Extralegale voordelen

Ook uitzendkrachten kunnen loonbonus krijgen

Door de goedkeuring van een amendement in de bevoegde commissie van de Kamer zullen ook interimwerknemers in aanmerking komen voor een loonbonus. De bedrijven die uitzendkrachten gebruiken, zullen de uitzendkantoren inlichten over hun loonbonusplan. De interimkrachten die voldoen aan de modaliteiten van dat plan, zullen er op dezelfde wijze van kunnen genieten als de gewone werknemers.

Sociale bijdragen op loonbonus in zelfde kwartaal

De inkt van de loonbonuswet is amper droog, of er is al een wijziging. Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2008 voorziet de wet houdende diverse bepalingen dat de betaling van de bijzondere bijdrage van 33% aan de sociale zekerheid en de aangifte moeten gebeuren op het einde van elk kwartaal waarin de betaling van de loonbonus uitgevoerd wordt, i.p.v. op 31 december.

Staatsblad publiceert twee belangrijke wetten

Twee belangrijke teksten zijn gepubliceerd in het Staatsblad van 16 juni (tweede editie). De Programmawet heeft het o.m. over de belastingvrijstelling bij de aanwerving van bijkomend personeel en de aftrekbaarheid van 120% van bepaalde werkgeverskosten.

Sport- en cultuurcheque zit in de lift

De sport- en cultuurcheque is een employee benefit die nog lang niet de populariteit van de maaltijdcheque evenaart. Maar volgens uitgever Accor Services werden in 2007 bijna drie keer méér Tickets Compliments Sport & Culture in omloop gebracht als in het startjaar 2006. Het aantal aanvaardingspunten (sportclubs, theaters enz.) steeg in 2007 met 40 procent.

Wegwijs in de "voordelen van alle aard"

De Federale Overheidsdienst Financiën publiceert op zijn website een overzicht van de "voordelen van alle aard". Tien voordelen waarvan de waarde forfaitair wordt bepaald, worden beknopt maar helder besproken. Over de andere voordelen, zoals het privé-gebruik van een gsm, wordt uitgelegd hoe men de waarde van het belastbare voordeel kan bepalen.

Geen forfaits voor privé-gebruik gsm en Blackberry

Het ziet er niet naar uit dat er snel forfaitaire fiscale waarderingsregels zullen komen voor het privé-gebruik van een gsm of een Blackberry. Volgens de minister van Financiën moet het voordeel worden geraamd "op de werkelijke waarde in hoofde van de verkrijger". Hij zegt er niet bij, welke criteria zijn controleurs daarbij zullen hanteren.

Mobiele communicatiemiddelen verhogen werkdruk drastisch

Het Britse bedrijf Office Angels meldt dat 7% van de respondenten uit hun onderzoek het verstikkend vindt om continu bereikbaar te zijn voor werkgerelateerde contacten via blackberry, gsm of andere mobiele communicatiemiddelen. Evenveel onder hen frustreert het dat ze daardoor niet van het werk kunnen ontsnappen. De moderne communicatiemiddelen leveren jaarlijks twintig extra werkdagen op.

Praktische vragen en antwoorden over de loonbonus

De nieuwe loonbonus roept een aantal vragen van praktische aard op. Een voorbeeld: indien slechts een deel van het personeel een loonbonusplan krijgt, moet de informatie daarover dan ook aan de overige personeelsleden worden meegedeeld? Welke procedure moet een werkgever volgen indien een gedeelte van het personeel niet vertegenwoordigd is door een vakbond?

Voor maaltijdcheque telt aantal werkuren niet

Maaltijdcheques zijn vrij van sociale bijdragen en bedrijfsvoorheffing indien een reeks voorwaarden zijn vervuld. Eén ervan is dat er één cheque per effectieve werkdag wordt toegekend. Wat indien de werknemer slechts een halve dag werkt? Ook dan heeft hij recht op een maaltijdcheque, zo legt SD Worx uit.

Meesten krijgen geen dertiende maand of bonus

56% van de Belgische werknemers ontvangt geen 13de maand en drie op vier krijgen nooit een bonus. Dat blijkt uit een enquête bij een representatief staal van de actieve bevolking in opdracht van Citibank. Walen krijgen gemakkelijker een bonus, Vlamingen een 13de maand. De helft van de werknemers tussen 28 en 48 ontvangt een 13de maand.

Onze partners