opvolgt. De controles gaan ook terug in de tijd. Bij te veel werkloosheidsdagen vordert de RVA terug. U zal ook loon moeten betalen voor de dagen die de toegelaten maximumduur overschrijden.

Wat doen wanneer geld verdwijnt uit kassa

Hoe kan een werkgever reageren wanneer hij vaststelt dat de kassa van een werknemer tekorten vertoont? Wat telt is of het om een "lichte, toevallige fout" gaat, of om een terugkerend probleem, of om zuivere diefstal. Tot de mogelijke sancties behoren terugbetaling, inhouding op het loon, ontslag en boetes. Tekst en uitleg bij Partena Professional.

Alles over acties tegen fraude en dumping

Hoe de 7 sociale inspectiediensten in 2016 de sociale fraude en de sociale dumping zullen bestrijden, staat uitgelegd in het 90 pagina's omvattende actieplan van staatssecretaris Tommelein. Tot de doelwitten behoren bijvoorbeeld "de cooperatieve vennootschappen van Bulgaren en Roemenen die honderden landgenoten aan het werk zetten onder een vals statuut van zelfstandigheid".

Niemand kandidaat? Smartphone voor iedereen

De directie van Accent Jobs wil liever geen ondernemingsraad meer. Zij belooft de 1500 personeelsleden een vrije dag en een smartphone als bij gebrek aan kandidaten geen sociale verkiezingen plaatsvinden. Onwettelijk schijnt de oproep niet te zijn, maar de federale minister van Werk keurt hem af en stuurt de arbeidsinspectie naar het bedrijf.

Nieuwe sancties bij laattijdigheid BV

De belastingdiensten gaan systematisch strenger optreden tegen schuldenaars van bedrijfsvoorheffing die niet in orde zijn met hun fiscale fiches en/of betalingen. Vanaf de fiches voor inkomstenjaar 2015 wordt het menens. De sancties omvatten twee geldboetes en een verhoging van de verschuldigde belasting met 10 tot 200%.

Onze partners