Extralegale voordelen

Mobiliteitsbudget: begin er gewoon zelf aan

De regelgeving over het mobiliteitsbudget laat op zich wachten. Dat hoeft u niet tegen te houden om zelf ideeën in de praktijk om te zetten. Securex schetst de mogelijkheden, zowel voor wie beschikt over een bedrijfswagen als voor wie er geen heeft. Eén van de denkpistes voor deze laatste groep: de extralegale eindejaarspremie omzetten in mobiliteitsoplossingen.

Opgelet: snelle e-bike is voor fiscus geen fiets

Voor de fiscus en de sociale zekerheid is een "gewone" elektrische tweewieler een fiets. De allerlei voordelen die daaraan verbonden zijn, tellen echter niet wanneer de e-bike die uw werknemer gebruikt, er een is die tot 45 km/u kan halen - een zogenaamde  Speed Pedelec. Want die wordt gelijkgesteld met een bromfiets.

E-ecocheques mogelijk voor uitzendkrachten

De uitzendsector is de eerste die bij wijze van een cao de elektronische vorm van de ecocheques aanvaard heeft. Alle interimarissen kunnen deze cheques dus elektronisch ontvangen. Uitzendkrachten hebben daar recht op volgens dezelfde modaliteiten en onder dezelfde voorwaarden als uw ander personeel.

Bedrijfskindergeld vrijgesteld tot 50 euro/maand

Extralegale kinderbijslag is vrijgesteld van RSZ-bijdragen, zo besliste onlangs het Hof van Cassatie. Partena Professional signaleert dat de RSZ in een interne richtlijn het maximumbedrag heeft vastgesteld op 50 euro per maand en per kind. U mag dit extralegale voordeel toekennen aan uw voltallig personeel of aan een objectief te bepalen deel ervan.

Welke loonbonus voor interims en deeltijders?

Uitzendkrachten en deeltijdse werknemers hebben ook recht op niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen. Verrassend: een deeltijder die gedurende de hele referteperiode in dienst was, ontvangt in euro's dezelfde loonbonus als zijn voltijdse collega. Toelichting over de juridische basis en over enkele specifieke modaliteiten vindt u op de website van HrWorld.

Bedienden krijgen binnenkort eerste junipremie

Eind deze maand loopt de referteperiode ten einde van de junipremie voor de bedienden in PC nr. 200. Van elke begunstigde zal dan geweten zijn hoeveel prestatiedagen en gelijkgestelde dagen hij op zijn actief heeft. Dat aantal bepaalt of hij eind juni de volle premie van 250 euro bruto ontvangt, of een deel daarvan. Toelichting, onder meer over de gelijkstellingen, bij Securex.

De e-ecocheques zijn er: hoe begint u er aan?

Op 1 mei start de effectieve aflevering van de elektronische ecocheques. Overweegt u de invoering ervan in uw onderneming? Dan dient u preciese voorwaarden te vervullen om te voorkomen dat het voordeel als loon wordt belast. Securex vat die voorwaarden samen. Eén ervan is dat u een bedrijfscao of individuele schriftelijke overeenkomsten dient af te sluiten.

Werkgever betaalt huispersoneel of tuinman

Een baanbrekende ruling maakt een nieuw voordeel mogelijk, dat te omschrijven is als zeer fiscaalvriendelijke dienstencheques, betaald door de werkgever. De werkgever bepaalt zelf welk budget hij toekent. SD Worx pakt als eerste uit met een toepassing, die ResQ werd gedoopt en die volledig digitaal wordt beheerd. De waaier van mogelijke diensten is breder dan bij de dienstencheques.

Naar het werk fietsen breekt door

De fiets wordt een zeer populair vervoermiddel voor de woon-werk trajecten. De belastingvrije fietsvergoeding van 0,22 euro per kilometer speelt zeker een rol. In 5 jaar tijd steeg het aantal pendelaars op twee wielen van 12 naar 18%, zo blijkt uit de Mobiliteitsbarometer van Acerta die gebaseerd is op loongegevens over een periode van 5 jaar.

Fiscus aanvaardt loonsubstitutie

De Rulingcommissie heeft ingestemd met een loonsysteem waarin tot 10% van het loon wordt vervangen door voordelen van alle aard die fiscaal gunstig behandeld worden. In dit concrete geval ging het om een zorgvuldig opgebouwd en geargumenteerd mobiliteitsbudget voor werknemers zonder bedrijfswagen. De beslissing van de Rulingcommissie kan cafetariaplannen een nieuwe impuls geven.

Onze partners