Herstructurering

Preventieadviseur valt onder collectief ontslag

Preventieadviseurs genieten van een bescherming tegen ontslag. Ook wanneer de werkgever overgaat tot collectief ontslag? In principe niet, antwoordt het Grondwettelijk Hof. De preventieadviseur rest enkel de mogelijkheid voor de rechter aan te tonen dat in zijn geval het ontslag wel degelijk te maken had met de onafhankelijkheid van zijn functie.

Bedrijfs-cao mag loonindexering neutraliseren

Een ondernemings-cao die lonen verlaagt om een indexaanpassing te neutraliseren, is rechtsgeldig als het sectorale minimumloon niet in het gedrang komt, aldus het Arbeidshof. De loonsvermindering is niet noodzakelijk strijdig met de loonindexering die is vastgelegd in een sectorale cao. 

Brugpensioen op eigen kosten: het mag

Juridisch staat de regering machteloos. ING mag wel degelijk 1500 55-plussers doorbetalen zonder hen werk te geven. Een soort brugpensioen dat de sociale zekerheid niets kost en cumuleerbaar is met een nieuwe job. Na dochter Electrabel komt nu ook moederbedrijf Engie met een vergelijkbare peperdure regeling, waarvoor sommigen al vanaf 53 jaar in aanmerking zouden komen.

Ontslagen ING-bedienden krijgen het moeilijk

Zelfs de 1700 goed opgeleide bedienden van ING die een C4 zullen krijgen, zullen lastig een nieuwe job vinden. Dat schrijft de krant De Standaard. Alle relevante segmenten van de arbeidsmarkt tellen namelijk veel meer jobzoekers dan vacatures. Minister Kris Peeters roept de bankensector op een "heroriënteringsfonds" te creëren.

Herstructureren ook zonder jobverlies hachelijk

Ook herstructureringen waarbij geen jobs sneuvelen hebben een - doorgaans negatieve - impact op het welzijn van vele medewerkers. Dat blijkt uit een literatuurstudie. De auteurs adviseren meer ondersteuning, opleidingen en coaching, met name door HR, van iedereen die betrokken is bij een herstructurering, ook wanneer er geen ontslagen vallen.

Twee syndicalisten ontslaan kost 437.000 euro

Het ontslag van twee beschermde  vakbondsafgevaardigden kost de overnemer van het Waalse overheids-uitzendbedrijf Trace! in totaal 437.000 euro. Dat is een zesde van de totale kost van de herstructurering, waarbij 21 medewerkers hun baan verliezen.

Respijt voor bruggepensioneerde vijftigers

Tenzij de federale regering het maandag bereikte akkoord tussen vakbonden en werkgevers verwerpt, komt er een "versoepeling" van de sollicitatieplicht voor de 21.000 bruggepensioneerden die op 1 januari 2015 nog geen 60 waren. Het akkoord geeft de werkgevers een compensatie voor de meerkosten van het eenheidsstatuut.

Chemiebonden gaan mee in grondige transformatie

Essenscia, dat zijn de werkgevers in de chemie en de life sciences, heeft met de vakbonden een cao afgesloten die meebrengt dat in hun sociaal overleg de focus zal liggen op innovatie en structurele transformatie met het oog op een sterkere competitiviteit. Aanpassingen van de arbeidsorganisatie liggen in het verschiet.

Ook ouderen moeten in tewerkstellingscel

Sinds 1 januari 2015 moet de werkgever ook de oudere werknemers inschrijven in een tewerkstellingscel indien zij hun job verliezen door een herstructurering. U dient hen bijgevolg ook een inschakelingsvergoeding te betalen. Er is een zware sanctie voor de werknemers die geen ijver tonen om een nieuwe job te zoeken.

Regering sleutelt aan hervorming brugpensioen

De leeftijd voor SWT (brugpensioen) bij herstructureringen wordt pas tegen 2020 opgetrokken tot 60 jaar, drie jaar later dan voorzien. Ook de hogere leeftijd voor brugpensioen in de bouw en bij andere zware beroepen wordt geleidelijker ingevoerd; de ingangsdatum voor het optrekken van de leeftijd is nog niet bepaald.

Onze partners