Inspectie en controles

Verbiedt uw arbeidsreglement al de e-sigaret?

Roken op het werk is bij wet verboden. Hoewel daar geen tabak aan te pas komt, geldt dit ook voor "dampen", de term die beschrijft wat gebruikers van de elektronische sigaret doen. Werkgevers die het dampen toestaan, riskeren strafsancties. Group S raadt aan uw werknemers te informeren en uw arbeidsreglement aan te passen.

Voorbeeldcarrière beschermt niet tegen ontslag

Eén misstap - 55 euro in eigen zak steken - is geen dringende reden als de persoon al 22 jaar trouwe en onberispelijke dienst heeft, zo vond het Arbeidshof. Maar Cassatie floot het Hof terug. Rechters moeten vaststellen of de fout een onherstelbare vertrouwensbreuk veroorzaakte; het komt hen niet toe, na te gaan of de sanctie in verhouding staat.

Schandaal met sjoemelsoftware bij transporteurs

In 6 van 17 gecontroleerde camions is een verborgen toestelletje ontdekt dat draadloos inwerkt op de digitale tachograaf om rijtijd om te zetten in rusttijd. Zo kunnen de chauffeurs langer rijden dan toegestaan. De speuractie vond plaats in twee provincies; waarschijnlijk wordt zij uitgebreid naar de rest van het land.

Op boetes van werknemers betaalt u 33% RSZ

Vakbonden betalen soms de verkeersboetes die hun leden oplopen tijdens hun werk. Dat leidde recent tot controverse, maar ook werkgevers betalen soms boetes (terug), merkt prof. Willy Van Eeckhoutte op. Het gaat dan wel degelijk om loon, waarop evenwel enkel een forfaitaire RSZ-bijdrage van 33% van toepassing is. Uitleg op WikiSoc.

6000 meldingen via kliklijn sociale fraude

In nog geen jaar zijn vanuit het publiek bijna 6000 meldingen binnengelopen over sociale fraude. Meestal over zwartwerk of domiciliefraude. Twee derden van de meldingen bleken serieus genoeg voor verder onderzoek. De bevoegde staatssecretaris spreekt van een succes.

Klaar voor inspectie psychosociale risico's?

De inspecteurs van Toezicht op het Welzijn op het Werk gaan effectief controleren of werkgevers in orde zijn met hun verplichtingen inzake burn-out en andere psychosociale risico's. Securex legt uit wat die verplichtingen precies inhouden en hoe u sancties kunt voorkomen.

Werkgevers krijgen inspectie over burn-out

Elke werkgever moet burn-out en andere psychosociale aandoeningen bij zijn medewerkers proberen te voorkomen. Die wet bestaat nu bijna twee jaar maar er werd nog niet op gecontroleerd. Directeur-generaal Paul Tousseyn van Toezicht op het Welzijn op het Werk heeft in gesprekken met media aangekondigd dat vanaf nu effectief wordt nagegaan of de werkgevers in orde zijn.

RSZ betaalt 3 jaar Milquet-boetes terug

Goed nieuws voor de vele duizenden werkgevers die indertijd de "Milquet-boete" voor onvoldoende opleidingspanningen hebben betaald. Hoewel de Raad van State enkel een arrest velde over 2009, heeft de RSZ beslist de verdere rechtsgang niet af te wachten en ook de betaalde boetes voor 2008 en 2010 spontaan terug te betalen. Wellicht gebeurt dat via kredietnota's. Dat meldt de UCM.

Software controleert economische werkloosheid

De RVA beschikt nu over software die het aantal werkloosheidsdagen bij economische werkloosheid nauwkeuriger opvolgt. De controles gaan ook terug in de tijd. Bij te veel werkloosheidsdagen vordert de RVA terug. U zal ook loon moeten betalen voor de dagen die de toegelaten maximumduur overschrijden.

Wat doen wanneer geld verdwijnt uit kassa

Hoe kan een werkgever reageren wanneer hij vaststelt dat de kassa van een werknemer tekorten vertoont? Wat telt is of het om een "lichte, toevallige fout" gaat, of om een terugkerend probleem, of om zuivere diefstal. Tot de mogelijke sancties behoren terugbetaling, inhouding op het loon, ontslag en boetes. Tekst en uitleg bij Partena Professional.

Onze partners