Extralegale voordelen

Groepsverzekering in het oog van de storm

Verzekeraar Allianz heeft het rendement van zijn groepsverzekeringen verlaagd tot 1%. Dat verhoogt de druk op de regering en de sociale onderhandelaars, die momenteel nagaan hoe de betrokken werkgevers kunnen verlost worden van het verplichte rendement van 3,75% aan hun medewerkers die met pensioen gaan; die verplichting wordt stilaan een strop om de hals van die werkgevers.

Impact van uitstootfraude op bedrijfswagens

Het schandaal met de sjoemelsoftware van de Volkswagengroep kan sommige - en indirect zelfs alle - gebruikers van bedrijfsauto's en hun werkgever geld kosten omdat de uitstootwaarden meespelen in de berekening van het voordeel alle aard, de CO2-bijdrage, de aftrekbare beroepskosten en de BIV.

Geen juni-premie als bediende in 2015 vertrekt

Bedienden die in de loop van dit jaar uit dienst gaan, hebben geen recht op de nieuwe premie van 250 euro. Dat staat in de jongste cao van paritair comité 200 (voorheen 218). U mag de koopkrachtpremie omzetten in een gelijkwaardig voordeel, een loonsverhoging of maaltijdcheques bijvoorbeeld, maar dan moet dit een waarde hebben van 322 euro.

Een loonbonusplan in 2015: het kan nog!

Had u dit jaar geen loonbonusplan? Securex legt uit hoe u deze interessante vorm van bijkomende bezoldiging, die niet onder de loonnorm valt, toch nog kunt implementeren voor 2015. U moet zich wel reppen. Uw "te realiseren doelstelling" dient u bovendien met zorg te kiezen want u mag dit voordeel niet toekennen voor een resultaat waarvan nu al vrijwel zeker is dat het zal gehaald worden.

Aandelenopties voor bedienden en arbeiders

Van alle Belgische werknemers met een variabel loon heeft vandaag 9,20% aandelenopties of warrants. Amper 4 jaar geleden was dit minder dan 6%. Dat blijkt uit cijfers van SD Worx. Het fiscaalvriendelijke systeem wordt nu ook ruim toegepast voor bedienden en vindt stilaan ingang bij arbeiders. Bovendien bestaat het intussen ook voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Innovatiepremie opnieuw verlengd

De innovatiepremie is andermaal verlengd, deze keer tot 1 januari 2017. U mag 1% van de jaarlijkse loonmassa toekennen in de vorm van fiscaal- en sociaalvriendelijke premies aan personeelsleden die met een innoverend idee op de proppen kwamen.

Naar lagere bonussen voor financiële functies

Adviesbedrijf Robert Half ontwaart een dalende trend inzake de bonussen die Belgische werkgevers toekennen aan de medewerkers van hun financieel departement. Het aantal CFO's dat een bonus wil toekennen daalt, en ook het bedrag van de bonus staat onder druk.

Meer netto, minder bruto met warrants

Warrants zijn een financieel product dat alleen de specialisten echt kennen. U kan warrants inzetten om uw medewerkers te motiveren op een manier die voordelig uitvalt voor de werkgever. Hoe dat in zijn werk gaat, legt Securex uit op zijn website. De kern van de zaak is dat er bij correcte toepassing geen sociale bijdragen verschuldigd zijn.

Begrafenisvergoeding niet belast als loon

Als u aan de nabestaanden van een overleden werknemer een vergoeding uitkeert die de normale begrafeniskosten dekt, dan is deze vergoeding fiscaal gelijkgesteld met een sociaal voordeel. Het bedrag wordt dus niet belast zoals een bezoldiging. Er bestond hierover onduidelijkheid, maar een circulaire neemt die nu weg.

Bedrijfswagen gaat mee op vakantie

Ruim 40% van de gezinnen die een bedrijfswagen ter beschikking heeft, gebruikt die wagen om de vakantiebestemming te bereiken, ook al hebben ze daarnaast ook een eigen auto. Voor gezinnen met enkel een bedrijfswagen loopt dit cijfer op tot 54%. Dat blijkt uit een onderzoek door Securex.

Onze partners