HR-research

Dalende jobtevredenheid wordt zorgwekkend

De tevredenheid en het engagement van de Belgische werknemers blijven al 6 jaar stelselmatig in dalende lijn gaan, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Steeds meer medewerkers vinden hun job minder zinvol, zijn minder tevreden over de autonomie en de verantwoordelijkheid die ze krijgen en ervaren steeds minder afwisseling in hun job.

Onzekere bazen delegeren naar weifelaars

Managers met weinig zelfvertrouwen, die in hun binnenste het gevoel hebben dat ze hun leidende functie niet verdienen (het zgn. imposterism), hebben de neiging taken toe te wijzen aan teamleden van wie zij vermoeden of aanvoelen dat die ook zelfvertrouwen missen. Dat blijkt uit een Britse studie. Waarom zij zo handelen, en of dat goed of slecht is voor de organisatie, is niet duidelijk.

Geldwolf aan de top schaadt organisatie

Drie studies onderzochten het verband tussen de mate waarin een CEO op geld uit is en de resultaten van de organisatie die hij leidt. Het beste zijn CEO's die een gematigd eigenbelang combineren met altruïsme. Zij doen het beter dan hebzuchtige, zelfingenomen toplui die op de korte termijn denken en een zwakke bestuursraad naar hun hand kunnen zetten.

Vrouwen van 55+ dikwijls sterke change managers

Amper 8% van de senior managers heeft het strategisch inzicht en de capaciteiten die nodig zijn om een organisatie succesvol door een lastige transformatie te loodsen. Binnen die kleine groep is één categorie oververtegenwoordigd: vrouwen van 55 jaar of ouder. Een lastige transformatie dringt zich bijvoorbeeld op wanneer een nieuwe concurrent het bestaande businessmodel onderuit haalt.

Verandering nodig? Schuif cynische managers opzij

Als uw managers niet geloven in een veranderingsproject mag u de zaak wel vergeten, want zij dragen hun cynisme over op de teamleden. Aldus een doctoraatswerk, dat ook de volgende vaststelling doet: zonder een manager met culturele intelligentie zullen nauw samenwerkende teamleden van diverse nationaliteiten weinig resultaten neerzetten.

Bedrijfsleiders ontevreden over HR

Wijst dit op een diepe vertrouwenskloof? 73% van de Belgische topmanagers is niet tevreden over het HR- en talentenbeleid in hun organisatie; dat cijfer ligt nog een pak hoger dan het - ook al zorgwekkende - wereldwijde gemiddelde van 64%. De cijfers komen uit de Human Capital Trends 2015 van adviesbedrijf Deloitte.

Dit is wat uw toppers willen: doorgroeikansen

Betere carrièrekansen elders: dat is volgens vele Belgische HR-managers momenteel de voornaamste reden waarom toppresteerders hun werkgever verlaten. Een uitgekiend beleid om waardevolle krachten bij u te houden (en tegelijk te sparen op de kosten om vervangers te rekruteren en in te werken) is geen overbodige luxe. Robert Half geeft tips om een retentiestrategie op te zetten.

Slechte toplui kweken slechte middenkaders

Een stroeve relatie tussen werkvloer en middenkaders verhoogt het verloop. Maar vooraleer u de steen werpt naar die vaak bekritiseerde middenkaders, kijkt u volgens een Amerikaanse studie best ook eens naar de manier waarop zij op hun beurt door de bedrijfstop worden behandeld. Waar het senior management het goede voorbeeld geeft, en de middenkaders respecteert, is de verloopintentie lager.

Onze partners