HR-research

Bijleren: HR en werkvloer verstaan elkaar niet

De Belgische professionals zijn leergierig. Maar HR schat niet goed in waarom dat zo is, en heeft geen duidelijk zicht op de factoren die de professionals zelf als een belemmering ervaren. Dat blijkt uit de nieuwe Learning Indicator van Kluwer. Zo denken veel HR-verantwoordelijken en leidinggevenden dat mensen vaak bijstuderen onder impuls van hun manager.

Zijn werkdagen van 6 uren een win-win?

Beter 6 uren gefocust werken, en vroeger naar huis kunnen, dan 8 uren present zijn en tussendoor tijd verliezen omdat de boog niet aldoor gespannen kan staan. Zo'n 6-uren stelsel brengen steeds meer Zweedse bedrijven in de praktijk, en sommige hebben er al jarenlang positieve ervaringen mee. Het nieuwe HR-kennisnetwerk WisKeys brengt het intrigerende verhaal.

Individueel welzijn is groter in betrokken team

Werknemers die deel uitmaken van een team dat emotioneel betrokken is bij hun job voelen zich beter, worden minder vaak ziek en hebben een betere nachtrust, zo blijkt uit een studie onder gezondheidswerkers. De bijdrage van deze studie ligt in het feit dat zij wijst op de impact die het team heeft op het individuele welzijn.

Professionals niet bang voor verandering

De meeste professionals verwachten dat hun job er over een jaar of vijf behoorlijk anders zal uitzien. 81% is er gerust in dat zij die verandering zullen aankunnen. Dat blijkt uit een enquête van Kluwer bij ruim 2500 HR-verantwoordelijken, managers en medewerkers. Er zijn wel verschillen tussen Vlamingen en Walen.

Leeslijst: recente artikels over HR Analytics

Is HR Analytics onbekend terrein voor u, maar wil u op verkenning? Dan kan de blog HR Analytics Insights een goede start betekenen. De blog publiceert een leeslijst (met commentaar en hyperlinks) van 18 recente artikels over het onderwerp. Alle artikels zijn in het Engels.

Vrouwen denken zorgvuldiger na over promotie

Vrouwen zien net zo goed de voordelen van een promotie als mannen en zij beschouwen die even haalbaar als de mannen. Maar ze denken meer na over de mogelijke nadelen, zijn minder belust op macht en toetsen de lusten en lasten van hogerop klimmen bedachtzamer af aan de andere doelen die zij zich stellen in het leven, zo zegt een Amerikaanse studie.

Ook hoog opgeleiden willen stoppen op 60

Ook bij de hooggeschoolde Belgische werknemers hebben de meesten geen zin om aan de slag te blijven na hun 60ste, ook al achten velen zich fysiek en mentaal in staat om er dan nog twee jaar bij te doen. Dat blijkt uit de jongste studie van Securex. De nogal onverwachte bevinding brengt mee dat HR ook voor deze bevoorrechte categorie acties moet ondernemen om de betrokkenheid op peil te houden.

Dalende jobtevredenheid wordt zorgwekkend

De tevredenheid en het engagement van de Belgische werknemers blijven al 6 jaar stelselmatig in dalende lijn gaan, zo blijkt uit een nieuw onderzoek. Steeds meer medewerkers vinden hun job minder zinvol, zijn minder tevreden over de autonomie en de verantwoordelijkheid die ze krijgen en ervaren steeds minder afwisseling in hun job.

Onzekere bazen delegeren naar weifelaars

Managers met weinig zelfvertrouwen, die in hun binnenste het gevoel hebben dat ze hun leidende functie niet verdienen (het zgn. imposterism), hebben de neiging taken toe te wijzen aan teamleden van wie zij vermoeden of aanvoelen dat die ook zelfvertrouwen missen. Dat blijkt uit een Britse studie. Waarom zij zo handelen, en of dat goed of slecht is voor de organisatie, is niet duidelijk.

Geldwolf aan de top schaadt organisatie

Drie studies onderzochten het verband tussen de mate waarin een CEO op geld uit is en de resultaten van de organisatie die hij leidt. Het beste zijn CEO's die een gematigd eigenbelang combineren met altruïsme. Zij doen het beter dan hebzuchtige, zelfingenomen toplui die op de korte termijn denken en een zwakke bestuursraad naar hun hand kunnen zetten.

Onze partners