HR research

Meer werkgevers ontevreden over personeel

De tevredenheid bij werkgevers over de prestaties van hun medewerkers daalt sterk, aldus een Tempo-Team enquête. Tegelijk zijn door de toenemende werkdruk ook de onderlinge spanningen op de werkvloer toegenomen. Maar uit angst voor onzekerheid kijkt slechts 14% uit naar een andere job; 62% hoopt zelfs nog heel lang bij zijn werkgever te kunnen blijven.

Doorwerkende 65-plussers zijn goud waard

De beste medewerkers die u kunt dromen, zijn de 65-plussers die blijven doorwerken na hun pensioen. Hun betrokkenheid en hun bevlogenheid zijn "extreem hoog", en veel hoger dan in de andere leeftijdsgroepen, zo blijkt uit onderzoek door Effectory bij 300.000 werkenden. Maar u moet niet met hen sollen, want ze vinden dat er grenzen zijn aan flexibiliteit.

Deeltijds werken remt loopbaan van kaderlid af

Deeltijdse kaderleden vinden dat ze minder kansen krijgen om professionele vooruitgang te boeken dan hun voltijdse collega’s. Daarnaast vinden deeltijdse werknemers in het algemeen dat ze minder de kans krijgen om hun ambities en doelstellingen duidelijk te maken aan hun direct leidinggevende, en dat ze minder kansen krijgen om opleidingen te volgen.

Coaching in opmars bij Belgische werkgevers

Coaching is in Belgische bedrijven goed ingeburgerd, blijkt uit een studie bij ruim 900 HR-verantwoordelijken door Securex en beroepsvereniging International Coach Federation. 85% van de betrokken werkgevers biedt een of andere vorm van coaching aan hun werknemers.

Vernietigend oordeel over bedrijfsefficiëntie

In slechts één bedrijf op zes in België zijn de werknemers en het management tevreden over de efficiëntie. Tegelijk leeft er veel wantrouwen tegen de gebruikelijke strategieën om de productiviteit te verbeteren: besparingen en harder werken. Managers zouden er goed aan doen, te luisteren naar de suggesties van de ervaren personeelsleden, zegt prof. Mathieu Pleyers.

Bonus die goed gevoel geeft, rendeert sterker

Uw medewerkers een persoonlijk extraatje toekennen is weggegooid geld. Hen een bedrag geven om een goed doel te steunen of om een collega te plezieren, daarentegen, verhoogt zowel hun jobtevredenheid als de verkoopcijfers en de bedrijfsprestaties, zo blijkt uit drie internationale studies, waaronder één bij medisch vertegenwoordigers in België.

"HR moet in de toekomst kijken"

HR-cijfermateriaal heeft grote waarde als het evoluties voorspelt en de mogelijke impact daarvan op de business in kaart brengt. Nog beter wordt het, als HR acties voorstelt om de impact op te vangen. Maak kennis met "actiegerichte predictieve analytics" op de HR Intelligence blog.

"Werken zoals vandaag is niet vol te houden"

Opnieuw een alarmsignaal van de werkvloer naar de top: voor de helft van de werknemers is blijven werken zoals vandaag niet vol te houden tot de pensioenleeftijd. Dat blijkt uit een Securex-peiling. Haast 1 werknemer op 2 vindt zijn job mentaal te belastend, en 1 op 3 zegt dat zijn job fysiek te zwaar is. De werknemers verwachten meer ondersteuning van de werkgever.

Vlaanderen zal werkbaarheidsdoel niet halen

Vlaanderen zal zijn doelstelling van 60% "werkbare" jobs in 2020 niet halen en dat zal wegen op de bereidheid om langer te werken. Het aantal arbeidsplaatsen met leerkansen groeit en met de balans werk-privé zit het goed. Maar het aantal "demotiverende" jobs neemt toe en stress blijft een zeer groot probleem. Dat blijkt uit de nieuwe Werkbaarheidsmonitor.

"De baas verwacht te veel van ons"

Eén Belgische werknemer op drie heeft het gevoel dat zijn baas te hoge verwachtingen stelt, zo blijkt uit de nieuwe Randstad Werkmonitor. Bijna alle werknemers vinden dat hun werkgever steeds hogere eisen stelt en de meesten verwachten dat deze tendens zal aanhouden. Ze vinden ook dat de werkgever mee verantwoordelijk is voor de ontwikkeling van hun competenties.

Onze partners