Extralegale voordelen

Meer netto, minder bruto met warrants

Warrants zijn een financieel product dat alleen de specialisten echt kennen. U kan warrants inzetten om uw medewerkers te motiveren op een manier die voordelig uitvalt voor de werkgever. Hoe dat in zijn werk gaat, legt Securex uit op zijn website. De kern van de zaak is dat er bij correcte toepassing geen sociale bijdragen verschuldigd zijn.

Begrafenisvergoeding niet belast als loon

Als u aan de nabestaanden van een overleden werknemer een vergoeding uitkeert die de normale begrafeniskosten dekt, dan is deze vergoeding fiscaal gelijkgesteld met een sociaal voordeel. Het bedrag wordt dus niet belast zoals een bezoldiging. Er bestond hierover onduidelijkheid, maar een circulaire neemt die nu weg.

Bedrijfswagen gaat mee op vakantie

Ruim 40% van de gezinnen die een bedrijfswagen ter beschikking heeft, gebruikt die wagen om de vakantiebestemming te bereiken, ook al hebben ze daarnaast ook een eigen auto. Voor gezinnen met enkel een bedrijfswagen loopt dit cijfer op tot 54%. Dat blijkt uit een onderzoek door Securex.

Hoe overstappen naar e-maaltijdcheques?

De tijd dringt om over te stappen naar elektronische maaltijdcheques. Is de toekenning van de cheques geregeld in een individuele overeenkomst, dan moet de werknemer een bijvoegsel bij zijn arbeidsovereenkomst ondertekenen. Werkt u op basis van een cao, dan dient u een nieuwe cao op te stellen met enkele specifieke bepalingen.

Vrouwen krijgen minder vaak een bedrijfswagen

Drie kwart van alle bedrijfswagens hebben een man achter het stuur. Op alle functieniveaus, van hoog tot laag, is er een merkbaar verschil in het nadeel van de vrouwen. Dat becijferde SD Worx. Als je alle verloningscomponenten meerekent, dus ook variabel loon, bedrijfswagen en andere extralegale voordelen, bedraagt de totale loonkloof in België geen 20 maar 27%.

250 euro extra voor bedienden: cao ondertekend

De cao 2015-2016 binnen Aanvullend Nationaal Paritair Comité 200 is ondertekend. Zoals eerder door BBTK bekendgemaakt werd, krijgen meer dan 400.000 bedienden vanaf 2016 een jaarlijkse bijkomende brutopremie van 250 euro, dus bovenop de ecocheques. Er zijn ook nieuwigheden inzake tijdskrediet en SWT.

"Beloof nog geen duurdere maaltijdcheques"

Maaltijdcheques met een waarde van 8 euro (mogelijk gemaakt door de verhoging van de werkgeversbijdrage) kunnen in de praktijk om diverse redenen pas vanaf 1 januari worden toegekend. Tekst en uitleg bij Securex, dat u meteen ook dit advies geeft: beloof aan uw werknemers geen maaltijdcheques met een verhoogde waarde vooraleer in uw sector een tewerkstellingsakkoord is gesloten.

Extra premie van 250 euro voor bedienden

Vanaf juni 2016 krijgen de 450.000 bedienden die ressorteren onder het paritair comité 200 (het vroegere pc 218) jaarlijks een geïndexeerde bruto premie van 250 euro plus enkele andere voordelen. Dat staat volgens de socialistische bediendenvakbond BBTK in een ontwerp van sociaal akkoord dat in de voorbije dagen is bereikt.

Loonbonus stijgt naar 3169 euro

Het maximumbedrag van de loonbonus stijgt van 3100 euro naar 3169 euro (niet geïndexeerd) op 1 januari 2016. Daarmee is een deel ingevuld van de beperkte enveloppe waaruit de bedrijven volgend jaar mogen putten om de nettolonen te verhogen; de andere maatregel is de verhoging van de waarde van de maaltijdcheques.

Juni is ecochequemaand voor massa werkgevers

De ecocheques ontsnappen aan de feitelijke loonblokkering. Alleen al in het paritair comité 200 (voormalig 218) zullen daardoor deze maand 400.000 werknemers ecocheques ontvangen ter waarde van 250 euro voor een voltijdse of 4/5 betrekking. Werkgevers hebben tot oktober de tijd om te beslissen of ze volgend jaar een ander maar gelijkwaardig voordeel zullen toekennen.

Ichec Formation Continue

Onze partners