Index

Eén dag klein verlet voor de plechtige communie

Voor de plechtige communie of het feest van de vrijzinnige jeugd van zijn kind heeft de werknemer recht op één dag klein verlet, dit wil zeggen vrijaf met behoud van loon. De details vindt u via NL. Opgelet: de regeling geldt niet voor de eerste communie.

Sommige inhaalrustdagen schorten de opzegtermijn op

De opzegtermijn wordt opgeschort indien uw werknemer nog inhaalrustdagen moet opnemen, die hem bij cao werden toegekend als compensatie voor werken op zondagen en feestdagen. Het Hof van Cassatie heeft dit nogmaals bevestigd. Zie NL voor details.

Download gratis database met overheidsadressen

Via infoshop.belgium.be kan u een document van ruim 100 bladzijden downloaden met alle namen en adressen van de federale beleidsorganen en van de bijna 60 (!) ministeriële kabinetten van dit land. Handig als u zaken doet met de overheid en uw correspondentie in orde wil hebben.

Verwijlinteresten moet u betalen op het brutoloon

Het Hof van Cassatie heeft zopas een knoop doorgehakt in de aanslepende kwestie over de interesten die een werkgever verschuldigd is op laattijdig uitbetaalde lonen. Als u in zo'n geval verkeert, dan heeft uw werknemer recht op de verwijlinteresten op zijn brutoloon, inclusief de sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing.

Jobstudent mag net geen 5900 euro verdienen in 2010

De bedragen die jobstudenten in het jaar 2010 mogen verdienen en toch fiscaal ten laste blijven van hun ouder(s) zijn de volgende: a) kind ten laste van een echtgenoot of wettelijk samenwonende: 5897,50 euro; b) kind ten laste van alleenstaande: 7460,00 euro; c) gehandicapt kind ten laste van alleenstaande: 8835,00 euro.

Meeste werkgevers pasten negatieve indexering toe

De overgrote meerderheid van de werkgevers die in aanmerking kwamen om een negatieve loonindexering toe te passen, heeft dat ook daadwerkelijk gedaan, zo blijkt uit een studie door Acerta. Slechts 4 procent van deze werkgevers liet de lonen niet dalen.

Talent ontwikkelen is topprioriteit voor HR in 2010

Nu een nieuw jaar begint, heeft HR-dienstverlener Attentia drie prioriteiten voor de personeelsverantwoordelijken geïdentificeerd. Vooraan staat het ontwikkelen van de meest getalenteerde krachten in uw organisatie; hun waarde voor de toekomst van uw bedrijf is zeer groot.

Hele resem nieuwe maatregelen op komst

Zet u schrap voor de gebruikelijke eindejaars-stortvloed aan wetten en KB's.

Monovolume-firmawagens knabbelen aan loon

De nieuwe fiscale regels over de bedrijfswagens die ook privé worden gebruikt, zullen er o.m. toe leiden dat gebruikers van enkele populaire monovolume-modellen netto meer uit eigen zak zullen betalen dan voorheen. De gebruikers van sommige CO2-vriendelijke wagens, daarentegen, zullen een hoger nettoloon overhouden. Dat extra nettoloon kan oplopen tot ruim 30 euro per maand.

Helft verdient nu meer dan 2700 euro bruto

Het mediaanloon bedroeg in oktober 2007 2485 euro, dit wil zeggen dat 50 procent van de voltijdsen méér verdienden en de andere 50 procent minder dan dit bedrag. Dat blijkt uit een studie door de FOD Economie. Periodieke premies, zoals voor nacht- of weekendwerk, zijn meegerekend.

Onze partners