Inspectie en controles

Securex behaalt kwaliteitslabel voor loonbeheer

Het sociaal secretariaat van Securex heeft het SAS70 type II-certificaat verkregen. Dit nieuwe label waarborgt de efficiëntie en betrouwbaarheid van loonverwerkingen; het werd toegekend door het onafhankelijk auditbureau Deloitte. Deze certificatie gaat voornamelijk de doeltreffendheid van de controles en de degelijke beheersing van de risico's na.

Uitgangscontrole mag, fouilleren niet

De nieuwe wet houdende diverse bepalingen heeft de wet op de private veiligheid aangepast, zodat het in bepaalde gevallen en onder strikte voorwaarden mogelijk wordt werknemers te controleren, bijvoorbeeld in het kader van diefstalbestrijding. Het fouilleren van werknemers blijft verboden.

Arbeidsongeschiktheid en einde arbeidsovereenkomst

In de strijd tegen de sociale fraude trof de ministerraad een maatregel die bepaalt dat de werkgever de werknemer aan het werk moet houden door zijn werk aan te passen of hem ander werk te geven. Enkel wanneer dat onmogelijk is, kan men de overeenkomst wegens overmacht beëindigen na de bekrachtiging door de preventieadviseur-arbeidsgeneesheer.

Wet op schijnzelfstandigheid gepubliceerd

Een programmawet die de bepalingen bevat in de strijd tegen de schijnzelfstandigheid is gepubliceerd in het Staatsblad van 28 december 2006.

Meesten denken dat werkgever internetgebruik controleert

Slechts 14 procent van de Belgische respondenten van een online poll door StepStone denkt dat in zijn bedrijf geen controles worden gedaan op het e-mailverkeer en op het surfgedrag. 30 procent twijfelt, en 56 procent is ervan overtuigd dat zijn werkgever wel degelijk het internetgebruik van zijn personeel monitort.

Wetsontwerp inzake schijnzelfstandigen klaar

Het wetsontwerp over de schijnzelfstandigen dat wordt voorgelegd aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers somt de criteria op om een onderscheid te maken tussen een arbeidsovereenkomstcontract en een medewerking op zelfstandige basis.

Werkgevers steunen hervorming van arbeidsinspectie

De wereld telt 120.000 arbeidsinspecteurs. De Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft voorstellen gedaan om hun werk te hervormen.

Controle op werknemers gaat in stijgende lijn

Het Brusselse kantoor van het internationale advocatenkabinet Bird & Bird heeft een onderzoek gevoerd naar de controle die Belgische werkgevers uitoefenen op hun werknemers. Daaruit blijkt dat de controle toeneemt.

RECHTSPRAAK Werkgever veroordeeld na controle op e-mailverkeer

In beroep heeft een werkgever een proces verloren tegen een werknemer die om dringende reden ontslagen was omdat uit zijn e-mails was gebleken dat hij tijdens de kantooruren een concurrerende activiteit dreef.

Verbeterde controle op ziekteverzuim van ambtenaren van oktober 2006

De ministerraad heeft ook een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om de controle op het ziekteverzuim van de federale ambtenaren te herlanceren vanaf oktober 2006. Preventie en het beheer van de afwezigheden in de federale overheidsdiensten worden versterkt.

Onze partners