HR research

Ex-werknemers nemen bedrijfsgeheimen mee

Onderzoek in zes landen, waaronder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, wijst uit dat vertrouwelijke bedrijfsgegevens worden meegenomen door haast de helft van alle werknemers die een onderneming verlaten. Werknemers parkeren ook nonchalant bedrijfsdocumenten op Dropbox en gelijkaardige externe opslagdiensten.

Analytics kan HR-afdeling belangrijker maken

In zes stappen kan de HR-afdeling de businesswaarde van de informatie waarover zij beschikt verdubbelen, en daardoor een grotere rol spelen in de algehele bedrijfsvoering. Dat schrijft het Britse vakblad Personnel Today in een gedetailleerd artikel over HR Analytics. Op dit moment staat het eerste deel van het artikel online.

Hoe zet je een HR Analytics afdeling op?

HR Analytics is "in", maar een afdeling creëren die zich daarop zal toeleggen veronderstelt een visie op de kwestie. De HR Intelligence blog somt zes kapstokken op om met HR Analytics van start te gaan.

6 kapstokken om met HR analytics te starten

HR loopt nog niet warm voor sociale media

Van de Belgische HR-professionals is 8,8% echt actief op LinkedIn en 6,3% op Twitter. Dit zijn relatief lage cijfers. 40% heeft geen LinkedIn account en 73% heeft geen Twitter account. Geen wonder dat sociale media en netwerken onderbenut blijven bij opleidingen en kennisdeling binnen de Belgische bedrijven, meent Kluwer.

Goede teamleider is vooral een goede opleider

Iemand die zijn of haar ondergeschikten toont en aanleert hoe zij beter kunnen werken, heeft de grootste positieve impact op hun productiviteit. Dat besluiten onderzoekers uit een studie in de VS.

In "groene" bedrijven wordt productiever gewerkt

Het personeel is 16% productiever in ondernemingen die voldoen aan de criteria om duurzaamheidslabels te mogen voeren, zo blijkt uit een groot onderzoek in Frankrijk. Vooral ISO 14001 is een indicator van hoge arbeidsopbrengsten, maar ook bedrijven met Fair Trade en "bio"-gerelateerde onafhankelijke labels scoren heel goed.

HR Analytics tonen impact van uw personeelsbeleid

Door uw personeelsgegevens te koppelen aan bepaalde andere data kunt u de impact van uw HR-beleid op het bedrijfsresultaat blootleggen. Dit heet HR Analytics. In een nieuwe blogpost legt Luk Smeyers van iNostix uit wat deze methode inhoudt.

10 tips om te starten met HR analytics

Voor wie een begin wil maken met HR Analytics vat de blog HR Intelligence de conclusies samen van een internationaal colloquium. Eén advies luidt: begin klein, bijv. met het meten van de impact van het personeelsverloop op de klantentevredenheid.

Bijna 1 op 5 is motivatie kwijt

Volgens de tweede Zen Barometer van HDP-AristA is 17% van de werknemers gedemotiveerd. Meestal is dat het gevolg van stress die vooral te maken heeft met het werktempo en de mentale belasting. Goede interne communicatie is de beste remedie, schrijven de onderzoekers. HR-managers blijven de meest enthousiaste en stressbestendige categorie.

Eerste HR business game in België

Het fenomeen van de "serious games" bereikt de Belgische HR-wereld. Vanaf 8 november kan u HR-directeur spelen van een fictief bedrijf. U bepaalt het wel en wee van de onderneming en u kan online discussiëren met vakgenoten. Het spel is een initiatief van Securex.

Onze partners