Herstructurering

Herstelwet maakt collectief ontslag duurder

De Economische Herstelwet is vandaag verschenen in het Staatsblad (klik voor de details op de hyperlink onder dit bericht, en ga naar Titel 4, blz. 25994).

Alle details over de verhoogde Vlaamse crisispremie

Het bedrag van de Vlaamse 'aanmoedigingspremie' of 'overbruggingspremie' voor ondernemingen in moeilijkheden of in herstructurering is tijdelijk gevoelig verhoogd. De belangstelling vanuit de bedrijven is groot. Intussen zijn meer details bekendgemaakt, en SD Worx zet ze op een rij.

Wat staat in de afgeslankte Relancewet?

Van de zgn. vereenvoudiging van de tewerkstellingsmaatregelen is in het ontwerp van Relancewet geen sprake meer. Wel nog in de tekst staan regels over o.m. herstructureringen, halftijds brugpensioen, innovatiepremies, profylactisch verlof en de invoering van een maximumgrens voor de compenserende bijdrage.

Solidariteits-cao's zijn niet zeldzaam meer

Bij de weefgetouwenfabrikant Picanol uit Ieper hebben de bedienden ermee ingestemd tot oktober slechts vier dagen per week te werken. Op deze manier worden dertig afdankingen vermeden. Picanol is het jongste bedrijf in wat stilaan een reeks wordt. Eerder waren er o.m.

Farma is niet langer de aantrekkelijkste sector

Het bouw- en baggerbedrijf Jan De Nul is de meest aantrekkelijke werkgever in België. Dat blijkt uit onderzoek bij 10.000 personen. Voor het eerst sinds het ontstaan van de Randstad Award zijn de media de meest aantrekkelijke sector.

Helft van bedrijven verwacht herstructurering in 2009

In 2009 verwacht 50 procent van de bedrijven met een herstructurering geconfronteerd te worden. Vooral grote interne reorganisaties en afslankingen staan op de agenda, aldus een onderzoek door SD Worx. Herstructureringen zijn een 'fact of life' geworden, aangezien in de afgelopen drie jaren 41 procent van de organisaties er een doormaakten. Maar 2009 belooft een piekjaar te worden.

Meeneembaarheid van doelgroepkortingen verbeterd

Overweegt uw onderneming een herstructurering of een wijziging van de juridische structuur? Dan is sinds deze maand de kans groter dat u de eventuele bijdrageverminderingen voor doelgroepmedewerkers kan meenemen naar de nieuwe structuur. U moet wel voorafgaandelijk het akkoord bekomen van de Controledienst van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid.

Herstructureren kost meer en duurt langer

Het advocatenbureau Claeys & Engels heeft honderd recente herstructureringen van ondernemingen grondig bestudeerd. Algemene conclusie: herstructureren is duurder geworden en neemt meer tijd in beslag dan vroeger. Het nationale gemiddelde is 88 dagen; in Vlaanderen gaat het wel 50% rapper dan in Brussel en Wallonië.

Regels rond brugpensioen minder strikt

Voortaan is een conventioneel bruggepensioneerde vrijgesteld van de verplichtingen beschikbaar te blijven voor de arbeidsmarkt en outplacement te aanvaarden.

Deze versoepelingen gelden ook voor de bruggepensioneerden die hun werk verloren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, mits ze 38 jaar actief waren of de leeftijd van 58 hebben bereikt.

Outplacement leidt vaak naar hoger loon

De specialist in outplacementbegeleiding Right Management heeft in 2007 dubbel zoveel kandidaten begeleid als het jaar voordien, hoewel in 2007 betrekkelijk weinig herstructureringen plaatsvonden. De gemiddelde leeftijd van de kandidaten is gestegen tot 45 jaar voor de kaderleden en 43 jaar voor de bedienden. Het aandeel van de 50-plussers in het totaal is verdubbeld naar meer dan 20 procent.

Onze partners