Inspectie en controles

Werknemers vragen beleid tegen interne fraude

Werknemers staan positief tegenover maatregelen om interne fraude tegen te gaan. Maar de ondernemingen spelen niet in op deze basisattitude en laten dus kansen liggen om intern gesjoemel in te perken. Dat blijkt uit een onderzoek door Ernst & Young.

SIOD ontdekte al 3000 gevallen van sociaal gesjoemel

De Sociale Inlichtingen en Opsporingsdienst (SIOD) heeft tussen juli 2006 en februari 2007 bijna 18.400 werkgevers en werknemers gecontroleerd, en 3.033 inbreuken vastgesteld. De cijfers werden gepubliceerd door De Morgen. De SIOD, die onlangs is opgericht om grote sociale fraude op te sporen, overkoepelt de Sociale Inspectie, de RVA, de RSZ en Toezicht Sociale Wetten.

RECHTSPRAAK: De soms lastige weg naar het juiste PC

Na een bezoek aan een startend bedrijf had de inspectie sociale wetten geadviseerd dat het viel onder het aanvullend paritair comité n° 100 voor de arbeiders en het aanvullend paritair comité n° 218 voor de bedienden.

Securex behaalt kwaliteitslabel voor loonbeheer

Het sociaal secretariaat van Securex heeft het SAS70 type II-certificaat verkregen. Dit nieuwe label waarborgt de efficiëntie en betrouwbaarheid van loonverwerkingen; het werd toegekend door het onafhankelijk auditbureau Deloitte. Deze certificatie gaat voornamelijk de doeltreffendheid van de controles en de degelijke beheersing van de risico's na.

Uitgangscontrole mag, fouilleren niet

De nieuwe wet houdende diverse bepalingen heeft de wet op de private veiligheid aangepast, zodat het in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden mogelijk wordt werknemers te controleren, bijvoorbeeld in het kader van diefstalbestrijding. Het fouilleren van werknemers blijft verboden.

Arbeidsongeschiktheid en einde arbeidsovereenkomst

In de strijd tegen de sociale fraude trof de ministerraad een maatregel die bepaalt dat de werkgever de werknemer aan het werk moet houden door zijn werk aan te passen of hem ander werk te geven. Enkel wanneer dat onmogelijk is, kan men de overeenkomst wegens overmacht beëindigen na de bekrachtiging door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Wet op schijnzelfstandigheid gepubliceerd

Een programmawet die de bepalingen bevat in de strijd tegen de schijnzelfstandigheid is gepubliceerd in het Staatsblad van 28 december 2006.

Meesten denken dat werkgever internetgebruik controleert

Slechts 14 procent van de Belgische respondenten van een online poll door StepStone denkt dat in zijn bedrijf geen controles worden gedaan op het e-mailverkeer en op het surfgedrag. 30 procent twijfelt, en 56 procent is ervan overtuigd dat zijn werkgever wel degelijk het internetgebruik van zijn personeel monitort.

Wetsontwerp inzake schijnzelfstandigen klaar

Het wetsontwerp over de schijnzelfstandigen dat wordt voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers somt de criteria op om een onderscheid te maken tussen een arbeidsovereenkomstcontract en een medewerking op zelfstandige basis.

Werkgevers steunen hervorming van arbeidsinspectie

De wereld telt 120.000 arbeidsinspecteurs. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft voorstellen gedaan om hun werk te hervormen.

Onze partners