Extralegale voordelen

Speculatietaks ontziet aandelenopties

Goed nieuws voor wie aandelenopties krijgt of geniet van een "restricted stock plan" (gratis aandelen indien een bepaald doel wordt bereikt). Aandelen, opties of warrants verworven in het kader van de beroepswerkzaamheid ontsnappen aan de speculatietaks van 33% op de meerwaarde die men realiseert bij de verkoop.

Nog veel ruimte voor loonoptimalisaties

Hoewel de loonkost in België hoog is, benut amper 1 werkgever op 5 alle optimalisatie-mogelijkheden, inbegrepen vanuit fiscaal oogpunt. Zelfs grote werkgevers laten kansen liggen. Dat blijkt uit een onderzoek van Vlerck Business School en Attentia.

Maaltijdcheques van 8 euro soms onmogelijk

Sinds Nieuwjaar mogen de maaltijdcheques 8 euro waard zijn, dat is 1 euro meer. De verhoging is soms verplicht, soms mogelijk en in andere gevallen onmogelijk. Veel hangt af van de sector(en) waarin uw onderneming actief is. Securex zorgt voor een bondige wegwijs.

Geen uitbetaling bedrijfspensioen meer vóór 65

Het wetsontwerp aanvullende pensioenen is goedgekeurd. De hervorming gaat veel verder dan de wijziging van de rendementsgarantie. Nieuwe contracten moeten lopen tot de betrokkene 65 is en zullen geen uitbetalingen meer mogen voorzien voor de datum van het wettelijke pensioen. Bepalingen die een vervroegde uittreding aanmoedigen, zijn verboden voor wie in 2016 nog geen 55 zal zijn.

Junipremie netto verdubbelen zonder meerkost

De koopkrachtpremie van 250 euro die de bedienden van PC 200 in juni 2016 voor het eerst zullen ontvangen, levert hen netto ongeveer de helft op en kost de werkgever 332 euro. Dat bedrag kan u ook op andere manieren spenderen, legt SD Worx uit. Als u opteert voor de invoering of een verhoging van de maaltijdcheques, verdubbelt u het netto voordeel dat uw werknemer in handen krijgt.

Maximale loonbonus volgend jaar 3264 euro

De maximale loonbonus stijgt per 1 januari 2016 naar 3264 euro per werknemer. Dat berekende Securex. Het fiscale maximumbedrag is 2838 euro. De werkgever betaalt aan de RSZ een bijdrage van 33%; zowel de bonus zelf als deze bijdrage zijn aftrekbaar als beroepskost. Als de bonus onder het fiscale plafond blijft, betaalt de werknemer alleen de RSZ-bijdrage van 13,07%.

Bijna helft van bedienden wil hoger loon vragen

44% van de bedienden zegt van plan te zijn een loonsverhoging te vragen. De veruit voornaamste opgegeven reden is dat zij vinden dat hun taken en verantwoordelijkheden zijn toegenomen. Anderen zeggen dat zij gewoon niet meer rondkomen. Indien zij geen opslag krijgen, zullen 3 op de 10 een alternatief vragen, zoals betere extralegale voordelen.

Firmawagen voor iedereen, ook de arbeiders

Het Belgische systeem, dat werken zwaarder belast dan files veroorzaken, is bezig zich vast te rijden. Nu biedt ook Arcelor-Mittal aan zijn 3300 arbeiders en 1400 bedienden de mogelijkheid een stuk brutoloon in te ruilen voor een firmawagen zonder tankkaart. Voor de staalreus is de operatie kostenneutraal. De werknemers zien hun nettoloon slechts een beetje dalen.

Wegwijs in de eindejaarspremies

De berekening van de eindejaarspremies verschilt sterk naargelang de sector. Securex vergelijkt de meest courante systemen en legt uit welke sociale en fiscale inhoudingen van toepassing zijn. In sommige gevallen loopt de bedrijfsvoorheffing op tot 53,5%. In de maand waarin de eindejaarspremie wordt uitbetaald, doet zij ook de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid stijgen.

Pensioenlast van werkgever kan omlaag

De vakbonden gaan akkoord met een berekening van het aanvullend pensioen die kan leiden tot een lager eindbedrag. 1,75% is het nieuwe minimale rendement dat u als werkgever moet waarborgen, aldus perslekken na het overleg van de Groep van Tien. Het gaat bijna om een halvering.

Onze partners