Extralegale voordelen

Alles wat u moet weten over de CO2-taks

Werkgevers zijn aan de RSZ een kwartaalbijdrage verschuldigd voor elke firmawagen die zij ook privé laten gebruiken. De indexeringscoëfficiënten van toepassing op 1 januari 2017 zijn bekendgemaakt. Link2Fleet vat samen in welke gevallen deze CO2-taks verschuldigd is en wanneer u eraan ontsnapt.

RSZ-bijdragen op voordelen gefinancierd door derden

Het gebeurt dat werknemers een voordeel toegekend krijgen waarvan de kost niet door de eigen werkgever wordt gedragen - zoals gratis abonnementen op tijdschriften uitgegeven door een andere vennootschap binnen eenzelfde groep. In zo'n geval dient de werkgever toch RSZ-bijdragen te betalen op de waarde van het voordeel.

Liever een kleine firmawagen en een hoger netto

62% van de Belgische werknemers met een bedrijfswagen zou tevreden zijn met een kleiner model als ze het vrijgekomen budget in loonsverhoging uitgekeerd zien, zo blijkt uit een onderzoek van Acerta. 31% van de werknemers wil een extra pensioenopbouw en een vierde zegt een deel van het loon te willen inruilen voor extra vrije dagen.

Top-10 van de extralegale voordelen in 2016

Gemeten naar het aantal werknemers dat ze ontvangen, zijn de 10 meest toegekende extralegale voordelen in 2016 de volgende: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, groepsverzekering, ecocheques, terugbetaling woon-werkverkeer, gsm met abonnement, laptop (sterke stijger), bedrijfsauto met tankkaart, mogelijkheid tot thuiswerken en tenslotte een onkostenvergoeding.

Fiscale circulaire over mobiliteitsvergoeding

Betaalt u een forfaitaire mobiliteitsvergoeding? Dan zal uw werknemer, binnen bepaalde voorwaarden, slechts op de helft van dat bedrag belast worden. De andere helft vormen kosten eigen aan de werkgever. Helaas ligt de zaak ingewikkelder indien de verplaatsingen met een auto gebeuren. Een circulaire van de fiscus brengt de principes in herinnering. 

Maak duidelijk wie vakantietelefoontjes betaalt

Als uw werknemer zijn bedrijfs-gsm of -smartphone gebruikt tijdens een binnen- of buitenlandse vakantie, wie betaalt dan de rekening? Het korte antwoord luidt: het is de werkgever die beslist. U werkt het best met een formele gebruiksovereenkomst. Securex legt uit wat in die overeenkomst kan staan.

Mobiliteitsbudget: begin er gewoon zelf aan

De regelgeving over het mobiliteitsbudget laat op zich wachten. Dat hoeft u niet tegen te houden om zelf ideeën in de praktijk om te zetten. Securex schetst de mogelijkheden, zowel voor wie beschikt over een bedrijfswagen als voor wie er geen heeft. Eén van de denkpistes voor deze laatste groep: de extralegale eindejaarspremie omzetten in mobiliteitsoplossingen.

Opgelet: snelle e-bike is voor fiscus geen fiets

Voor de fiscus en de sociale zekerheid is een "gewone" elektrische tweewieler een fiets. De allerlei voordelen die daaraan verbonden zijn, tellen echter niet wanneer de e-bike die uw werknemer gebruikt, er een is die tot 45 km/u kan halen - een zogenaamde  Speed Pedelec. Want die wordt gelijkgesteld met een bromfiets.

E-ecocheques mogelijk voor uitzendkrachten

De uitzendsector is de eerste die bij wijze van een cao de elektronische vorm van de ecocheques aanvaard heeft. Alle interimarissen kunnen deze cheques dus elektronisch ontvangen. Uitzendkrachten hebben daar recht op volgens dezelfde modaliteiten en onder dezelfde voorwaarden als uw ander personeel.

Bedrijfskindergeld vrijgesteld tot 50 euro/maand

Extralegale kinderbijslag is vrijgesteld van RSZ-bijdragen, zo besliste onlangs het Hof van Cassatie. Partena Professional signaleert dat de RSZ in een interne richtlijn het maximumbedrag heeft vastgesteld op 50 euro per maand en per kind. U mag dit extralegale voordeel toekennen aan uw voltallig personeel of aan een objectief te bepalen deel ervan.

Onze partners