Index

Zelfs voor de consumptie is indexsprong voordelig

Een loonindexering van 2% overslaan doet de gezinsconsumptie niet dalen, maar integendeel lichtjes stijgen. Dit paradoxale gevolg blijkt uit een studie van prof. Joep Konings. Bovendien daalt de werkloosheid met 0,3 procent.

Inflatie duwt reeks sociale bedragen omhoog

Door de overschrijding van de spilindex werden een hele reeks sociale bedragen op 1 februari 2012 geïndexeerd. Het gaat o.m. om de vergoeding voor nachtarbeid, de vergoeding bij collectief ontslag, de aanvullende werkloosheidsvergoeding (cao 46), de werkbonus en het gemiddeld maandelijks minimumloon.

Bediendenlonen gaan in januari 3,47% omhoog

Het definitieve percentage van de automatische indexaanpassing in Paritair Comité 218 (bedienden) in januari bedraagt 3,17%. Daarbij komt in verreweg de meeste ondernemingen de conventionele verhoging met 0,3%, zowel op de minimumlonen als op de effectieve lonen.

Lonen zullen in 2012 met 3% stijgen

Indexering meegerekend zullen de Belgische salarissen in 2012 met 3% stijgen, zo verwacht adviesbedrijf Mercer. Dat is meer dan de verwachte inflatie van 2,3%. De stijging van het basisloon zal vrijwel gelijk zijn voor alle functiecategorieën.

Sterke loonstijging onafwendbaar in PC 218

Slecht nieuws voor de sectoren die binnenkort een loonindexering op hun kalender hebben. In november zijn de consumptieprijzen sterk gestegen, wat de inflatie op jaarbasis op 3,85% brengt. De bedienden in PC 218 zullen vanaf januari 3,13% meer kosten aan hun werkgever.

Lonen gaan stijgen ondanks de loonstop

Volgens het Planbureau zal de gezondheidsindex in 2011 stijgen met 3%. Wat uiteraard betekent dat ook bedrijven die het moeilijk hebben, ondanks de loonstop, hun loonkosten zullen zien stijgen vanwege de wettelijke indexering. In PC 218 (bedienden), bijvoorbeeld, gebeurt de indexering één keer per jaar, op 1 januari.

Nationaal minimumloon gaat op 1 mei 2% omhoog

De spilindex is overschreden. Dit betekent dat per 1 mei het nationaal gewaarborgd minimum maandinkomen met 2% omhooggaat. Ook de sociale uitkeringen gaan mee omhoog. Op 1 juni volgen de overheidslonen.

Fiscus publiceert regels voor indexeringen

De belastingadministratie heeft de rekenregels bekendgemaakt die in 2011 zullen dienen voor de automatische indexering van een hele reeks bedragen die een rol spelen in de inkomstenbelastingen. Een aantal ervan zijn van belang voor de HR-afdelingen. Zo blijkt o.m. dat de fietsvergoeding wordt verhoogd tot 0,21 eurocent per kilometer.

Ontwerpakkoord laat indexmechanisme intact

De sociale partners zijn overeengekomen dat de lonen in 2011-2012 met 3,9 procent kunnen stijgen als gevolg van indexaanpassingen. Bovenop zal er in 2012 sectoraal en op ondernemingsniveau ruimte zijn voor een reële koopkrachtverhoging van 0,3 procent. Bij nieuwe arbeidscontracten zullen de opzegtermijnen voor arbeiders met 10 procent worden verhoogd.

Loongrenzen voor 2011 in het Staatsblad

Het Staatsblad publiceert de loongrenzen die in 2011 zullen gelden voor opzegging en tegenopzegging, en in concurrentiebedingen, proefperiodes, scholing en arbitrage. Details via NL.

Onze partners