Extralegale voordelen

Ook RVP biedt aanvullende pensioenen aan

De Rijksdienst voor Pensioenen herinnert eraan dat hij, net zoals vele verzekeraars, de mogelijkheid biedt een aanvullend pensioen op te bouwen. Werknemers kunnen zelf stortingen doen, of de werkgever kan dit doen in het kader van een groepsverzekering. De RVP publiceert op zijn website de historische nettorendementen sinds 2002. Die lagen altijd tussen 5 en 6 procent.

Verlies deadline voor loonbonusplan niet uit het oog

Indien u overweegt een loonbonusplan in te voeren, waarvoor de referteperiode zich uitstrekt over het hele jaar 2009, dan moet u er aan denken dat de procedures moeten rond zijn tegen eind april. De deadline voor een bonusplan dat zich uitstrekt over het eerste kwartaal is 31 januari. Attentia herinnert aan de timings die vervat zijn in de wet op de resultaatsgebonden voordelen.

Arbeiders in PC's 140.04 en .09 krijgen hospitalisatiepolis

Vanaf 1 januari 2009 zijn alle arbeiders uit de paritaire subcomités 140.04 (vervoer van goederen) en 140.09 (goederenbehandeling) gedekt door een hospitalisatieverzekering. De ondernemingen waar dit nog niet het geval was, worden meteen aangesloten bij een sectorale verzekering.

Wat met loonbonus voor werknemer die weg is?

Indien het gestelde bedrijfsdoel werd bereikt, hebben alle betrokken werknemers recht op de beloofde loonbonus. Maar wat met de werknemer die het bedrijf verlaten heeft op het ogenblik dat u de bonussen effectief uitbetaalt? Securex legt de procedure uit die u dan dient te volgen. Samengevat: u zal de bonus dienen aan te geven op het laatste kwartaal van tewerkstelling.

RECHTSPRAAK: Pensioenpremies tellen mee bij arbeidsongeval

Het Arbeidshof van Gent heeft bepaald dat voor de toepassing van de wet op de arbeidsongevallen de premies die een werkgever betaalt voor het aanvullend pensioen van een werknemer tot diens basisloon behoren. Een arbeidsongevallenverzekeraar had dit betwist, maar verloor dus het pleit. Jurisprudentie van gelijkaardige strekking bestaat al voor de hospitalisatieverzekering.

Loop niet vooruit op de goedkeuring van uw bonusplan

De goedkeuringsprocedure voor loonbonusplannen duurt soms vrij lang. Is het een goed idee, vooruit te lopen op de goedkeuring en de bonus alvast uit te betalen? Neen, antwoordt Securex. Als uw bonusplan niet goedgekeurd geraakt, zullen de uitgekeerde bedragen als normaal loon worden beschouwd, met alle gevolgen van dien.

Geïndexeerde loonbonus 2314 euro in 2009

Eerder meldden we dat de maximale loonbonus in 2009 wordt verhoogd van 2200 euro per betrokken werknemer per jaar tot 2397 euro. Dit blijkt een vergissing te zijn. De toepassing van de indexeringsformule leidt tot een nieuw maximum van 2314 euro.

Groot succes voor HRGovernance - bekijk de foto's online

Haast 600 human resources verantwoordelijken hebben deelgenomen aan de recente evenementen van HRGovernance. Voor de breakfasts over specifieke thema's (het jongste onderwerp was de loonbonus) waren er zelfs plaatsen te kort. De conferentie HRGovernance Day & Night van vorige week in Brussel zag bijna 300 HR executives en ceo's opdagen.

Maximum loonbonus stijgt met bijna 200 euro

Op 1 januari 2009 stijgt de hoogst mogelijke loonbonus van 2200 euro per jaar en per werknemer naar 2397 euro. Het bedrag wordt één keer per jaar aangepast aan de evolutie van de gezondheidsindex. Het is de gezondheidsindex in september die telt voor de berekening.

"Gratis" gsm kan veel complicaties meebrengen

Als u een werknemer een gsm cadeau doet, en hij mag die ook voor privégesprekken gebruiken, dan haalt u zich wel wat administratieve complicaties op de hals. Er bestaat immers geen forfaitaire raming van de waarde van dit voordeel, noch fiscaal, noch sociaal. Het voordeel moet berekend worden op basis van de concrete gegevens over prijs, gebruik, enzovoort. Securex geeft tekst en uitleg.

Onze partners