HR research

Optimistische baas verbetert prestaties

De positieve ingesteldheid van een manager of leider werkt aanstekelijk op zijn teamleden. Daardoor zullen zij op hun beurt de uitdagingen van de job psychologisch beter aankunnen, maar bovendien, zo blijkt uit nieuw onderzoek, zal dit hun prestaties verbeteren.

"HR is erg ingewikkeld geworden"

Een overweldigende 94% van 1300 ondervraagde HR-verantwoordelijken vindt dat zijn job erg ingewikkeld is geworden. De voornaamste oorzaak, maar zeker niet de enige, is de technologische evolutie. Lumesse (voorheen StepStone Solutions) heeft een aparte website in het leven geroepen over het omgaan met complexiteit.

Veel HR-medewerkers zijn te loslippig

In een internationale studie gaf 38% van de HR-bedienden toe nogal gemakkelijk vertrouwelijke informatie over andere werknemers te verklappen. Geen enkele afdeling springt zo losjes om met de discretieplicht. 43% van de HR-medewerkers erkende ook vertrouwelijke bedrijfsinformatie te verspreiden; enkel op Marketing  was dat percentage nog hoger.

Werknemers erkennen dat ze veel tijd verprutsen

Is het doordat hun leidinggevenden tekortschieten? Een kleine helft van de Belgische respondenten in een Europese StepStone-poll zegt van zichzelf niet productief te zijn gedurende meer dan 15% van de arbeidstijd. 6% geeft zelfs toe meer dan de helft van zijn tijd te verbeuzelen. De cijfers zijn nog slechter in het Verenigde Koninkrijk, Nederland en Duitsland.

HR kent loonverschil mannen/vrouwen niet

De meeste HR-verantwoordelijken weten niet welk verschil er in hun bedrijf bestaat tussen de lonen voor de mannen en die voor de vrouwen. Dat blijkt uit een peiling door Partena. Dit is verwonderlijk, omdat vorig jaar een wet is gestemd die oplegt in de sociale balans een aantal loongegegevens afzonderlijk per geslacht te vermelden.

Werknemers willen meer keuze in voordelen

De werknemers vragen meer en betere cafetariaplannen en meer individuele prestatiegebonden verloning; indexaanpassingen en anciënniteitsverhogingen vinden ze minder belangrijk. Dat blijkt uit een Vlerick-enquête. De enquête bevestigt nog eens dat niet zozeer geld de betrokkenheid stimuleert, maar vooral uitdagend werk en de goede maatschappelijke faam van de werkgever.

Onbegrip tussen 50-plussers en rest is totaal

Ofwel overschatten 50-plussers hun eigen kwaliteiten schromelijk. Ofwel zitten hun jongere collega's en vooral hun chefs vol vooroordelen. Hoe dan ook, de perceptiekloof over de kwaliteiten van de 50-plussers is onbegrijpelijk breed, zo geeft een enquête van Tempo-Team aan.

HR worstelt met overvloed aan informatie

Leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid/retentie, en prestatiebeheer zijn in 2013 de top 3 prioriteiten van de human resources verantwoordelijken in de ontwikkelde economieën. Dat blijkt uit een studie van SHL. De studie maakt ook duidelijk dat HR nog moet leren om te gaan met de grote hoeveelheden data en informatie die tegenwoordig beschikbaar zijn.

50-plussers voelen zich in de hoek gedrumd

Oudere werknemers voelen zich op allerlei manieren benadeeld, zo blijkt uit een studie in opdracht van Securex. Of dat gevoel terecht is of niet, laat de studie in het midden. Leidinggevenden moeten demotivatie en vervroegd uittreden tegengaan door hun 50-plussers de kans te bieden zich te blijven ontwikkelen.

Talentbeheer "cruciaal", maar verwaarloosd

Haast 90% van de bedrijfsmanagers bestempelt talentbeheer als een essentiële voorwaarde voor bedrijfssucces, maar 34% erkent dat hun eigen organisatie er niet mee bezig is en de helft geeft toe dat zij meer zouden kunnen doen. Dat blijkt uit een onderzoek door NorthgateArinso (NGA).

Onze partners