Informatica

Fiscus beperkt vrijgestelde randapparaten

Een smartphone of een digitaal fototoestel komen vanaf 1 januari 2018 niet langer in aanmerking als randapparatuur in het kader van een pc-privé plan. Van dan af werkt de fiscus met een limitatieve lijst van randapparaten.

Kan dringende reden na doorzoeken van laptop?

Een werknemer werd verdacht van concurrerende activiteiten. In het bijzijn van een deurwaarder doorzocht de werkgever de laptop die de betrokkene ter beschikking had gekregen. Er volgde een ontslag om dringende reden. Maar vormden de aangetroffen bestanden en mails wel rechtmatig verkregen bewijs? Daarop gaf het Arbeidshof een genuanceerd antwoord. Analyse door Securex.

e-Attesten voor arbeidsongeschiktheid

Attesten van arbeidsongeschiktheid zullen vanaf 2017 elektronisch zijn. Dat staat in het geactualiseerde Actieplan e-Gezondheid dat onze negen bevoegde ministers deze week presenteerden.

Meeste jobs in HR dreigen te verdwijnen

Binnen de 20 jaar zullen computers in staat zijn het takenpakket over te nemen van 90% van de bedienden op de personeelsadministratie, zegt een studie van ING. De percentages voor enkele andere beroepen en functies: HR-managers 32%, boekhouders 98%, secretaressen en directieassistenten 68%.

Mag werkgever Facebookaccounts opeisen?

Mag een werkgever aan elk van zijn medewerkers vragen de logingegevens van zijn persoonlijk Facebookaccount af te staan, om daar dan zelf in zijn naam marketingboodschappen op te posten? Dat is wat een Antwerpse discotheek doet. De Privacycommissie weet niet goed wat ze daar moet van denken. De FOD Werk vindt de praktijk totaal ongeoorloofd.

Opnieuw data gestolen bij HR-dienstenbedrijf

Het lijkt erop dat de hackingcriminaliteit niet meer onder controle is. Na Mensura vorige week is nu het HR-dienstenbedrijf EasyPay Group het slachtoffer. De e-mailadressen en wachtwoorden van de klanten zijn gestolen. De minimale voorzorg die u kunt nemen is voor elke site een ander paswoord gebruiken, en dat af en toe veranderen.

VDAB lanceert videochat met jobkandidaten

De Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB heeft de preselectie-tool "speedscreening" gelanceerd. Als HR-verantwoordelijke kan u in een uur tijd met 10 jobkandidaten een videogesprek voeren. Als het klikt, spreekt u verder af; klikt het niet, dan gaat u gewoon over naar de volgende sollicitant. U hoeft niets te downloaden. Een webbrowser volstaat en dat zou een wereldprimeur zijn.

Google Glass is nieuwe uitdaging voor HR

Google Glass en verwante draagbare technologieën zullen een impact hebben op de werkvloer en dus ook HR confronteren met nieuwe uitdagingen en vragen. Mag een medewerker zijn evaluatiegesprek registreren op video, bijvoorbeeld. De kwestie doet in de Angelsaksische HR-wereld al veel inkt vloeien - we maakten voor u een selectie van artikels.

Stempelkaart gaat elektronisch

Werklozen die dat verkiezen, kunnen voortaan hun maandelijkse stempelkaart (C3) elektronisch indienen via computer, tablet of smartphone. Zij hoeven zich dus niet meer te verplaatsen. De elektronische kaart wordt beschikbaar gesteld via de portaalsite van de sociale zekerheid, die eveneens toegankelijk is via de websites van de uitbetalingsinstellingen.

Werkgever mag tot 80% van tabletprijs betalen

Sommige werknemers kopen zelf een tabletcomputer of smartphone die ze ook professioneel gebruiken. De fiscus aanvaardt dat de werkgever tot 80% van de aankoopprijs belastingvrij terugbetaalt aan de werknemer en de kosten van het internetabonnement voor zijn rekening neemt.

Onze partners