Index

Werknemers willen meer keuze in voordelen

De werknemers vragen meer en betere cafetariaplannen en meer individuele prestatiegebonden verloning; indexaanpassingen en anciënniteitsverhogingen vinden ze minder belangrijk. Dat blijkt uit een Vlerick-enquête. De enquête bevestigt nog eens dat niet zozeer geld de betrokkenheid stimuleert, maar vooral uitdagend werk en de goede maatschappelijke faam van de werkgever.

Spilindex overschreden, minimumlonen omhoog

Eind november is de spilindex overschreden. De overheidswedden en een aantal uitkeringen gaan met 2% omhoog, maar ook het nationaal gewaarborgd minimum maandinkomen en de lonen in de paritaire (sub-)comités die het "algemeen indexeringsmechanisme" toepassen.

Loonbevriezing en beperkte lastenverlaging

Twee jaar geen loonsverhogingen buiten de index (die hervormd wordt en trager zal stijgen) en de baremieke verhogingen, een kleine toename van de koopkracht voor wie een laag loon heeft, en 400 miljoen lastenverlagingen voor de werkgevers. Dat zijn volgens de media enkele krachtlijnen uit het akkoord dat de federale regering dinsdagmorgen bereikte.

Zelfs voor de consumptie is indexsprong voordelig

Een loonindexering van 2% overslaan doet de gezinsconsumptie niet dalen, maar integendeel lichtjes stijgen. Dit paradoxale gevolg blijkt uit een studie van prof. Joep Konings. Bovendien daalt de werkloosheid met 0,3 procent.

Inflatie duwt reeks sociale bedragen omhoog

Door de overschrijding van de spilindex werden een hele reeks sociale bedragen op 1 februari 2012 geïndexeerd. Het gaat o.m. om de vergoeding voor nachtarbeid, de vergoeding bij collectief ontslag, de aanvullende werkloosheidsvergoeding (cao 46), de werkbonus en het gemiddeld maandelijks minimumloon.

Bediendenlonen gaan in januari 3,47% omhoog

Het definitieve percentage van de automatische indexaanpassing in Paritair Comité 218 (bedienden) in januari bedraagt 3,17%. Daarbij komt in verreweg de meeste ondernemingen de conventionele verhoging met 0,3%, zowel op de minimumlonen als op de effectieve lonen.

Lonen zullen in 2012 met 3% stijgen

Indexering meegerekend zullen de Belgische salarissen in 2012 met 3% stijgen, zo verwacht adviesbedrijf Mercer. Dat is meer dan de verwachte inflatie van 2,3%. De stijging van het basisloon zal vrijwel gelijk zijn voor alle functiecategorieën.

Sterke loonstijging onafwendbaar in PC 218

Slecht nieuws voor de sectoren die binnenkort een loonindexering op hun kalender hebben. In november zijn de consumptieprijzen sterk gestegen, wat de inflatie op jaarbasis op 3,85% brengt. De bedienden in PC 218 zullen vanaf januari 3,13% meer kosten aan hun werkgever.

Lonen gaan stijgen ondanks de loonstop

Volgens het Planbureau zal de gezondheidsindex in 2011 stijgen met 3%. Wat uiteraard betekent dat ook bedrijven die het moeilijk hebben, ondanks de loonstop, hun loonkosten zullen zien stijgen vanwege de wettelijke indexering. In PC 218 (bedienden), bijvoorbeeld, gebeurt de indexering één keer per jaar, op 1 januari.

Nationaal minimumloon gaat op 1 mei 2% omhoog

De spilindex is overschreden. Dit betekent dat per 1 mei het nationaal gewaarborgd minimum maandinkomen met 2% omhooggaat. Ook de sociale uitkeringen gaan mee omhoog. Op 1 juni volgen de overheidslonen.

Onze partners