Inspectie en controles

Arbeidsmigratie vanuit EU-10 stimuleert economie

De toestroom van arbeidskrachten uit de EU-10 naar de EU-15 is van beperktere omvang dan verwacht, en heeft overwegend positieve effecten.

Meer tips over illegale arbeid in Nederland

In Nederland hebben beroepsorganisaties en vakbonden opgeroepen illegale arbeid te melden aan de Arbeidsinspectie. De oproep krijgt gehoor. Het aantal meldingen van illegaal werk is steil gestegen en daardoor ook de pakkans voor overtreders.

Plan tegen fraude met buitenlandse werknemers

De federale en de Vlaamse minister van Werk gaan samen de misbruiken bestrijden bij de tewerkstelling van onderdanen uit de nieuwe Europese lidstaten. Er komt o.m. een verplichte voorafgaandelijke registratie. Wie in Vlaanderen een onderdaan uit een nieuwe lidstaat wil tewerkstellen, bijv. op een bouwwerf, zal dit vooraf moeten melden. De inspecties worden versterkt, o.m.

Onze partners