Inspectie en controles

Werkgevers tegen huiszoekingsrecht van sociale inspecteurs

Het "wetsontwerp houdende diverse bepalingen" dat in behandeling is in de Kamer geeft de sociale inspectie veel ruimere bevoegdheden om onaangekondigd in de kasten en de computers van een bedrijf op zoek te gaan naar gegevens en documenten. Zowel Unizo als het VBO vinden dat dit te ver gaat.

Waarom werknemers rechtvaardigheid belangrijk vinden

Werknemers willen dat het er in hun bedrijf “rechtvaardig” aan toe gaat. Niet zelden verkiezen zij zelfs rechtvaardige managementbeslissingen boven beslissingen die in hun persoonlijk voordeel zouden uitvallen. Waarom is dit zo? Eigenbelang speelt een rol; waar willekeur heerst, heeft het individu minder controle over de situatie.

Regering lanceert strategisch plan tegen sociale fraude

De federale regering heeft een strategisch plan tegen de sociale fraude goedgekeurd. Het plan werd voorgesteld door de ministers Vanvelthoven en Demotte en omvat twee grote luiken. De vier inspectiediensten gaan nauwer samenwerken om werkgevers op te sporen die RSZ-bijdragen ontduiken en om misbruiken met uitkeringen te ontdekken.

Vlaanderen stuurt meer sociale inspecteurs op pad

Het aantal inspecteurs van de Vlaamse sociale inspectie stijgt van 15 naar 37. Zij zullen o.m. controleren of de tewerkstelling van buitenlandse werknemers volgens de regels gebeurt (arbeidskaart, loon- en arbeidsvoorwaarden). Andere actieterreinen zijn de detachering, de uitzendarbeid met buitenlandse werknemers, en de correcte toepassing van Vlaamse tewerkstellingsmaatregelen.

Dienstencheques creëren 28.000 "witte" jobs

Eind 2005 waren er 29.000 mensen tewerkgesteld in het stelsel van de dienstencheques; dat is een verdubbeling ten opzichte van 2004. Het overgrote deel daarvan bestaat uit nieuwe tewerkstelling én het gaat meestal om duurzame jobs, zegt minister Vanvelthoven. Hij becijfert de netto creatie van arbeidsplaatsen op 27.949.

Mag het bedrijf de e-mails van het personeel inkijken?

De minister van Justitie heeft i.v.m. het e-mailverkeer van werknemers een advies bekendgemaakt dat veel strikter is dan de rechtspraak. Volgens de minister mag de werkgever geen kennis nemen van persoonlijke e-mails verzonden of ontvangen door werknemers. Hij mag evenmin overgaan tot een systematische, permanente en a priori controle van hun internetgebruik.

Arbeidsmigratie vanuit EU-10 stimuleert economie

De toestroom van arbeidskrachten uit de EU-10 naar de EU-15 is van beperktere omvang dan verwacht, en heeft overwegend positieve effecten.

Meer tips over illegale arbeid in Nederland

In Nederland hebben beroepsorganisaties en vakbonden opgeroepen illegale arbeid te melden aan de Arbeidsinspectie. De oproep krijgt gehoor. Het aantal meldingen van illegaal werk is steil gestegen en daardoor ook de pakkans voor overtreders.

Plan tegen fraude met buitenlandse werknemers

De federale en de Vlaamse minister van Werk gaan samen de misbruiken bestrijden bij de tewerkstelling van onderdanen uit de nieuwe Europese lidstaten. Er komt o.m. een verplichte voorafgaandelijke registratie. Wie in Vlaanderen een onderdaan uit een nieuwe lidstaat wil tewerkstellen, bijv. op een bouwwerf, zal dit vooraf moeten melden. De inspecties worden versterkt, o.m.

Onze partners