Extralegale voordelen

Wegwijs in de eindejaarspremies

De berekening van de eindejaarspremies verschilt sterk naargelang de sector. Securex vergelijkt de meest courante systemen en legt uit welke sociale en fiscale inhoudingen van toepassing zijn. In sommige gevallen loopt de bedrijfsvoorheffing op tot 53,5%. In de maand waarin de eindejaarspremie wordt uitbetaald, doet zij ook de bijzondere bijdrage voor de sociale zekerheid stijgen.

Pensioenlast van werkgever kan omlaag

De vakbonden gaan akkoord met een berekening van het aanvullend pensioen die kan leiden tot een lager eindbedrag. 1,75% is het nieuwe minimale rendement dat u als werkgever moet waarborgen, aldus perslekken na het overleg van de Groep van Tien. Het gaat bijna om een halvering.

Leidraad voor uw personeelsbudget in 2016

Enveloppe van 0,8%, indexsprong, wijzigingen aan diverse kosten: een aantal maatregelen van de regering zullen uw personeelsbudget voor 2016 beïnvloeden. Securex heeft een overzicht opgesteld en geeft ook het volgende advies: ken geen nieuwe voordelen toe zonder eerst te checken wat in het tewerkstellingsakkoord van uw sector staat. In PC 200 (bedienden), bijvoorbeeld, is geen ruimte meer.

Groepsverzekering in het oog van de storm

Verzekeraar Allianz heeft het rendement van zijn groepsverzekeringen verlaagd tot 1%. Dat verhoogt de druk op de regering en de sociale onderhandelaars, die momenteel nagaan hoe de betrokken werkgevers kunnen verlost worden van het verplichte rendement van 3,75% aan hun medewerkers die met pensioen gaan; die verplichting wordt stilaan een strop om de hals van die werkgevers.

Impact van uitstootfraude op bedrijfswagens

Het schandaal met de sjoemelsoftware van de Volkswagengroep kan sommige - en indirect zelfs alle - gebruikers van bedrijfsauto's en hun werkgever geld kosten omdat de uitstootwaarden meespelen in de berekening van het voordeel alle aard, de CO2-bijdrage, de aftrekbare beroepskosten en de BIV.

Geen juni-premie als bediende in 2015 vertrekt

Bedienden die in de loop van dit jaar uit dienst gaan, hebben geen recht op de nieuwe premie van 250 euro. Dat staat in de jongste cao van paritair comité 200 (voorheen 218). U mag de koopkrachtpremie omzetten in een gelijkwaardig voordeel, een loonsverhoging of maaltijdcheques bijvoorbeeld, maar dan moet dit een waarde hebben van 322 euro.

Een loonbonusplan in 2015: het kan nog!

Had u dit jaar geen loonbonusplan? Securex legt uit hoe u deze interessante vorm van bijkomende bezoldiging, die niet onder de loonnorm valt, toch nog kunt implementeren voor 2015. U moet zich wel reppen. Uw "te realiseren doelstelling" dient u bovendien met zorg te kiezen want u mag dit voordeel niet toekennen voor een resultaat waarvan nu al vrijwel zeker is dat het zal gehaald worden.

Aandelenopties voor bedienden en arbeiders

Van alle Belgische werknemers met een variabel loon heeft vandaag 9,20% aandelenopties of warrants. Amper 4 jaar geleden was dit minder dan 6%. Dat blijkt uit cijfers van SD Worx. Het fiscaalvriendelijke systeem wordt nu ook ruim toegepast voor bedienden en vindt stilaan ingang bij arbeiders. Bovendien bestaat het intussen ook voor zelfstandige bedrijfsleiders.

Innovatiepremie opnieuw verlengd

De innovatiepremie is andermaal verlengd, deze keer tot 1 januari 2017. U mag 1% van de jaarlijkse loonmassa toekennen in de vorm van fiscaal- en sociaalvriendelijke premies aan personeelsleden die met een innoverend idee op de proppen kwamen.

Naar lagere bonussen voor financiële functies

Adviesbedrijf Robert Half ontwaart een dalende trend inzake de bonussen die Belgische werkgevers toekennen aan de medewerkers van hun financieel departement. Het aantal CFO's dat een bonus wil toekennen daalt, en ook het bedrag van de bonus staat onder druk.

Ichec Formation Continue

Onze partners