HR research

Werknemers willen meer keuze in voordelen

De werknemers vragen meer en betere cafetariaplannen en meer individuele prestatiegebonden verloning; indexaanpassingen en anciënniteitsverhogingen vinden ze minder belangrijk. Dat blijkt uit een Vlerick-enquête. De enquête bevestigt nog eens dat niet zozeer geld de betrokkenheid stimuleert, maar vooral uitdagend werk en de goede maatschappelijke faam van de werkgever.

Onbegrip tussen 50-plussers en rest is totaal

Ofwel overschatten 50-plussers hun eigen kwaliteiten schromelijk. Ofwel zitten hun jongere collega's en vooral hun chefs vol vooroordelen. Hoe dan ook, de perceptiekloof over de kwaliteiten van de 50-plussers is onbegrijpelijk breed, zo geeft een enquête van Tempo-Team aan.

HR worstelt met overvloed aan informatie

Leiderschapsontwikkeling, betrokkenheid/retentie, en prestatiebeheer zijn in 2013 de top 3 prioriteiten van de human resources verantwoordelijken in de ontwikkelde economieën. Dat blijkt uit een studie van SHL. De studie maakt ook duidelijk dat HR nog moet leren om te gaan met de grote hoeveelheden data en informatie die tegenwoordig beschikbaar zijn.

50-plussers voelen zich in de hoek gedrumd

Oudere werknemers voelen zich op allerlei manieren benadeeld, zo blijkt uit een studie in opdracht van Securex. Of dat gevoel terecht is of niet, laat de studie in het midden. Leidinggevenden moeten demotivatie en vervroegd uittreden tegengaan door hun 50-plussers de kans te bieden zich te blijven ontwikkelen.

Talentbeheer "cruciaal", maar verwaarloosd

Haast 90% van de bedrijfsmanagers bestempelt talentbeheer als een essentiële voorwaarde voor bedrijfssucces, maar 34% erkent dat hun eigen organisatie er niet mee bezig is en de helft geeft toe dat zij meer zouden kunnen doen. Dat blijkt uit een onderzoek door NorthgateArinso (NGA).

Ex-werknemers nemen bedrijfsgeheimen mee

Onderzoek in zes landen, waaronder Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, wijst uit dat vertrouwelijke bedrijfsgegevens worden meegenomen door haast de helft van alle werknemers die een onderneming verlaten. Werknemers parkeren ook nonchalant bedrijfsdocumenten op Dropbox en gelijkaardige externe opslagdiensten.

Analytics kan HR-afdeling belangrijker maken

In zes stappen kan de HR-afdeling de businesswaarde van de informatie waarover zij beschikt verdubbelen, en daardoor een grotere rol spelen in de algehele bedrijfsvoering. Dat schrijft het Britse vakblad Personnel Today in een gedetailleerd artikel over HR Analytics. Op dit moment staat het eerste deel van het artikel online.

Hoe zet je een HR Analytics afdeling op?

HR Analytics is "in", maar een afdeling creëren die zich daarop zal toeleggen veronderstelt een visie op de kwestie. De HR Intelligence blog somt zes kapstokken op om met HR Analytics van start te gaan.

6 kapstokken om met HR analytics te starten

HR loopt nog niet warm voor sociale media

Van de Belgische HR-professionals is 8,8% echt actief op LinkedIn en 6,3% op Twitter. Dit zijn relatief lage cijfers. 40% heeft geen LinkedIn account en 73% heeft geen Twitter account. Geen wonder dat sociale media en netwerken onderbenut blijven bij opleidingen en kennisdeling binnen de Belgische bedrijven, meent Kluwer.

Goede teamleider is vooral een goede opleider

Iemand die zijn of haar ondergeschikten toont en aanleert hoe zij beter kunnen werken, heeft de grootste positieve impact op hun productiviteit. Dat besluiten onderzoekers uit een studie in de VS.

Onze partners