Inspectie en controles

Nieuw: apps die u beschermen tegen sjoemelaars

Met de app "Check Limosa" ziet u ogenblikkelijk of de buitenlandse werknemer of zelfstandige die zijn diensten aanbiedt, correct en geldig aangemeld is in Limosa. De app "Check inhoudingsplicht" toont of een medecontractant/onderaannemer waarvoor u hoofdelijk aansprakelijk bent, fiscale en/of sociale schulden heeft. Beide mobiele onlinediensten van de overheid zijn operationeel.

Aan zelfstandige kan u geen tuchtclausule opleggen

Opgelet wanneer u in de samenwerking met een zelfstandige tuchtsancties voorziet bij ondermaatse dienstlevering. Volgens Cassatie wijst dit op een gezagsverhouding, en moet er dus geherkwalificeerd worden naar een arbeidsovereenkomst. Uitzondering zijn de gevallen waarin het sanctierecht inherent is aan de uitoefening van het beroep en door een wet is opgelegd.

Fiscus verlaagt 200 nettolonen per dag

In vijf maanden tijd heeft de fiscus bij 30.000 werknemers loonbeslag gelegd om onbetaalde boetes te innen. Dat schrijft De Standaard. De methode wordt zelfs toegepast voor verkeersboetes. Pas na vijf betalingsuitnodigingen en aanmaningen stuurt de belastingdienst een brief naar de werkgever. Als de werkgever weigert mee te werken, riskeert hij zelf een straf.

RSZ geeft u 24 uren om uw schulden te betalen

Vanaf 1 januari 2017 zal de werkgever die onbetwiste schulden heeft bij de RSZ een dwangbevel ontvangen dat hem 24 uren geeft om te betalen. Betaalt de werkgever niet, dan kan de RSZ overgaan tot beslag. Het gaat om niet-betaalde bijdragen, bijdrage-opslagen, verwijlinteresten en forfaitaire vergoedingen. Deze nieuwe aanpak vervangt de dagvaarding voor de rechtbank.

Brusselse sociaal strafrecht uit startblokken

Ook het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft nu zijn eigen sociaal strafrecht. De bevoegdheden van de inspecteurs en de sancties bij overtredingen zijn van kracht geworden. Werkgevers zullen evenwel nog altijd het federale sociaal strafrecht moeten kennen, want veel federale sancties blijven van toepassing.

Maandag flitsmarathon: soms betaalt de werkgever

Volgende maandag, 3 oktober, vindt andermaal een flitsmarathon plaats in het hele land. Er zullen weer vele duizenden werknemers op overdreven snelheid worden betrapt. In sommige gevallen moet de werkgever de boete betalen, maar kan hij het bedrag achteraf terugvorderen bij de werknemer.

Sociale inspectie: ken uw plichten... en uw rechten

Vaak kondigt de sociale inspectie aan wanneer zij bij u langs komt en welke documenten u gereed moet leggen. U heeft dan niet alleen plichten, maar ook rechten. Zo mag u onder meer een ander tijdstip voorstellen en extra informatie vragen over de omvang van de controle. Van die rechten maken de werkgevers te weinig gebruik, vindt Group S.

Verbiedt uw arbeidsreglement al de e-sigaret?

Roken op het werk is bij wet verboden. Hoewel daar geen tabak aan te pas komt, geldt dit ook voor "dampen", de term die beschrijft wat gebruikers van de elektronische sigaret doen. Werkgevers die het dampen toestaan, riskeren strafsancties. Group S raadt aan uw werknemers te informeren en uw arbeidsreglement aan te passen.

Voorbeeldcarrière beschermt niet tegen ontslag

Eén misstap - 55 euro in eigen zak steken - is geen dringende reden als de persoon al 22 jaar trouwe en onberispelijke dienst heeft, zo vond het Arbeidshof. Maar Cassatie floot het Hof terug. Rechters moeten vaststellen of de fout een onherstelbare vertrouwensbreuk veroorzaakte; het komt hen niet toe, na te gaan of de sanctie in verhouding staat.

Schandaal met sjoemelsoftware bij transporteurs

In 6 van 17 gecontroleerde camions is een verborgen toestelletje ontdekt dat draadloos inwerkt op de digitale tachograaf om rijtijd om te zetten in rusttijd. Zo kunnen de chauffeurs langer rijden dan toegestaan. De speuractie vond plaats in twee provincies; waarschijnlijk wordt zij uitgebreid naar de rest van het land.

Onze partners