Index

Lonen al meteen omhoog in 21 sectoren

U zal wellicht uw personeelsbudget voor 2016 moeten herbekijken, want de indexsprong behoort sneller dan verwacht officieel tot de geschiedenis. Reeds deze maand gaan de lonen omhoog in 8 sectoren die mei als vast tijdstip van indexering hanteren, en in 13 paritaire comités waarvan de spilindex bereikt is. U vindt de lijst bij Acerta.

Indexsprong genekt door opstoot van inflatie

Mogelijk al vanaf mei zal u weer de normale indexeringsregels van uw sector moeten toepassen. Het is immers zo goed als zeker dat de indexsprong voorbij is. Dat is het gevolg van een inflatie-opstoot die de regering grotendeels zelf heeft uitgelokt door de elektriciteitsprijs omhoog te jagen. Ook de spilindex zal vroeger dan voorzien overschreden worden.

Overal loonsverhogingen ondanks indexsprong

Ondanks de indexsprong verandert er op 1 januari in alle sectoren wel iets aan de lonen. Dat is te danken aan het ingewikkelde samenspel van cao's en (nieuwe) wetten. Zo krijgen de bedienden van PC 200 0,43% opslag. Wat er in uw eigen paritair comité verandert, kunt u nagaan in een overzichtstabel van Securex die u rechtstreeks kunt downloaden.

Inflatie brengt indexaanpassing plots dichterbij

De hogere inflatie, deels te wijten aan de stijgende stroomkosten, zal meebrengen dat ruim een half jaar sneller dan voorzien een einde komt aan de indexblokkering. In de privé verwachten experts nu loonstijgingen vanaf mei 2016. Het exacte moment zal afhangen van de verdere evolutie van de index en van het paritair comité waaronder uw bedrijf ressorteert.

Leidraad voor uw personeelsbudget in 2016

Enveloppe van 0,8%, indexsprong, wijzigingen aan diverse kosten: een aantal maatregelen van de regering zullen uw personeelsbudget voor 2016 beïnvloeden. Securex heeft een overzicht opgesteld en geeft ook het volgende advies: ken geen nieuwe voordelen toe zonder eerst te checken wat in het tewerkstellingsakkoord van uw sector staat. In PC 200 (bedienden), bijvoorbeeld, is geen ruimte meer.

Volgende loonindexering wellicht pas in 2019

De eerstvolgende indexaanpassing van de lonen komt er niet eerder dan 2018, en mogelijk pas in 2019... Dat concludeert de krant La Libre uit de eerder deze week gepubliceerde inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau. Zonder de door de regering opgelegde indexsprong zou de eerstvolgende overschrijding van de spilindex in 2017 gebeuren.

Indexsprong en loonblokkering niet waterdicht

Een artikel in Netto, een bijlage van dagblad De Tijd, somt 10 manieren op om werknemers toch (iets) beter te belonen in weerwil van de regeringsmaatregelen. Enkele pistes: bonusplannen, optimaliseren van het loonpakket, onkostenvergoedingen, gelijk loon voor mannen en vrouwen, opleidingen... Een functie aanpassen of een nieuwe functie creëren kan ook.

Dit jaar mogen de lonen niet stijgen

Na de indexsprong is nu ook de loonnorm officieel. In 2015 mogen de lonen niet stijgen (baremieke verhogingen uitgezonderd). In 2016 mag de brutoloonmassa 0,5% omhoog en mogen de lonen toenemen met 0,3% netto voor zover er geen bijkomende kost aan verbonden is voor de werkgever. De regering gaat strikter toezien op de naleving van de loonnorm.

Indexsprong officieel, toepassing verschilt per sector

De wet die de indexsprong instelt is gisteren in het Staatsblad verschenen. Om de indexsprong van 2% uit te voeren, wordt de afgevlakte gezondheidsindex gedurende een bepaalde periode geblokkeerd. De concrete gevolgen kunnen sterk uiteenlopen volgens de sectoren; een indexering naar beneden toe is wel in alle sectoren uitgesloten. Tekst en uitleg bij Securex.

Indexsprong vertraagd, maar zonder gevolgen

De indexsprong zal op zijn vroegst in april van kracht worden. De vertraging blijft zonder concrete gevolgen. Door de lage inflatie zal geen enkele sector intussen de drempel voor een automatische loonaanpassing overschrijden, dus ook niet de textiel en de distributie. Inmiddels kan u zich al voorbereiden dankzij diverse analyses van sociale secretariaten.

Onze partners