Index

Sociale bijdragen in het eerste trimester van 2006

Het VBO publiceert een overzicht van de bedragen van de sociale bijdragen in het eerste trimester van 2006.

Loonaanpassingen in 2006

Zoals voorzien door de wet van 3 juli 1978 op de arbeidscontracten zal ook op 1 januari 2006 de jaarlijkse indexering van de loonschalen plaatsvinden.

Forse premie voor vindingrijke personeelsleden

Op 1 januari 2006 treedt de wet op de innovatiepremie in werking. Het doel is werknemers ertoe aan te zetten met vernieuwende ideeën voor de dag te komen. Zij kunnen worden beloond met een belasting- en RSZ-vrije premie die fors kan oplopen. Het is een experiment. Na één jaar zal bekeken worden of men ermee doorgaat of niet.

Unizo start project leeftijdsbewust personeelsbeleid

Ondernemingen die hun oudere werknemers optimaal inzetten, hebben een competitief voordeel, zegt de unie van zelfstandige ondernemers Unizo. In partnerschap met T-Groep / Ascento lanceert Unizo het project KEEP, letterwoord voor Keep your Excellent Experienced People at work. Het project omvat o.m. vormingssessies over leeftijdsbewust personeelsbeleid.

BEST PRACTICE: Goed omgaan met exitgesprekken

Waarom verlaten medewerkers uw bedrijf? Daarover kunt u veel te weten komen in exitgesprekken. Het magazine Industrie Technisch Management brengt in zijn oktobernummer een artikel over hoe Accenture, Tractebel Engineering en Volvo Cars Gent het aanpakken.

Treinkaarten woon-werkverkeer volgend jaar duurder

Op 1 februari 2006 worden de geheel of gedeeltelijk door de werkgever terugbetaalde treinkaarten voor woon-werkverkeer 4,05 procent duurder. Krachtens de beheersovereenkomst met de Staat mag de NMBS elk jaar haar tarieven aanpassen volgens een welbepaalde formule. Die houdt ook rekening met de kwaliteit van de geleverde service.

De sociale bijdragen voor het vierde trimester 2005

Het VBO publiceert een overzichtstabel van de sociale bijdragen voor het slottrimester van 2005. Te signaleren: de bijdrage voor beroepsziekten gaat van 1,08 naar 1 procent.

Index van de lonen

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert het indexcijfer van de conventionele lonen van bedienden en arbeiders.

De Belgische bedrijven tegenover de uitbreiding van de EU

Het VBO publiceert de resultaten van haar enquête.

Onze partners