Index

Unizo start project leeftijdsbewust personeelsbeleid

Ondernemingen die hun oudere werknemers optimaal inzetten, hebben een competitief voordeel, zegt de unie van zelfstandige ondernemers Unizo. In partnerschap met T-Groep / Ascento lanceert Unizo het project KEEP, letterwoord voor Keep your Excellent Experienced People at work. Het project omvat o.m. vormingssessies over leeftijdsbewust personeelsbeleid.

BEST PRACTICE: Goed omgaan met exitgesprekken

Waarom verlaten medewerkers uw bedrijf? Daarover kunt u veel te weten komen in exitgesprekken. Het magazine Industrie Technisch Management brengt in zijn oktobernummer een artikel over hoe Accenture, Tractebel Engineering en Volvo Cars Gent het aanpakken.

Treinkaarten woon-werkverkeer volgend jaar duurder

Op 1 februari 2006 worden de geheel of gedeeltelijk door de werkgever terugbetaalde treinkaarten voor woon-werkverkeer 4,05 procent duurder. Krachtens de beheersovereenkomst met de Staat mag de NMBS elk jaar haar tarieven aanpassen volgens een welbepaalde formule. Die houdt ook rekening met de kwaliteit van de geleverde service.

De sociale bijdragen voor het vierde trimester 2005

Het VBO publiceert een overzichtstabel van de sociale bijdragen voor het slottrimester van 2005. Te signaleren: de bijdrage voor beroepsziekten gaat van 1,08 naar 1 procent.

Index van de lonen

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg publiceert het indexcijfer van de conventionele lonen van bedienden en arbeiders.

De Belgische bedrijven tegenover de uitbreiding van de EU

Het VBO publiceert de resultaten van haar enquête.

Onze partners