Inspectie en controles

Werkgevers steunen hervorming van arbeidsinspectie

De wereld telt 120.000 arbeidsinspecteurs. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft voorstellen gedaan om hun werk te hervormen.

Controle op werknemers gaat in stijgende lijn

Het Brusselse kantoor van het internationale advocatenkabinet Bird & Bird heeft een onderzoek gevoerd naar de controle die Belgische werkgevers uitoefenen op hun werknemers. Daaruit blijkt dat de controle toeneemt.

RECHTSPRAAK Werkgever veroordeeld na controle op e-mailverkeer

In beroep heeft een werkgever een proces verloren tegen een werknemer die om dringende reden ontslagen was omdat uit zijn e-mails was gebleken dat hij tijdens de kantooruren een concurrerende activiteit dreef.

Verbeterde controle op ziekteverzuim van ambtenaren van oktober 2006

De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om de controle op het ziekteverzuim van de federale ambtenaren te herlanceren vanaf oktober 2006. Preventie en het beheer van de afwezigheden in de federale overheidsdiensten worden versterkt.

Werkgevers tegen huiszoekingsrecht van sociale inspecteurs

Het "wetsontwerp houdende diverse bepalingen" dat in behandeling is in de Kamer geeft de sociale inspectie veel ruimere bevoegdheden om onaangekondigd in de kasten en de computers van een bedrijf op zoek te gaan naar gegevens en documenten. Zowel Unizo als het VBO vinden dat dit te ver gaat.

Waarom werknemers rechtvaardigheid belangrijk vinden

Werknemers willen dat het er in hun bedrijf “rechtvaardig” aan toe gaat. Niet zelden verkiezen zij zelfs rechtvaardige managementbeslissingen boven beslissingen die in hun persoonlijk voordeel zouden uitvallen. Waarom is dit zo? Eigenbelang speelt een rol; waar willekeur heerst, heeft het individu minder controle over de situatie.

Regering lanceert strategisch plan tegen sociale fraude

De federale regering heeft een strategisch plan tegen de sociale fraude goedgekeurd. Het plan werd voorgesteld door de ministers Vanvelthoven en Demotte en omvat twee grote luiken. De vier inspectiediensten gaan nauwer samenwerken om werkgevers op te sporen die RSZ-bijdragen ontduiken en om misbruiken met uitkeringen te ontdekken.

Vlaanderen stuurt meer sociale inspecteurs op pad

Het aantal inspecteurs van de Vlaamse sociale inspectie stijgt van 15 naar 37. Zij zullen o.m. controleren of de tewerkstelling van buitenlandse werknemers volgens de regels gebeurt (arbeidskaart, loon- en arbeidsvoorwaarden). Andere actieterreinen zijn de detachering, de uitzendarbeid met buitenlandse werknemers, en de correcte toepassing van Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen.

Dienstencheques creëren 28.000 "witte" jobs

Eind 2005 waren er 29.000 mensen tewerkgesteld in het stelsel van de dienstencheques; dat is een verdubbeling ten opzichte van 2004. Het overgrote deel daarvan bestaat uit nieuwe tewerkstelling én het gaat meestal om duurzame jobs, zegt minister Vanvelthoven. Hij becijfert de netto creatie van arbeidsplaatsen op 27.949.

Mag het bedrijf de e-mails van het personeel inkijken?

De minister van Justitie heeft i.v.m. het e-mailverkeer van werknemers een advies bekendgemaakt dat veel strikter is dan de rechtspraak. Volgens de minister mag de werkgever geen kennis nemen van persoonlijke e-mails verzonden of ontvangen door werknemers. Hij mag evenmin overgaan tot een systematische, permanente en a priori controle van hun internetgebruik.

Onze partners