Extralegale voordelen

Auto, vakantie en pensioensparen meest gegeerd

Als ze zelf keuzes mogen maken in hun extralegale voordelen, dan opteren werknemers meestal voor een bedrijfswagen (60%), extra vakantiedagen (46%) en pensioensparen (44%). Daarna komen een tankkaart en - jawel - kinderbijslag. Slechts 8% kiest voor aandelenopties, maar daarmee is dan wel steevast een hoog bedrag gemoeid.

Woon-werkverkeer duurder voor veel werkgevers

Morgen, 1 februari 2017, gaan de treintarieven fors omhoog. Voor veel werkgevers heeft dat een weerslag. Hun tussenkomst in de kost van het woon-werkverkeer met de trein en - in vele paritaire comités - met de auto of andere vervoersmiddelen stijgt. Voor ondernemingen en sectoren die werken onder cao 19octies van 20 februari 2009, daarentegen, verandert er op 1 februari niets. 

16 fiscale bedragen die van belang zijn voor HR

De fiscus heeft de lange lijst bekendgemaakt van de geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen (inkomsten 2017). 16 daarvan zijn relevant voor HR; u vindt ze online in een handige tabel. Denk dan aan de bedragen in verband met bedrijfsauto's, de loonbonus, pc-privé plannen, belastingvrijstellingen voor aanwervingen door kmo's enzovoort.

"Stop 1,1% loonmarge volledig in pensioenfonds"

De 1,1% loonmarge in een pensioenfonds stoppen is fiscaal zeer voordelig voor de werkgever en behoedt de werknemer op termijn voor een oude dag in de armoede. Dat zegt Philip Neyt, de voorzitter van sectorvereniging Pensioplus. De pensioenfondsen blijven hoge prestaties leveren. Wie in 1986 instapte met 100 euro, heeft nu 770 euro.

Vrijgestelde fietsvergoeding is nu 23 cent/km

Aan werknemers die met de fiets pendelen mag u een forfaitaire vergoeding toekennen. Tot een bepaald bedrag is deze vergoeding vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing en van RSZ-bijdragen. Sinds 1 januari 2017 is dit bedrag verhoogd tot 23 eurocent per kilometer. Dat is 1 eurocent meer dan vorig jaar.

Geen nieuwjaarscadeau voor wie staakte

De werknemers van textielbedrijf Utexbel uit Ronse die deelnamen aan de nationale stakingsactie van 7 oktober hebben in december geen nieuwjaarsgeschenk gekregen. De vakbonden verwerpen deze "19de-eeuwse" methoden. De directie beschouwt de zaak als afgehandeld en geeft geen commentaar. Er stond op 7 oktober geen stakerspost aan het bedrijf.

2017 van start met duurdere tankkaart

De wet-Peeters zal naar verwachting pas per 1 februari ingaan, zonder terugwerkende kracht. 2017 begint niettemin met een reeks andere hervormingen en nieuwigheden. Blikvanger: de duurdere tankkaart. U moet ook rekening houden met hogere SWT-bijdragen.

"Combineer loonbonus met warrants"

Een collectieve loonbonus is gemakkelijk te combineren met het individuele motiverende instrument warrants, schrijft Acerta. Warrants of aandelenopties kennen geen wettelijke beperking qua bedrag. Hun gemiddelde geobserveerde waarde is 12.000 euro. 70% van de werknemers geeft aan dat zijn loon afhankelijk mag zijn van zijn persoonlijke prestaties. Weinig werkgevers spelen daar op in.

Gouden tijd van bedrijfswagen stilaan voorbij?

De manier waarop de tankkaart vanaf 1 januari 2017 zal worden belast, treft alleen de werkgever. Toch zullen de meeste werknemers die beschikken over een bedrijfswagen hun belastbaar voordeel zien stijgen. Securex legt uit hoe dat allemaal in elkaar zit. Moraal van het verhaal: kijk toch maar eens naar alternatieve oplossingen.

Uw aanvullend pensioen staat nu online

Werknemers en zelfstandigen kunnen voortaan op MyPension.be nagaan hoe het staat met hun aanvullend pensioen (de "tweede pijler"). De site levert een inschatting van het te verwachten kapitaal of de te verwachten rente daarop. Erg interessant voor wie al verschillende werkgevers heeft gehad.

Onze partners